WhyDonate logo

Zijn crowdfunding donaties belasting aftrekbaar of niet?

donaties belasting aftrekbaar

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Start inzamelingsactie

Maak een Eigen inzamelingsactie of een verbonden inzamelingsactie.

Eigen inzamelingsactie
Team en verbind geldinzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een op zichzelf staande inzamelingsactie aanmaakt, vragen we je om de bankgegevens waar de donaties naar over mogen worden gemaakt.

Let op: de donaties worden maandelijks rond de 15e van de eerstvolgende maand overgemaakt.

Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.

Start inzamelingsactie Verbind inzamelingsactie
Eigen inzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een zelfstandige inzamelingsactie maakt, worden de donaties op je bankrekening gestort.

Let op: giften worden maandelijks overgemaakt rond de 15e van de volgende maand.

Start inzamelingsactie

Team en verbind geldinzamelingsactie
Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.
Verbind inzamelingsactie
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op
Er zijn altijd wel momenten dat je tegen een goed doel of andere goede zaak aanloopt, waarvan je denkt: “Hier geef ik nu eens wel aan. Dit vind ik belangrijk!”. Prima, natuurlijk. De ontvanger is er erg blij mee, jij voelt je goed en met een beetje geluk wordt het doel van de actie bereikt. Je schrijft het geld over en dat was dat. Of misschien toch niet? Je hebt kans dat de donaties aftrekbaar or giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dat is natuurlijk weer mooi meegenomen! In dit artikel lees je precies wanneer je goede doelen belasting aftrekbaar zijn. Geef je de donatie niet weg, maar ontvang je deze. Dan moet je goed opletten dat je geen donaties belasting (schenkbelasting) betaald. Ook dit onderwerp wordt behandeld in dit artikel.

Overheden van verschillende landen laten non-profitorganisaties fiscale voordelen zoals bijvoorbeeld belastingaftrek, belastingvrij doneren, belastingkrediet, donatie belasting aftrekbaar enz. bieden aan mensen, die doneren aan liefdadigheidsorganisaties.

Zijn Crowdfunding Donaties Belastbaar?

In Nederland kunnen donateurs de waarde van hun donaties van hun belastbaar inkomen aftrekken. In het VK stelt Gift Aid liefdadigheidsinstellingen in staat om het basistarief, dat al door de schenker over de donatie is betaald, terug te vorderen. In de VS staat Charitable Contributions Deduction belastingbetalers toe om contante donaties en eigendommen aan goed doel organisaties af te trekken en in Ierland maakt het Charitable Donation Scheme belastingvermindering mogelijk op in aanmerking komende liefdadigheidsgiften aan goedgekeurde liefdadigheidsinstellingen.

In dit artikel hebben wij een lijst met belastingprogramma’s voor donaties aan goede doelen in verschillende landen over de hele wereld samengesteld. Wij hebben deze informatie verzameld om jou een overzicht van belastingprogramma’s en donatie belasting aftrekbaar in verschillende landen te geven, waarbij wij alleen gebruikmaken van bronnen die vrij op internet beschikbaar zijn. Hier vind je een lijst met landen met donatie belasting aftrekbaar en belastingvrij doneren, die wij in dit artikel behandelen.

Belastingaftrek voor Donaties in Europa


1. Nederland

donatie belasting aftrekbaar Nederland

Hoeveel belasting betaal je over donaties?

Indien een donatie niet hoger is dan €2.274,- per donateur, dan hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald door de ontvanger van de donaties. Indien het om een gift van een direct familielid gaat, mag er €5.677, –  belastingvrij worden geschonken. Je kunt dus gerust €100.000,- inzamelen met crowdfunding, zonder daar schenkbelasting over te betalen, mits de donaties onder de €2.274,- per donateur blijven. 

Indien er meer wordt gedoneerd per donateur, dan dat betaal je 30 procent schenkbelasting bij een schenking tot en met €124.726,-. Bij donaties boven dit bedrag betaal je 40 procent schenkbelasting. Dergelijke giften komen bij crowdfunding acties maar zeer zelden voor.

Wanneer zijn giften aftrekbaar?

Als je een eenmalige gift doet aan een goed doel of erkende ANBI instelling (algemeen nut beoogde instelling) wordt deze in box 1 verrekend. Het aftrekken van eenmalige donaties hebben een minimum en een maximum. Giften kunnen worden afgetrokken als de gift minimaal 1% en maximaal 10% van het totale jaarinkomen betreft.

Voor fiscale partners geldt het totale inkomen van de partners bij elkaar opgeteld. Het aftrekbare bedrag van de gift kan vrij worden verdeeld onder partners. Zo kun je de gift aftrekken van het hoogste inkomen. Je kunt dit hier gemakkelijk berekenen.

Periodieke giften aftrekbaar

Periodieke giften aan ANBI instellingen (erkende goede doelen) zijn fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst noemt het echter alleen een periodieke schenking als je gedurende (minimaal) vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt. Om de periodieke donatie aftrekbaar te maken, moet een akte van schenking worden opgesteld. Voorheen moest dit bij de notaris, maar dat is nu niet meer nodig. Download het voorbeeldcontract van de Belastingdienst of op de website van het goede doel zelf. Periodieke giften leveren in de meeste gevallen een maximale heffingskorting.

Om zeker te weten dat jouw gift aan het donatie goed doel aftrekbaar is, dien je geen tegenprestatie te ontvangen voor de gift. Donaties aan een goede doelen loterij is daarom niet aftrekbaar. De belastingdienst hanteert de volgende tabel:

Gift aan: U doet een periodieke gift U doet een gewone gift
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar
Steunstichting SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Vanaf welk bedrag zijn giften aftrekbaar?

Vanaf welk bedrag giften aftrekbaar zijn, hangt af van je totale jaarinkomen. Er geldt een drempelbedrag van €60,- per jaar, waar je minimaal 1% en maximaal 10% van je totale jaarinkomen moet doneren om je gift af te kunnen trekken.

Zakelijke donatie aftrekken

Als het om een ​​zakelijke donatie gaat, kun je de schenking volledig aftrekken van doneeractie belasting. Deze zakelijke donaties, in welke vorm dan ook, moeten een positieve en nuttige bijdrage leveren aan uw bedrijf. Doneert u bijvoorbeeld in de vorm van advertentieruimte of sponsoring, dan kun je deze donatie aan het goede doel volledig aftrekken. Deze gift kan ook worden afgetrokken als er in hetzelfde jaar een fiscaal verlies is (het verlies wordt daarna groter).

Zakelijke donaties zonder positieve of nuttige bijdrage

Deze donaties worden een niet-zakelijke gift genoemd. Het is een donatie uit vrijgevigheid (niet-zakelijke motivatie). Voor deze niet-zakelijke donaties gelden andere voorwaarden voor de vennootschapsbelasting (BV)  en voor de inkomstenbelastingplichtige ondernemingen (VOF en eenmanszaak).

Giften aftrekbaar VPB (BV bedrijfsvorm)

Voor een bedrijf is het financieel aantrekkelijk om te doneren. Op 1 januari 2012 kwam de niet-aftrekbare drempel van € 227,- te vervallen. Alle giften zijn nu  aftrekbaar. De totale aftrekbare giften kunnen oplopen tot 50% van de winst, tot  € 100.000. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Schenkingen als inkomstenbelastingplichtig bedrijf (eenmanszaak of maatschap) 

De aftrekposten zijn gebaseerd op uw totale inkomen. Het inkomen van uw fiscale partner is mede bepalend voor de uiteindelijke goede doelen belastingaftrek.

Voor meer informatie hierover en ook voor informatie voor bedrijven, kijk je even op de website van Whydonate, of je brengt een bezoekje aan de website van de belastingdienst.


2. Oostenrijk

Austria flag - donatie belasting aftrekbaar

In Oostenrijk kan het publiek donaties tot een waarde van 10% aftrekken van het belastbare inkomen van het voorgaande jaar, maar dit geldt alleen voor giften aan 5% van de liefdadigheidsorganisaties (6.500 van alle 123.000 liefdadigheidsinstellingen en stichtingen samen). Dit omvat 5.200 brandweerkorpsen en liefdadigheidsinstellingen, die zich inzetten voor sociale doelen, wetenschap, kunst, cultuur en natuurbehoud. Donaties aan stichtingen zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Deze regeling is in 2017 ingevoerd en circa 18% van de Oostenrijkse belastingbetalers doneert op deze manier (bron: Spendenbericht 2017). Liefdadigheidsinstellingen zijn wettelijk verplicht om particuliere donateurs op naam en geboortedatum te identificeren en om hun donatie voor de aftrek aan de belastingdienst te melden.

Bedrijven profiteren ook van een aftrekbare goede doelen belasting van maximaal 10% van het belastbare inkomen van het afgelopen jaar op giften aan liefdadigheidsinstellingen en/of stichtingen, die hiervoor in aanmerking komen.

Bron


3. België

belastingvrij doneren Belgie

Belastingvermindering kan over liefdadigheidsdonaties worden aangevraagd en hoewel de details kunnen variëren naargelang het niveau van de betaalde inkomstenbelasting, komt belastingvrij doneren doorgaans neer op ongeveer 45% van de waarde van de donatie. Donateurs verstrekken aan de belastingdienst certificaten van liefdadigheidsdonaties en ontvangen een terugbetaling van de betaalde belasting. De donatie belasting aftrekbaar is beperkt tot 10% van het belastbare inkomen van het individu. Bedrijfsgiften zijn ook tot 5% van het totale netto-inkomen van het belastbare tijdperk fiscaal aftrekbaar, met een plafond van € 500.000.

Bron


4. Tsjechië

Tsjechië belastingvrij doneren

Het Tsjechische belastingstelsel stelt het publiek in staat om aan alle liefdadigheidsinstellingen, die staan geregistreerd voor het algemeen nut, te doneren en stelt deze donaties, tot een totale waarde van 10% van het belastbaar inkomen, vrij van belastbaar inkomen. Liefdadigheidsinstellingen verstrekken op verzoek aan donateurs een ‘bevestiging van de donatie’. Momenteel doneert iets meer dan 3% van de belastingbetalers op deze manier. Bedrijven kunnen ook donaties aan geregistreerde liefdadigheidsinstellingen vrijstellen tot een totale waarde van 5% van hun belastbaar inkomen.

Bron


5. Finland

Finland donatie belasting aftrekbaar

Er zijn geen belastingvoordelen voor personen, die doneren aan goede doelen in Finland, behalve voor degenen die doneren aan geselecteerde universiteiten in de Europese Economische Ruimte kunnen belastingvrij doneren. In dat geval zijn de belastingvoordelen alleen van toepassing op schenkingen van particulieren of bedrijven, die tussen de 850 en 500.000 euro schenken. Zij kunnen dit bedrag van hun inkomen of winst aftrekken. Alleen bedrijven komen in aanmerking voor belastingvrij doneren onder de drempel van 850 EUR.

Bron


6. Frankrijk

donatie belasting aftrekbaar Frankrijk

Particulieren in Frankrijk kunnen aanspraak maken op een vermindering van de inkomstenbelasting (belastingkrediet) van 66% van het gedoneerde bedrag of een vermindering van 75% op de vermogensbelasting. Donaties aan bepaalde doelen (waaronder liefdadigheidsinstellingen die werken voor mensen in nood) kunnen in aanmerking komen voor een aftrek van 75%. De belastingvermindering is echter beperkt tot 20% van het jaarlijkse belastbare inkomen. Meer dan vier op de tien donateurs (43%) geven fiscaal verantwoord. Liefdadigheidsinstellingen verstrekken een bewijs van de donatie voor de belasting, maar hoeven geen informatie over de schenkingen aan de belastingdienst te verstrekken, tenzij om een verificatie wordt gevraagd. Bedrijven kunnen tot een maximum van 0,5% van hun jaaromzet 60% van de waarde van hun donatie van de vennootschapsbelasting aftrekken.

Bron


7. Duitsland

belastingvrij doneren Duitsland

Particulieren in Duitsland kunnen, op voorwaarde dat dit door de belastingdienst wordt erkend, tot 20% van hun inkomen vóór belasting als donatie aan een non-profitorganisatie aftrekken. Er is een kleine administratieve last voor liefdadigheidsinstellingen, aangezien donateurs alleen bonnen nodig hebben voor donaties van meer dan 250 euro en er is geen formele interactie vereist tussen liefdadigheidsinstellingen en de belastingdienst. Uit enquêtes onder donateurs blijkt dat meer dan een derde (37%) van de belastingbetalers op deze manier doneert.

Bron


8. Ierland

belastingvrij doneren Ierland

Zowel de Ierse als de Britse fiscale stimuleringsregelingen verhogen de waarde van donaties waardoor liefdadigheidsinstellingen van de belasting, die supporters al over hun gift hebben betaald, kunnen profiteren. In Ierland is het de liefdadigheidsinstelling die profiteert van het belastbare inkomen dat individuele donateurs al voor hun gift hebben betaald. Dit geldt voor giften van belastingbetalers, die in de loop van het jaar tussen de 250 en 1.000.000 euro schenken. Liefdadigheidsinstellingen moeten brieven met toestemming van de donateur bij de belastingdienst indienen voordat ze aanspraak op de belastingbetaling of -krediet kunnen maken. Als het echter om zakelijke giften gaat, eisen bedrijven het belastingvrij doneren voor zichzelf op.

Bron


9. Italië

belastingvrij doneren Italie

In Italië bestaan verschillende fiscale stimuleringsregelingen, met verschillende structuren en voordelen, afhankelijk van de oorzaak of het type liefdadigheidsorganisatie. Dit omvat belastingvrij doneren aan liefdadigheidsorganisaties die kwalificeren als ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), de Kunstbonus regeling, die het publiek een belastingvermindering van 65% biedt op de kosten van donaties aan kunst- of culturele instellingen, een sociale bonusregeling voor openbare gebouwen, giften aan scholen (Schoolbonus), universiteiten en wetenschappelijk onderzoek. De limieten variëren naargelang het specifieke stimuleringsprogramma, maar voor algemeen crowdfunding belastingvrij doneren kunnen particulieren tot 10% van hun belastbaar inkomen afstaan. Soortgelijke stimuleringsregelingen bestaan ook voor giften van bedrijven.

Bron


10. Noorwegen

Noorwegen donatie belasting aftrekbaar

Belastingvrij doneren is in Noorwegen sinds 2005 al meer dan verdubbeld, met bijna 3,5 miljard Noorse kronen (NOK) die op deze manier in 2015 werden geschonken. Particulieren die jaarlijks 500-40.000 NOK aan een goed doel schenken, komen in aanmerking voor belastingaftrek van de waarde van die donaties. Er bestaat een soortgelijk schema voor donaties van bedrijven. Liefdadigheidsinstellingen moeten zich registreren voor goedkeuring om dergelijke geschenken te ontvangen en moeten om toegang te krijgen tot het belastingvoordeel details van de donaties aan de belastingdienst verstrekken (met toestemming van de donateurs).

Bron


11. Slowakije

Slowakije donatie belasting aftrekbaar

Slowakije heeft zijn vroegere regeling voor belastingvrij doneren in 2004 afgeschaft en vervangen door een toewijzingsregeling met een vast percentage, zoals ook in sommige andere Midden- en Oost-Europese landen het geval is. Via de huidige regeling kan het publiek rechtstreeks vanuit hun belastingaangifte 2% van hun inkomstenbelasting toewijzen aan een non-profitorganisatie (of 3% als ze het afgelopen jaar meer dan 40 uur van hun tijd aan vrijwilligerswerk hebben besteed). Een soortgelijke regeling bestaat ook voor zakelijke donateurs, die 1-2% van hun vennootschapsbelasting aan goede doelen kunnen toewijzen en meer dan een derde (35%) van de bedrijven schenkt op deze manier. Er zijn meer stimulansen voor bedrijven, die aan sportorganisaties doneren.

Bron


12. Slovenië

Slovenie - belastingvrij doneren

Net als in Slowakije bestaat er in Slovenië ook een toewijzingsregeling met een vast percentage, maar dan op een lager niveau. Het publiek kan een belastingaangifte invullen en 0,3% van hun inkomstenbelasting aan een NGO, een politieke partij of een kerk toewijzen, wat doorgaans neerkomt op 5 à 50 euro per persoon (afhankelijk van hun inkomen). Bedrijven kunnen ook 0,5% van hun belastbaar inkomen doneren aan algemeen nut beogende instellingen en nog eens 0,2% als de donatie voor culturele organisaties of een rampenbestrijding is.

Bron


13. Spanje

Spanje belastingvrij doneren

Het Spaanse publiek kan op een donatie belasting aftrekbaar van 30% van de waarde van hun donaties aanspraak maken. Er geldt echter een belastingvermindering van 75% voor de eerste 150 euro, die wordt geschonken door donateurs die de afgelopen drie jaar of langer hebben gedoneerd. De belastingvermindering is beperkt tot 10% van het belastbaar inkomen. Een soortgelijk schema bestaat voor zakelijke donaties. Om donateurs toegang tot de crowdfunding belastingbetaling te geven, moeten liefdadigheidsinstellingen de gegevens van de ontvangen donaties bij het ministerie van Financiën indienen.

Bron


14. Zweden

Zweden - belastingvrij doneren

Er bestaat in Zweden geen donatie belasting aftrekbaar voor particulieren of bedrijven, die doneren aan goede doelen.

Bron


15. Zwitserland

Taxation in Europe Switzerland

Individuele donateurs in Zwitserland komen in aanmerking voor belastingaftrek over geldelijke donaties en de waarde van andere donaties (inclusief onroerend goed, intellectueel eigendom en meer), op voorwaarde dat ze gedurende het jaar meer dan 100 Zwitserse frank (85 euro) hebben gedoneerd. De belastingvermindering is beperkt tot 20% van het belastbaar inkomen en is alleen van toepassing op donaties aan erkende liefdadigheidsorganisaties. Liefdadigheidsinstellingen verstrekken de donateurs een overzicht van de donaties, die in het afgelopen jaar zijn gedaan, dat ze bij de belastingdienst kunnen indienen. Naar schatting maakt 25% van de belastingbetalers maakt gebruik van het systeem. Een soortgelijke regeling is ook op zakelijke donaties van toepassing.

Bron


16. Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk belastingvrij doneren

Net als bij de Ierse regeling stelt Gift Aid liefdadigheidsinstellingen in staat om aanspraak te maken op het basistarief van de crowdfunding belasting, die over de waarde van de schenkingen die ze van de belastingbetaler ontvangen, wordt betaald (waardoor de waarde van de schenking met 25% toeneemt). Donateurs moeten een verklaring van Gift Aid invullen, zodat de liefdadigheidsinstelling het belastingkrediet van de staat kan terugvorderen.

Belastingplichtigen met een hoger tarief hebben dan het recht om het verschil tussen het hogere tarief en het basistarief terug te vorderen. Bijkomende belastingvoordelen zijn van toepassing op schenkingen zoals bijvoorbeeld land, onroerend goed, aandelen, schenkingen aan loonlijsten, culturele artefacten, legaten en schenkingen op de werkplek. Zonder minimale donatie of een limiet voor donaties van Gift Aid, geeft het rapport UK Giving 2018 van CAF aan dat de helft van alle Britse donateurs momenteel van het programma gebruikmaakt. Bedrijven, die van de regeling gebruikmaken, ontvangen het belastingvoordeel voor zichzelf door donaties aan goede doelen af te trekken van hun belastbaar inkomen.

Bron


17. Australië

belastingvrij doneren Australie

In Australië kunnen donateurs alleen aanspraak maken op belastingaftrek voor giften of donaties aan organisaties met een DGR-status. Een DGR is een organisatie of een fonds dat fiscaal aftrekbare donaties kan ontvangen. Niet alle goede doelen zijn DGR’s. De persoon die de gift doet (de schenker) is de persoon, die aanspraak kan maken op een aftrek. Het bedrag dat je als aftrekbedrag kunt claimen, is afhankelijk van het soort schenking. Voor contante donaties kun je het bedrag van de donatie claimen, maar het moet wel $ 2 of meer zijn. Voor het schenken van eigendommen of aandelen zijn er verschillende regels afhankelijk van het type en de waarde van het onroerend goed.

Bron


Crowdfunding belasting aftrekbaar buiten Europa


18. Canada

Canada donatie belasting aftrekbaar

In Canada kun je in elk jaar aanspraak maken op jouw charitatieve belastingkrediet voor donaties, die vóór 31 december van het toepasselijke belastingjaar zijn gedaan of voor niet-opgeëiste donaties, die in de afgelopen vijf jaar zijn gedaan of voor niet-opgeëiste donaties, die door jouw echtgenoot of wettelijke partner zijn gedaan. Je kunt aanspraak maken op in aanmerking komende bedragen aan donaties tot een maximum van 75% van jouw netto-inkomen. Voor schenkingen van gecertificeerd cultureel eigendom of ecologisch kwetsbaar land kun je mogelijk tot 100% van jouw netto-inkomen claimen. Er zijn twee tarieven voor charitatieve belastingverminderingen voor zowel de federale overheid als de provincies en territoria. Elk in aanmerking komend bedrag dat je boven de $ 200 geeft, komt in aanmerking voor een hoger tarief.

Bron


19. Verenigde Staten

donatie belasting aftrekbaar Verenigde Staten

Mogelijk kun je aanspraak maken op een aftrek van jouw federale belastingen als je doneert aan een 501(c)3-organisatie. Om donaties af te kunnen trekken, moet je een Schedule A bij jouw belastingformulier indienen. Het bedrag dat je van jouw belastingen kunt aftrekken, is mogelijk niet gelijk aan het totale bedrag van crowdfunding belasting aftrekbaar. Als je niet-geldelijke items doneert, kun je de reële marktwaarde van de items op jouw belastingen claimen.

Als je een voertuig hebt geschonken, is jouw aftrek afhankelijk van of de organisatie de auto houdt of op een veiling verkoopt. Als je een cadeau of een ticket voor een evenement hebt ontvangen, kun je alleen het bedrag aftrekken dat hoger is dan de waarde van het cadeau of het ticket. Om crowdfunding belastingaftrek te kunnen claimen, is het belangrijk om jouw donaties aan goede doelen goed bij te houden.

Bron


20. Mexico

donatie belasting aftrekbaar Mexico

Rechtspersonen die in Mexico zijn gevestigd en donaties doen aan organisaties met een erkende status, kunnen tot 7% van het belastbare inkomen, dat in het voorgaande fiscale jaar is betaald, aftrekken. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor particulieren. Slechts 4% van de 7% kan echter worden toegekend aan overheidsinstanties.

Bron


21. Brazilië

donatie belasting aftrekbaar Brazilie

In Brazilië hangt het bedrag van de donatie crowdfunding belasting aftrekbaar af van de categorie van de organisatie waaraan de donatie wordt gedaan. Voor bijdragen aan het nationale programma ter ondersteuning van oncologische zorg en aan het nationale ondersteuningsprogramma voor de gezondheidszorg van personen met een handicap, mogen bedrijven tot 50% van de donaties aftrekken en individuen mogen tot 100% van de donaties van hun inkomstenbelasting aftrekken. Voor schenkingen aan het nationaal fonds voor ouderen en aan het fonds voor de rechten van kinderen en jongeren mag de som van de aftrekposten niet hoger zijn dan 1% van de verschuldigde inkomstenbelasting.

In het geval van bijdragen aan particuliere rechtspersonen zonder winstoogmerk met projecten, die door raden van het openbaar beleid voor kinderen en jongeren zijn goedgekeurd en voor bijdragen aan sportprojecten, kunnen bedrijven gebruikmaken van de volledige aftrek van de schenking tot een limiet van 1% van de verschuldigde inkomstenbelasting. Particulieren kunnen de volledige aftrek van de schenking krijgen tot een limiet van 6% van de verschuldigde inkomstenbelasting. Voor bijdragen aan culturele projecten mag een bedrijf 40% van de waarde van zijn schenking aftrekken en een particulier mag 80% van de waarde van de schenking aftrekken van het belastbaar inkomen. In het geval van bijdragen aan particuliere rechtspersonen zonder winstoogmerk met OSCIP kunnen alleen bedrijven aanspraak op belastingvoordelen maken.

Bron


Disclaimer: wij zijn geen juridische adviseurs, belastingadviseurs of officiële vertegenwoordigers van een bepaald land of een overheid. We hebben de beste informatie verzameld over donatie belasting aftrekbaar, die er op het internet beschikbaar is, om onze lezers te helpen om informatie over verschillende nationale belastingprogramma’s voor non-profitorganisaties en donatie crowdfunding belasting aftrekbaar te vinden.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Start inzamelingsactie

Maak een Eigen inzamelingsactie of een verbonden inzamelingsactie.

Eigen inzamelingsactie
Team en verbind geldinzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een op zichzelf staande inzamelingsactie aanmaakt, vragen we je om de bankgegevens waar de donaties naar over mogen worden gemaakt.

Let op: de donaties worden maandelijks rond de 15e van de eerstvolgende maand overgemaakt.

Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.

Start inzamelingsactie Verbind inzamelingsactie
Eigen inzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een zelfstandige inzamelingsactie maakt, worden de donaties op je bankrekening gestort.

Let op: giften worden maandelijks overgemaakt rond de 15e van de volgende maand.

Start inzamelingsactie

Team en verbind geldinzamelingsactie
Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.
Verbind inzamelingsactie
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

linkedin
LinkedIn
twitter
Twitter
email
Email
link
Website