WhyDonate logo

Подкрепа За Здравето И Надеждата: Открийте 10-Те Най-Добри Благотворителни Нпо В Здравеопазването В Европа

Подкрепа За Здравето И Надеждата: Открийте 10-Те Най-Добри Благотворителни Нпо В Здравеопазването В Европа

0% такси за платформата, можете да започнете веднага

Неправителствените организации (НПО) за Здравни благотворителни НПО са неправителствени организации, които предоставят здравни услуги и защита на уязвими групи от населението в региона. Те работят по различни въпроси като борба с болестите, подобряване на достъпа до лекарства, насърчаване на здравното равенство, подкрепа за бежанци и мигранти и реагиране на извънредни ситуации и бедствия.

Въпреки това, тези НПО срещат много предизвикателства и бариери при изпълнение на своите мисии. Някои от основните предизвикателства са:

  • Липса На Финансиране: НПО за здравни грижи зависят от дарения, грантове и партньорства за финансиране на своите дейности. Въпреки това, много дарители и правителства са намалили или пренасочили своето финансиране към други приоритети поради икономическата криза, пандемията от COVID-19 и променящата се политическа обстановка. Това оставя много НПО в затруднение да поддържат своите операции и персонал и да не могат да разширяват или иновират своите интервенции.
  • Липса На Координация: НПО Здравни благотворителни НПО оперират в сложна и разнообразна среда с множество участници и заинтересовани страни. Въпреки това, често липсва координация и сътрудничество, което води до дублиране, неефективност и пропуски в предоставянето на услуги. Освен това, някои НПО срещат трудности при спазването на регулациите и стандартите на различни страни и дарители, което може да ограничи тяхната гъвкавост и ефективност.
  • Липса На Видимост: НПО за здравни грижи често работят в отдалечени или маргинализирани райони, където техният ефект и постижения не са широко признати или оценени. Те също така се сблъскват с конкуренция от други НПО и сектори за вниманието и подкрепата на обществеността и медиите. Освен това, някои НПО нямат умения или ресурси за ефективно комуникиране на своята работа и резултати, което може да затрудни техните усилия за защита на правата и събиране на средства.

Затова НПО за здравни грижи в Европа се нуждаят от повече финансиране и подкрепа от различни източници и сектори.

Присъединете Се Към Движението: Дарете На Топ 10 Здравни Нпо В Европа.


healthcare charity NGOs in Europe

Топ 10 На Здравните Благотворителни Нпо В Европа

1. Фондация За Синдром На Usher

Синдромът на Ушер е рядко генетично разстройство, което причинява загуба на слуха и прогресивно влошаване на зрението. Трите му типа варират по тежест, като Тип I е най-изтощителен. Индивидите често са глухи от раждането и развиват ретинитис пигментоза, водеща до тунелно зрение или слепота с времето.

Фондация „Синдром на Ушер“ играе решаваща роля в финансирането на изследвания за лечение и предоставянето на подкрепа за засегнатите индивиди и техните семейства. Средствата са от съществено значение за напредъка на генните терапии, подобряването на помощните технологии и осигуряването на образователни ресурси. Даренията дават възможност на тези благотворителни организации да предложат надежда и да подобрят качеството на живот на тези, които се справят с предизвикателствата на синдрома на Ушер.

2.Фондация Семи

Неправителствени организации за здравеопазване в Европа, като фондация Semmy, се стремят да подобрят продължителността на живота и резултатите за деца с тумори на мозъчния ствол, по-специално мозъчни стволови глиоми. Фондация Semmy ежегодно отпуска 300 000 евро за научни изследвания в VUmc, Университетския медицински център Амстердам.

Въпреки рядкостта на рака на мозъчния ствол (DIPG/понсов глиом), фармацевтичната индустрия не проявява интерес към финансирането на изследвания. Това налага неправителствените организации за здравеопазване в Европа да събират средства самостоятелно, разчитайки на своите инициативи и подкрепата на общността, за да се борят с това опустошително заболяване.

Фондация Това Е Giet Mal

Създадена на 11 декември 2019 г. от Стефан ван дер Пал и съпругата му Мариан Фабер, неправителствената организация за здравеопазване в Европа, известна като „Фондация It Pour Mâl“, е посветена на предоставянето на финансова подкрепа за научни изследвания на животозастрашаващи или редки заболявания. Фондацията постига тази мисия чрез изключителни спортни постижения и се стреми да изпълни желанията на хората, борещи се с болести. Основната цел е да се допринесе за напредъка на здравеопазването и да се подобри животът на тези, които са засегнати от тежки или редки медицински състояния.

4.Фондация  Стюн 22Q11

Неправителствените организации за здравни благотворителни дейности играят ключова роля в справянето със синдрома 22q11.2, вродено генетично разстройство, характеризиращо се с изтриване на малък сегмент на хромозома 22 на мястото q11.2. Въпреки неговата разпространеност в международен план (1 на 2000 раждания), последствията са дълбоки.

Като второто най-разпространено генетично разстройство в Нидерландия след синдрома на Даун, Stichting Steun 22Q11 се застъпва за изследвания и сътрудничи с експертни центрове в Утрехт и Маастрихт. С цел разсейване на заблудите, НПО-то е активно ангажирано в кампанията „Защото спортът не е даденост“ и осъществява съвместен проект с Stichting Hulphond Nederland.

5.Асоциация Хънтингтън

Болестта на Хънтингтън е наследствено невродегенеративно разстройство, характеризиращо се с прогресивна двигателна дисфункция, когнитивен упадък и психиатрични симптоми. Причинена от мутация в гена HTT, тя води до деградация на нервните клетки в мозъка. Симптомите обикновено се проявяват в средата на зрялата възраст, засягайки контрола на движенията, когнитивните функции и емоционалното състояние.

Асоциацията работи усилено за разпознаването на болестта, обсъждането на последствията за пациентите и техните семейства, подобряването на грижите за подобряване на качеството на живот и стимулирането и финансирането на научни изследвания, за да се спре и в крайна сметка да се предотврати болестта.

6.Фондация Интерпласт Холандия

От 1990 г. Фондация Interplast Holland се посвещава на подпомагането на деца и (млади) възрастни в развиващите се страни, особено на тези с цепнатини на устната и изгаряния. Организацията предлага постоянна подкрепа в реконструктивната пластична хирургия, грижата за изгаряния и тяхната превенция, като се стреми да подобри живота на хората, изправени пред тези предизвикателства.

7. Дементие-винкел

Като здравна благотворителна неправителствена организация, мисията на Dementie-winkel е да подобри благосъстоянието на хората с деменция, стремейки се към самоиздържане без да разчита на субсидии. Първоначално създаден от д-р Анеке ван дер Рюмте и нейния син Питър Пелцер, Dementie-winkel.nl преминава към ново ръководство през 2014 г. Ценните прозрения на Анеке за грижите за околната среда продължават да вдъхновяват техния подход. Докато тя служи като съветник до 2017 г., нейното преместване в дом за възрастни хора поради съмнения за деменция подчертава неотложността на каузата.

8.Фондация Герт!

Геерт Хоогеваан претърпя тежък мозъчен кръвоизлив, което доведе до критично приемане в Медицинския център Еразъм. Въпреки обширните усилия за рехабилитация на различни места, желаният резултат Геерт да се завърне у дома не беше постигнат. Докато разходите за грижи се покриват от личния бюджет на Геерт, разходите за настаняване представляват финансово предизвикателство за семейството му в дългосрочен план. За да се справи с това, е създадена фондация Geert, ръководена от желанието на тези, които се грижат за Геерт, да допринесат и да направят възможно неговото продължително обгрижване.

9.Фондация Fleur Colorée

Една от благотворителните здравни НПО в Европа, Фондация Fleur Colorée, възникна от благодарността към болницата Antoni van Leeuwenhoek за продължаващата ѝ подкрепа. Посветена на положителния принос към персонала и благосъстоянието на пациентите, фондацията приоритизира събирането на средства. Благосъстоянието на пациентите е значителен фокус, особено по отношение на справянето със самотата на пациентите по време на престоя им в болницата. Фондацията се стреми да внесе живост в преживяванията на пациентите, предлагайки много начини за тяхната подкрепа.

10.Ревалидация И Аудиология На Везни

Годишната състезателна битка с хендбайкове в Австрия превръща един планински връх в преодолимо предизвикателство за Либра Байкърите и още 14 отбора от рехабилитационни центрове. Съсредоточена върху превъзхождането на физическите и умствени ограничения, битката насърчава лозунга „можеш да направиш много повече, отколкото мислиш“. Тренировъчните сесии създават самосъзнание, като подчертават споделената цел за пресичане на финалната линия. Въпреки че победата е приятен бонус, основната цел е да насърчи активен начин на живот, което е видимо в продължаващата ангажираност на над половината от участниците. Подкрепете мисията на Либра да подпомага този трансформационен път.


Здравни благотворителни НПО и платформи за групово финансиране

Здравните благотворителни НПО използват платформи за събиране на средства, за да се справят с критичните медицински нужди. Тези НПО използват силата на онлайн общностите, за да събират средства за медицински лечения, изследвания и подкрепа за пациентите. WhyDonate, като една от най-доверените платформи за събиране на средства, е едно място за всички здравни благотворителни организации.

Чрез използването на уебсайта за събиране на средства WhyDonate, тези организации разширяват своето влияние, включвайки глобална аудитория в приноса за здравните причини. Този колаборативен подход дава сила на индивидите да оказват смислено влияние, предоставяйки финансова помощ и надежда на онези, които се сблъскват с медицински предизвикателства. Синергията между здравните благотворителни НПО и платформите за събиране на средства води до позитивни промени в резултатите от здравеопазването.


Подкрепете Здравни Благотворителни Нпо

В заключение, благотворителните организации за здравеопазване в Европа играят важна роля в подобряването на здравето и благополучието на милиони хора в региона. Въпреки това, те се нуждаят от повече финансиране и подкрепа, за да поддържат и разширят своята дейност и влияние. Чрез увеличаване на осведомеността, сътрудничеството и иновациите, те могат да преодолеят предизвикателствата и бариерите и да постигнат своите мисии и визии.

Набиране На Средства За Частна И Добра Кауза.

0% такси за платформата, така че нека започнем.

Платформа за групово финансиране на дарения в Европа. WhyDonate е глобална платформа за набиране на средства, която свързва каузи с дарители по ефективен, подходящ и приятен начин. Целта ни е да създадем най-добрата международна платформа за набиране на средства в света за физически лица, НПО и компании. Това става чрез предлагане на най-новите функции за набиране на средства.

instagram logo
twitter

Още Блогове От WhyDonate

WhyDonate logo