WhyDonate logo

Spusťte Pohřební Crowdfundingovou Kampaň – Získejte Pomoc s Fundraisingem Pohřbu

pohrebni crowdfundingovou kampan

0% nákladů na platformu, můžete začít ihned

Ztráta blízkého člověka je bezpochyby těžkým a emotivním obdobím pro každého. Vedle zármutku a bolesti v srdci je tu také praktická záležitost plánování a financování pohřbu. Pohřby mohou být velmi nákladné, často dosahují tisíců dolarů. Pro mnoho jednotlivců a rodin může tato finanční zátěž znamenat další stres a obavy v již tak náročném období. Bez ohledu na příčinu musí rodina a příbuzní projít náročným životním obdobím.

Jak pohřební crowdfunding funguje?

Pohřby nejsou snadné. Na pohřbu lidé prožívají dobré i zlé chvíle strávené s přáteli a rodinou. Výdaje spojené s pohřbem zahrnují poplatky za pohřební služby, kremaci nebo pohřeb, náklady na rakev nebo urnu, přepravu, květiny a další různé výdaje. Tyto náklady se mohou rychle nasčítat a rodiny se pak potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Proto Crowdfunding pohřbů je jednou z pomocných rukou, pro kterou se lze rozhodnout. Sbírka na pohřeb může lidem pomoci získat peníze na pohřeb v těžkých časech.

 

Zahajte kampaň na sbírku na pohřeb a přispějte k lepšímu životu těch, kteří ztratili někoho blízkého.


Ztráta milované osoby

Po odchodu někoho blízkého na vás padne několik povinností. Zde je několik z nich:

  • Zajistěte, aby byly řádně vyřízeny všechny běžné záležitosti zemřelého;
  • Buďte uctiví a nehádejte se o dědictví;
  • Respektujte přání zesnulého týkající se pohřbu;
  • Uspořádejte úhledný pohřeb;
  • Poděkujte účastníkům a příznivcům;
  • Vzpomeňte si na hezké chvíle strávené s vaším milovaným a opatrujte si tyto vzpomínky.

pohřební crowdfundingová kampaň


Jak získat peníze na pohřeb?

Finanční a pohřební náklady

Někdy se může stát, že nebudete mít dostatek peněz na uspořádání pohřbu, který si zemřelý přál. Tato starost může příbuzné ještě více zarmoutit a přivodit jim stížnosti. Upřímně řečeno, zařizování pohřbů je těžší, než si myslíte. S touto událostí jsou spojeny určité emoce. Zajištění pohřbu může být nákladné a náklady se mohou vyšplhat až na tisíce eur. Ne každý má tolik peněz. Co teď?

pohřební crowdfundingová kampaň - Whydonate


Spusťte Pohřební Crowdfundingovou Kampaň

Pokud nemůžete pohřeb financovat sami a docházejí vám možnosti, můžete vždy požádat o pomoc své nizozemské spoluobčany. Pomocí crowdfundingových platforem, jako je WhyDonate, můžete snadno zahájit pohřební kampaň. Jednoduchý a snadný způsob, jak získat peníze na dobrou věc.

Existuje řada crowdfundingových platforem, jako je WhyDonate, které jsou připraveny vám v těžkých chvílích pomoci. Stačí jen zaregistrovat svou věc a zahájit pohřební kampaň. Aby byla pohřební kampaň úspěšná, můžete osvětlit svou současnou situaci a pokud možno přidat vizuální prvky. Jedním z nejlepších způsobů, jak se vypořádat s náklady na pohřeb, je shromažďování finančních prostředků na pohřeb, protože příbuzní se musí vypořádat s těžkými okolnostmi.

Sociální média jsou nyní jednou z největších platforem pro sdílení příběhu, a proto můžete podrobnosti o své Pohřební Crowdfundingovou Kampaň přidat na jakoukoli stránku sociálních médií, jako je Facebook nebo Instagram, a oslovit tak více dárců.

Tipy pro úspěšné získávání finančních prostředků na pohřeb

1. Prozkoumejte různé platformy pro získávání finančních prostředků

Před zahájením kampaně na sbírku prostředků na pohřeb je nutné prozkoumat a vybrat správnou platformu. Existuje několik online crowdfundingových platforem, jako je WhyDonate, určených speciálně pro financování pohřbu, například Funeral Crowdfunding, Crowdfunding Funeral a Crowdfunding For Funeral. Tyto platformy poskytují pohodlný a dostupný způsob, jak oslovit přátele, rodinu, a dokonce i cizí lidi, kteří mohou být ochotni přispět na pohřební náklady.

2. Sdílejte přesvědčivý příběh

Při vytváření kampaně na získávání finančních prostředků na pohřeb je zásadní sdílet přesvědčivý příběh, který potenciální dárce osloví. Vysvětlete, s jakými finančními problémy se rodina potýká a jak mohou její příspěvky přispět ke změně situace. Sdílení osobních anekdot a vzpomínek na zesnulého může také pomoci navázat emocionální vztah a povzbudit lidi k darování.

3. Využívejte sociální média a osobní sítě

Propagace vaší kampaně na sbírku na pohřeb prostřednictvím sociálních médií, jako je Facebook, Twitter a Instagram, může výrazně zvýšit její dosah. Nezapomeňte kampaň sdílet se svou osobní sítí a požádejte je, aby ji sdíleli i se svými známými. Využijte relevantní hashtagy, například #fundraisingforfuneral nebo #helpingfamiliesinneed, abyste přilákali širší publikum, které může mít zájem podpořit vaši věc.

4. Nabídka pobídek a poděkování

Chcete-li podpořit dárce, zvažte nabídku pobídek nebo poděkování těm, kteří přispějí na vaši kampaň na sbírku na pohřeb. Může se jednat o personalizované děkovné dopisy, certifikáty uznání nebo i drobné projevy vděčnosti. Veřejné poděkování dárcům na sociálních sítích nebo na stránce kampaně může také pomoci posílit pocit komunity a povzbudit ostatní, aby přispěli.

5. Kontakt na obecní úřad

Pokud nemáte k dispozici žádné finanční prostředky na zaplacení pohřbu, můžete se obrátit na obec, kde zesnulý žil. Obec pak zajistí pietní pohřební obřad na obecním hřbitově. Pokud má zemřelý manžela nebo dítě, bude obec náklady, které vznikly později, vymáhat po nich.

Pohřební sbírka - Pohřby


Zvažte crowdfunding pro pohřeb

Každý, kdo někdy musel řešit situaci, kdy na pohřeb opravdu nebyly peníze, ví, jaké to je. Jste bezmocní. Chcete pro zesnulého to nejlepší, ale to nemusí být vždy možné. Možná budete chtít někomu pomoci projít stejnou bolestí.

I když patříte k lidem, kteří se vždy snaží přispět, pohřební kampaně se vždy vyplatí.

Je možné, že najdete další záslužné kampaně, na které můžete přispět. Například finančně nebo společensky zajímavé projekty nebo záležitosti, které mohou mít vliv na vaši budoucnost. Ale vzpomeňte si na ty, kteří založili crowdfundingovou kampaň, aby zaplatili něčí pohřeb.

Přestože finanční zátěž spojená s pohřby může být zdrcující, sbírka na pohřební účely nabízí praktické a soucitné řešení. Využitím různých platforem pro získávání finančních prostředků, sdílením přesvědčivých příběhů a propagací kampaní prostřednictvím sociálních médií a osobních sítí mohou jednotlivci a rodiny snížit finanční zátěž spojenou s pohřby. Zapojení místních komunitních organizací, pohřebních profesionálů a médií navíc může dále posílit dosah kampaně a získat větší podporu. Sbírky na pohřební účely poskytují nejen finanční pomoc, ale také pocit sounáležitosti a solidarity v těžkém období.

 

Získávání peněz pro soukromou a dobrou věc.

0% poplatků za platformu, takže začněme.

Dárcovská crowdfundingová platforma v Evropě. WhyDonate je celosvětová platforma pro fundraising, která efektivně, relevantně a příjemně propojuje dárce s cíli. Naším cílem je vytvořit nejlepší mezinárodní platformu pro fundraising na světě pro jednotlivce, nevládní organizace a společnosti. Toho dosahujeme tím, že nabízíme nejnovější funkce pro fundraising.

instagram logo
twitter