WhyDonate logo

Etikus Adománygyűjtési Politika

Etikus Adománygyűjtési Politika

0% platformköltség, azonnal kezdheti

Minden szervezetben jelentős szerepet játszanak az erkölcsi értékek és elvek. Az etikus adománygyűjtés olyan folyamat, amely azt jelzi, hogy mindenki, aki részt vesz az adománygyűjtési folyamatban, több irányelvhez vagy normához kell, hogy ragaszkodjon, amely lehetővé teszi, hogy mindenki szervezetten és professzionálisan dolgozzon. Az etikus adománygyűjtés sok más dolgot is magában foglal, mint annak jelentősége, etikája és egy etikus adománygyűjtési irányelv megírása, amit ebben a tájékoztató írásban fogunk tanulmányozni. Tehát győződjön meg róla, hogy elolvassa a végéig, és megismeri az etikus adománygyűjtés összes információját.


Mi Az Etikus Adománygyűjtés?

Az adománygyűjtési tevékenység átlátható, elszámoltatható és felelős lebonyolítása, valamint az adományozók és kedvezményezettek jogainak és méltóságának tiszteletben tartása az adománygyűjtési folyamat szerves része. Létfontosságú a pénzeszközök hatékony és eredményes felhasználása a szervezet célkitűzéseinek teljesítése érdekében.

Ezeket a gyakorlatokat etikus adománygyűjtésnek nevezik. Ezen túlmenően, a félrevezető vagy kényszerítő taktikák elkerülése, az adományozók bizalmas kezelésének megőrzése, valamint a vonatkozó törvények és előírások betartása fontos az etikus adománygyűjtésben.


Mik Azok Az Etikus Adománygyűjtési Irányelvek?

Az etikus adománygyűjtési irányelvek egy olyan utasításkészletet jelentenek, amelyet minden szervezetnek követnie kell. Ezek az etikus adománygyűjtési irányelvek lehetővé teszik a szervezet számára, hogy simán és professzionálisan működjön, elkerülve a jövőbeli akadályokat. Ezek a megközelítések segítenek biztosítani, hogy az adománygyűjtési tevékenységek integritással, tisztelettel a donorok és kedvezményezettek iránt, valamint a tervezett társadalmi vagy jótékonysági hatás elérése érdekében történjenek. Tekintsük meg ezeket az irányelveket:

  • Átláthatóság: Adjon részletes információt a szervezetről, annak céljairól és arról, hogy hogyan lesznek felhasználva az alapok.
  • Felelősségre vonhatóság: A pénzeszközök felhasználásának figyelemmel kísérésére és jelentésére szolgáló rendszerek kiépítése biztosítja, hogy azokat a donorok szándékainak és a szervezeti céloknak megfelelően használják fel.
  • Adományozói Hűség és Tisztelet: Tartsa tiszteletben az adományozók magánéletét és választásait, beleértve az információhoz való jogot, az őszinte bocsánatkérést és a megfelelő elismerést.
  • Kényszerítés Elkerülése: Kerülje a kényszerítést azáltal, hogy elkerüli az emberek adományozásra való ráveszését durva vagy kényszerítő módszerek használatával.
  • Érdekellentét: Legyen őszinte minden lehetséges összeütközésről, amely befolyásolhatja a pénz gyűjtését vagy felhasználását.
  • Adományozói Adatvédelem: Biztosítsa az adományozói adatok magánéletét úgy, hogy azokat csak a megadott célokra használják fel, és soha ne adják ki engedély nélkül.
  • Jogszabályok Betartása: Minden adománygyűjtéssel kapcsolatos alkalmazandó törvénynek és szabálynak meg kell felelni. Az adománygyűjtés, pénzügyi kezelés és adatvédelem terén az iparági legjobb gyakorlatoknak eleget kell tenni.
  • Felelős Költekezés: A szervezet küldetésének elérése érdekében kerülni kell a túlzott vagy pazarló kiadásokat.
  • Hatásjelentés: Minden adományozónak tudnia kell az adománygyűjtési erőfeszítéseinek hatásairól és eredményeiről. Jogosultak arra, hogy rendszeresen frissítéseket kapjanak ezekről.
  • Etikus Partnerségek: Hasonló erkölcsi értékekkel és elvekkel rendelkező más szervezetekkel és személyekkel kell partnerségeket létrehozni.Ethical Fundraising policy

Hogyan Felel Meg A Whydonate Az Összes Etikai Adománygyűjtési Irányelvnek?

A WhyDonate Európa legnagyobb és legelismertebb adománygyűjtő platformja. A platform megfelel az etikai adománygyűjtési irányelvek normáinak és erkölcsi elvárásainak. A WhyDonate szervezet hisz abban, hogy átláthatónak kell lennie az adományozók és a kampány indítók felé. A szervezet céljait és az alapok felhasználásának helyét kommunikáljuk azokkal, akik csatlakozni kívánnak hozzánk. Betartjuk az összes alkalmazandó törvényt és szabályozást, és követjük az adománygyűjtés legjobb gyakorlatait.

Az adományozók tisztelete és magánélete a legfontosabb prioritásaink közé tartozik; ezért minden információt bizalmasan kezelünk, és soha nem hozzuk nyilvánosságra az adományozó/kampány indító tudta nélkül. Kerüljük a kényszerítést, és mindenki annyit adományozhat, amennyit csak szeretne.


Miért Fontos Az Etikus Adománygyűjtés?

Amikor az etikus adománygyűjtési gyakorlatokat alkalmazzák, számos előnyt élvezhet a szervezet és az ahhoz kapcsolódó emberek. Nézzük meg, melyek ezek az előnyök.

1. Bizalomépítés

Amikor a szervezetek jó kapcsolatokat építenek ki az adományozókkal, bizalom és megértés alakul ki. Amikor ezeket az etikai normákat szem előtt tartják, az adományozók nagyobb valószínűséggel érzik magukat biztonságban, hogy hozzájárulásaik megfelelően és a tervezett célokra lesznek felhasználva.

2. Adományozói Elégedettség

Elégedettség alakul ki, amikor a szervezetek betartják az összes etikai adománygyűjtési gyakorlatot. Mindannyian tudjuk, milyen fontos az adományozó egy szervezet számára, ezért minden szervezetnek ismernie kell az etikus adománygyűjtést.

3. Jogi Megfelelés

Az összes vonatkozó törvények, szabályzatok és irányelvek betartása nagyon fontos minden adománygyűjtéssel foglalkozó szervezet számára. Az etikus adománygyűjtés azt is jelenti, hogy ezeket a szabályokat és szabályzatokat nem sértik meg, és a tevékenységeket törvényesen, átláthatóan és felelősségteljesen végzik.

4. Hosszú Távú Fenntarthatóság

Amikor a szervezetek etikus adománygyűjtési gyakorlatokat követnek, nagyobb valószínűséggel maradnak fenn hosszú távon. Mivel nagyobb az adományozók megtartása, és más előnyökkel is járul hozzá, nagyobb esély van a szervezet hosszú távú fenntarthatóságára.

5. Pozitív Hírnév Építése

Amikor minden szabályt betartanak, az adományozókat tiszteletben tartják, és a bizalom kiépült, egy szervezet hírneve jobbá válik. Amikor a szervezetek ragaszkodnak az etikus adománygyűjtési gyakorlatokhoz, az adományozók magabiztosabban támogatják őket.


Mi Az Adománygyűjtési Etikai Kódex?

Az adománygyűjtési etikai kódex egy szervezet erkölcsi értékeit és elveit jelenti. Ezek az etikai adománygyűjtési gyakorlatok biztosítják, hogy az eljárások átláthatóan és tisztességesen történjenek. Nézzünk most néhány etikát, amelyeknek irányítaniuk kell az adománygyűjtést.

1. Őszinteség

Az adományozók kulcsszerepet játszanak az adománygyűjtési folyamatban. A szervezetnek biztosítania kell, hogy minden eljárás átlátható legyen, és őszintén kommunikáljon minden érintettel minden adománygyűjtési szakaszban.

2. Az Adományozó Jogai

A döntéshozatal és a magánélet csak néhány az adományozók sok jogai közül. Nem kényszeríthetők semmire, és minden jogukat tiszteletben kell tartani.

3. Jogi Megfelelés

Az adománygyűjtési etika azt is jelenti, hogy minden alkalmazandó törvénynek, szabálynak és szabályozásnak megfelelnek. Az összes törvény betartásával a szervezet hosszú távú fenntarthatóságra és minden érintett bizalmára számíthat.

4. Felelős Alapok Felhasználása

A támogatók által biztosított alapokat bölcsen kell felhasználni. Nem pazarolhatók el vagy használhatók fel más célokra a felajánló tudta nélkül.

5. Sokféleség És Inkluzivitás

Az adománygyűjtőknek elő kell segíteniük a sokféleséget, az egyenlőséget és az inkluzivitást gyakorlataikban, biztosítva, hogy az adománygyűjtési erőfeszítések minden egyén és közösség számára hozzáférhetők és befogadók legyenek.

6. Professzionalizmus

Minden szervezetnek professzionálisan és megfontoltan kell működnie. Az adománygyűjtőknek magas szakmai színvonalra kell törekedniük, folyamatosan fejlesztve készségeiket és ismereteiket az etikus adománygyűjtési gyakorlatokban.

Fundraising ethics


Hogyan Írjunk Etikus Adománygyűjtési Szabályzatot?

Az etikus adománygyűjtési szabályzatnak jelentősége van. Lényeges szerepet játszik a munkakörnyezet működésében, és tájékoztatja az adományozókat és a kampányvezetőket a cég normáiról. Az etikus adománygyűjtési szabályzat megírása sokak számára nem lehet egyszerű feladat; ezért összegyűjtöttük azokat a lépéseket, amelyeket követve pontos, etikus adománygyűjtési szabályzatot írhat.

1. Állapítsa Meg Vállalata Értékeit

Kezdje azzal, hogy meghatározza vállalata alapvető értékeit és elveit, amelyek a látomását és küldetését képezik. Ezek az értékek alkotják az etikus adománygyűjtési szabályzat alapját.

2. Tanulmányozza És Tekintse Át A Releváns Szabályozásokat És Irányelveket

Ismerje meg az Ön országában az adománygyűjtésre vonatkozó szabályozási és jogi követelményeket. Ez magában foglalja az adományokért való kérelemre, a magánéletre, az adatbiztonságra és a pénzügyi jelentéstételre vonatkozó törvények ismeretét.

3. Határozza Meg Kampánya Hatókörét És Indokát

Tisztázza, hogy milyen célt szolgálnak az adománygyűjtési szabályzatai. Határozza meg, hogy mely adománygyűjtési eseményeket fedi le, mint például a magánadományokat vagy vállalati támogatásokat, különleges támogatásokat és egyéb eseményeket.

4. Vizsgálja Meg A Fő Etikai Aggályokat

Vizsgálja meg az adománygyűjtéssel kapcsolatos konkrét etikai aggályokat, mint például az átláthatóság, az adományozók magánélete, az érdekellentétek, az alapok etikus felhasználása, a sokféleség és az inkluzivitás. Hozzon létre szabályzatokat és eljárásokat, amelyek figyelembe veszik ezeket a kérdéseket.

5. Fogalmazza Meg Az Adományozók Jogait És Kötelezettségeit

Határozza meg egyértelműen az adományozók jogait és kötelezettségeit, biztosítva, hogy tájékozottak legyenek döntéseikben és védve legyen a magánéletük. Adjon iránymutatást a panaszok vagy aggályok kezelésére.

6. Állapítson Meg Pénzügyi Irányelveket

Határozza meg, hogy az alapok hogyan kerülnek elosztásra és kezelésre az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az adományok etikus felhasználásának biztosítása érdekében. Határozza meg az eljárásokat a pénzügyi jelentések, az auditálás és az adománygyűjtési költségek pontos jelentése érdekében.

7. Legyen Tudatában Az Érdekellentéteknek

Állapítson meg irányelveket az érdekellentétek felismerésére és kezelésére az adománygyűjtésben részt vevő igazgatósági tagok, alkalmazottak és önkéntesek között. Határozza meg az irányelveket a nyilatkozattételre, az elutasításra és a döntéshozatali folyamatra.

8. Vegye Figyelembe A Sokféleséget És Az Inkluzivitást

Foglalja bele az egyenlőség, a sokféleség és az inkluzivitás szempontjait az adománygyűjtési módszereibe. Hozzon létre szabályzatokat annak biztosítására, hogy az adománygyűjtése befogadó és hozzáférhető legyen különböző hátterű emberek és közösségek számára.

9. Kommunikálja A Szabályzatot

Miután létrehozta, győződjön meg arról, hogy minden érintett fél számára közölték, beleértve az önkénteseket, az igazgatósági tagokat és az adományozókat. Hozzáférhetővé kell tennie azt weboldalán keresztül. Kínálhat képzéseket vagy orientációs üléseket is a megfelelés és az értelmezés biztosítása érdekében.

10. Vizsgálja Felül És Rendszeresen Frissítse A Szabályzatokat

Az adománygyűjtési eljárásokra és szabályozásokra vonatkozó szabályzatok idővel változnak, ezért rendszeresen felül kell vizsgálni és módosítani a szabályzatot annak biztosítása érdekében, hogy releváns maradjon és összhangban legyen a leghatékonyabb gyakorlatokkal.


Az Utolsó Szó

Tehát most már teljesen megérted az etikus adománygyűjtést és az etikus adománygyűjtési irányelveket. Az adománygyűjtési etikai kódex megértésével tisztességesebbé és versenyképesebbé teheted szervezetedet a jó adománygyűjtési gyakorlatok alkalmazásában. Az etikus adománygyűjtés számos szempontból létfontosságú, amelyeket ez az információs írás tárgyalt.

Mivel a WhyDonate a legnagyobb európai adománygyűjtő platform, számunkra elengedhetetlen, hogy kövessük ezeket az etikus adománygyűjtési irányelveket. Hiszünk abban, hogy minden szervezetünkhöz kapcsolódó személyt tiszteletben kell tartani, és minden törvényt megfelelően kell betartani. Reméljük, hogy ez a blog betekintést nyújtott az etikus adománygyűjtési szabályzatba és mindent, ami ezzel kapcsolatos.

Pénzgyűjtés magán és jó ügy érdekében.

0% platformdíj, úgyhogy kezdjük el.

Adományozási tömegfinanszírozási platform Európában. A WhyDonate egy globális adománygyűjtő platform, amely hatékonyan, releváns és élvezetes módon kapcsolja össze az ügyeket az adományozókkal. Célunk, hogy létrehozzuk a világ legjobb nemzetközi adománygyűjtő platformját magánszemélyek, civil szervezetek és vállalatok számára. Ezt úgy tesszük, hogy a legújabb adománygyűjtési funkciókat kínáljuk.

instagram logo
twitter