WhyDonate logo

Terveydenhuollon varainhankinta: Kuinka kerätä rahaa sairauskuluja varten

terveydenhuollon varainhankinta

0% Alustamaksut, voit aloittaa heti

Mitä on terveydenhuollon varainhankinta?

Kyllä, terveys on todellakin rikkaus. Menneet ovat ne ajat, jolloin ihmiset pyrkivät saamaan hyvän terveydenhuollon. Nyt tekniikka on parantunut merkittävästi; Sairaalat ovat hyvin varustettuja uusien tapausten torjuntaan. On jopa alustoja, joilla on luettelo todennetuista lääkäreistä, minkä ansiosta potilaat voivat valita haluamansa lääkärit helposti. On kuitenkin useita sairaaloita ja potilaita, joilla ei ole varaa tällaisiin tiloihin niiden korkeiden kustannusten vuoksi. Sairaalat tarvitsevat varoja potilaiden hoitoon ja muihin lääketieteellisiin tarpeisiin, kuten terveydenhuolto-ohjelmiin ja -aloitteisiin. Perheet, jotka eivät ole niin varakkaita, voivat olla murheellisia, koska he eivät pysty tarjoamaan terveydenhuoltoa perheenjäsenilleen.

Teknologia kehittyy merkittävästi, ja sairaalat ovat hyvin varustautuneet uusien tapausten torjuntaan. On jopa alustoja, joilla on luettelo tarkistetuista lääkäreistä, minkä ansiosta potilaat voivat helposti valita haluamansa lääkärit. Useilla sairaaloilla ja potilailla ei kuitenkaan ole varaa tällaisiin tiloihin niiden korkeiden kustannusten vuoksi. Sairaalat tarvitsevat varoja potilaiden hoitoon ja muihin lääketieteellisiin tarpeisiin, kuten terveydenhuolto-ohjelmiin ja -aloitteisiin. Perheet, jotka eivät ole niin varakkaita, voivat olla murheellisia, koska he eivät pysty tarjoamaan terveydenhuoltoa perheenjäsenilleen.


Miten voin kerätä rahaa lääketieteelliseen hoitoon?

Sekä kehitysmaissa että teollisuusmaissa monet terveydenhuollon organisaatiot eivät saa riittävästi varoja tutkimustarkoituksiinsa. Organisaatioiden lisäksi myös yksityishenkilöt yleensä eivät toisinaan kykene vastaamaan varojen tarpeeseen lääketieteellisissä hätätilanteissa. Potilaat, joilla ei ole terveydenhuoltovakuutusta tai muuta varmuuskopiota, voivat todella kohdata vakavia ongelmia lääketieteellisen kriisin aikana. Tässä terveydenhuollon tarjoajat tarvitsevat varainkeruuta. Potentiaalisten lahjoittajien löytäminen on välttämätöntä, jotta terveydenhuollon organisaatioille ja yksityishenkilöille voidaan kerätä riittävästi varoja.

Vauvan terveydenhuollon varainkeruu

Kuinka kerätä rahaa sairauskuluihin – 5 keskeistä kohtaa


1. Aseta tavoite

On tärkeää selvittää, miten kerätä rahaa sairauskuluja varten. Sairaaloiden ja terveydenhuoltolaitosten on motivoitava lahjoittajia antamaan lahjoituksensa.

Ensinnäkin on tärkeää määrittää, kuinka paljon varoja järjestö tarvitseetai yksilön on nostettava vaatimuksen täyttämiseksi. Terveydenhuollon varainhankinnan käynnistäminen on yksi kiireellisimmistä asioista koko varainhankinta-alalla. Varojen pyytäminen voi olla haastavaa, mutta välttämätöntä niitä tarvitseville. On tärkeää perustella varainhankinnan syy. Ennen kampanjan aloittamista on oltava hyvin suunnitellut strategiat.

Toiseksi, varainkeruun on oltava täysin tosissaan. Lääketieteellinen varainhankinta ei ole mikään leikin asia. Siihen liittyy tunteita. Lahjoittajien on lahjoitettava koko sydämestään, jotta he voivat saada aikaan merkittävän muutoksen asian hyväksi.

2. Tutkimus hyvin

Ennen varainhankintakampanjan aloittamista on tutkittava riittävästi sitä, miten koko prosessi etenee.Yksi tärkeimmistä vaihtoehdoista on löytää joukkorahoitussivustoja terveydenhuollon varainhankintaa varten. Nämä rahankeräysalustat auttavat kaikenlaista varainhankintaa, mukaan lukien lääketieteelliset organisaatiot, vertaisvarainhankinta ja yksityishenkilöt.

Jotta voit aloittaa varainkeruun sairaanhoitoa varten, on tärkeää selvittää, mistä voit hakea apua. Joukkorahoitussivustot voivat olla hämmästyttävän tehokkaita kampanjan käynnistämisessä. Internetissä on kuitenkin nykyään useita vaihtoehtoja. Ennen kuin organisaatiot tai yksityishenkilöt menevät foorumeille ja pyytävät apua, heidän on syytä tutkia hetki aikaa autenttisuutensa selvittämiseen. Usein kysyttyjen kysymysten selaaminen ja keskustelu yritysten asiakastuen kanssa saattaa auttaa.

Terveydenhuollon varainhankinta - Lääkkeet

3. Reach Out

Terveydenhuolto on aina ollut arkaluonteinen asia. Vaikka ihmishenkien pelastaminen on edelleen etusijalla, emme voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että siihen tarvitaan rahaa. Nyt kun sosiaalinen media on nousussa kuin tulipalo, on helppoa pyytää varoja sen avulla. Lääketieteellinen joukkorahoitus on kuitenkin onnistunut uskomattoman hyvin varojen keräämisessä. Varainkeruukampanjan luominen tiettyä aihetta varten joukkorahoitusalustojen avulla voi helpottaa prosessia huomattavasti. Joskus jännittävien tapahtumien järjestäminen voi myös auttaa keräämään varoja lääketieteellisiä hoitoja varten.

Verkkokampanjoilla voidaan tavoittaa monenlaisia yleisöjä. Ne, jotka tarvitsevat apua, voivat jopa valita virtuaalihuutokaupat varojen keräämiseksi. Useiden verkkosivustojen käyttäminen varainkeruussa voi lisätä mahdollisuuksia saada enemmän varoja. Tehokkaan varainkeruun kannalta on tärkeää löytää sponsoreita ja yhteistyökumppaneita.

4. Kerro tarinasi

Jotta sponsoreilta, yhteistyökumppaneilta ja muilta potentiaalisilta lahjoittajilta saataisiin varoja, asian on oltava riittävän selkeä. Olipa kyse lääkinnällisistä laitteista tai elinsiirrosta, terveydenhuoltokampanjan on oltava selkeä. Visuaalisten apuvälineiden lisääminen lääketieteelliseen varainhankintaan voi olla korostava tekijä. Ihmisten on ymmärrettävä kampanjan taustalla oleva tarina, jotta he voivat sitoutua asiaan paremmin.

Vakuuttava tarina auttaa lahjoittajia ymmärtämään, mitä varten he lahjoittavat. Joskus lahjoittajat myöntävät varoja olemalla ystävällisiä kuuntelemalla todellisia tarinoita. Sairaaloiden ja hoitolaitosten olisi keskityttävä siihen, mihin ne aikovat käyttää varoja. Varoista pitäisi olla hyötyä monille potilaille.

Myös harvinaisia sairauksia koskeva varainkeruu on nykyään hyvin yleistä.Koska tällaiset sairaudet eivät ole ihmisille kovin tuttuja, varainkeräyksen pitäisi kertoa koko tarina niiden takana. Terveydenhuoltosyyn täsmentäminen voi saada aikaan merkittävän vaikutuksen.

Terveydenhuollon varainhankinta - Vastasyntynyt vauva

5. Terveydenhuollon varainhankinnan edistymisen arviointi

On olennaista tehdä tehokas aivoriihi, jotta voidaan keksiä loistava strategia varainhankintaa varten. Mutta kyse ei ole siitä. Vielä tärkeämpää on pitää muistiinpanoja siitä, miten hyvin kampanja on onnistunut. Tämä voi auttaa ymmärtämään, miten kampanja toimii ja mitä muutoksia voidaan tehdä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Muiden varainkerääjien ideoiden tutkiminen on hyvä vaihtoehto. Yksilöiden ja organisaatioiden on oltava luovia ymmärtääkseen hankkeidensa vaatimukset. Edistymisen päivittäminen ja muistiinpanojen tekeminen jokaisen pienen virstanpylvään saavuttamisesta voi olla motivoivaa.

6. Arvostuksen tunne

On tärkeää kiittää niitä tukijoita, jotka lähettävät varoja asialle pyytämättä mitään vastineeksi. Lahjoittajien ponnistelujen tunnustaminen voi luoda pitkäaikaisen suhteen tukijoihin. Antamalla lahjoittajille tunnustusta vastaanottaja antaa rahankerääjän sosiaaliset tosiasiat.

Tämä kohta voi tuntua siltä, että näin ei voi kerätä rahaa sairauskuluihin, mutta yllätyt varmasti siitä, miten nämä pienet asiat voivat saada aikaan suuria muutoksia. Kiitollisuus ja yhteydenpito lahjoittajiin luovat ystävällisen kuvan varainkerääjälle. Tämä toimii samalla tavalla myös yrityskumppanuuksissa.

Terveydenhuollon varainhankinta - Medical Care

Terveydenhuollon varainhankinnan haasteet

Terveydenhuollon varainhankintaan liittyy haasteita, jotka johtuvat korkeista kustannuksista, lahjoittajien väsymisestä, kilpailukyvystä, monimutkaisesta viestinnästä, sääntöjen noudattamisesta, pienistä lahjoituksista jne. Tehokas varainhankinta edellyttää strategista suunnitelmaa, kohdennettua sitoutumista, vahvaa viestintää ja vakuuttavia argumentteja tuen saamiseksi.


Varainhankinta terveydenhuollon laitoksille

Terveydenhuoltolaitosten varainhankintaan kuuluu varojen hankkiminen operatiivisten tarpeiden, infrastruktuurin kehittämisen, laitteiden päivittämisen, lääketieteellisen tutkimuksen, potilaiden hoito-ohjelmien ja yhteisön terveysaloitteiden tukemiseen.


Terveydenhuollon varainhankintastrategiat

Seuraavassa on muutamia keskeisiä strategioita onnistuneeseen varainhankintaan:

 • Luo vakuuttava perustelu, jossa esitetään selkeästi toimielimen tarkoitus ja vaatimukset.
 • Löydä potentiaalisia lahjoittajia, kuten yrityksiä, yksityishenkilöitä ja säätiöitä, ja pidä heihin yhteyttä.
 • Käytä offline- ja verkkokanavia viestisi tavoittavuuden lisäämiseksi.
 • Henkilökohtaistetaan lahjoittajaviestintää ja annetaan tietoa lahjoitusten vaikutuksesta.
 • Tarjoa nimimahdollisuuksia ja etsi yritysten sponsorointimahdollisuuksia.
 • Järjestä varainhankintatapahtumia yhteisön yhdistämiseksi.
 • Kerro potilaiden tarinoita, jotta voit luoda tunnesiteen mahdollisiin lahjoittajiin.
 • Kiitä lahjoittajia ja tunnusta heidän panoksensa julkisilla tunnustuksilla.
 • Pidä avoimuutesi yllä ja kerro edistymisestäsi säännöllisesti.
 • Luo suhteita yhteisön johtajiin ja vaikutusvaltaisiin henkilöihin.

Miten kerätä rahaa sairaaloille?

 • Varainhankinnan syy on määriteltävä selkeästi.
 • Kehitä kattava varainhankintasuunnitelma.
 • Ota yhteyttä paikallisyhteisöön ja pyydä sen tukea.
 • Hyödynnä joukkorahoitussivustoja, kuten WhyDonate, sekä sosiaalisen median markkinointia.
 • Järjestä varainkeruutapahtumia ja ota mukaan vapaaehtoisia.
 • Etsi yritysten avustuksia ja sponsorointia.
 • Hyödynnä henkilökohtaisia verkostoja sanan levittämisessä.
 • Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lisää tietoisuutta asiasta.
 • Kiitä lahjoittajia heidän tuestaan ja anna päivityksiä niiden vaikutuksesta.

Verkkosivusto kerätä rahaa sairauskuluja varten

Voit kerätä rahaa sairauskuluihin tunnetuimman eurooppalaisen joukkorahoitusalustan WhyDonaten kautta. WhyDonaten vankan ja luotettavan, yli 500 000 lahjoittajan verkoston avulla voit luoda varainhankintakampanjan ja luoda yhteyden luotettaviin lahjoittajiin maailmanlaajuisesti. Parasta on, että voit nauttia useista erinomaisista ominaisuuksista 0 prosentin alustamaksulla.


Päätelmä

Terveydenhuoltokriisi voi olla potilaalle, joka on kasaantunut sairaalalaskujen kanssa, kauhistuttava. Terveydenhuoltoalan organisaatioiden, jotka tarvitsevat varoja lääketieteellisiin tarkoituksiin, on oltava nopeita varojensa suhteen, jotta ne voivat tehdä kehitystä. Terveydenhuollon varainkeruun onnistumiseen ei ole olemassa mitään taikatemppuja. Terveydenhuollon joukkorahoitussivustot voivat kuitenkin olla tehokas keino yhdistää asiasi potentiaalisiin lahjoittajiin.

WhyDonate haluaisi auttaa sinua tässä!Laajenna tietämystäsi virtuaalisesta varainhankinnasta ja tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, josta saat viimeisimmät päivitykset voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden blogistamme. Vieraile verkkosivustollamme, josta löydät online-työkaluja, joiden avulla pääset heti alkuun.

Aloita terveydenhuollon varainhankintakampanja, jolla voit kattaa lääkärilaskujasi. Rekisteröidy nyt!


Vastaus suosittuihin terveydenhuollon varainhankintaan liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin

Q. Miten terveydenhuollon varainhankinta muuttuu?

Terveydenhuollon varainhankinta on muuttumassa digitaalisen muutoksen, yksilöllisten lähestymistapojen, tietoon perustuvien strategioiden, vaikutusten mittaamisen korostamisen, yhteistyökumppanuuksien, vertaisvarainhankinnan, luovien aloitteiden, yhteisöllisen sitoutumisen, eettisten sääntöjen noudattamisen ja pitkäaikaiseen kestävyyteen keskittymisen vuoksi.

Q. Miten voin kerätä rahaa sairaalle perheenjäsenelle?

Voit kerätä rahaa sairaalle perheenjäsenelle varainkeruun avulla. Verkkovarainhankinnalla on tärkeä rooli ihmisten elämän muuttamisessa. Voit käyttää tunnettuja varainkeruualustoja, kuten WhyDonate. Siinä on vaikuttavia ominaisuuksia, kuten tukeva asiakastuki, responsiivinen muotoilu, mukautettu brändäys jne. Parasta on, että voit nauttia näistä erinomaisista ominaisuuksista 0 prosentin alustamaksulla.

Rahankeruu yksityiseen ja hyvään tarkoitukseen.

0 % alustamaksut, joten aloitetaan.

Lahjoitusten joukkorahoitusalusta Euroopassa. WhyDonate on maailmanlaajuinen varainhankinta-alusta, joka yhdistää syitä ja lahjoittajia tehokkaalla, merkityksellisellä ja miellyttävällä tavalla. Pyrimme luomaan maailman parhaan kansainvälisen varainhankintafoorumin yksityishenkilöille, kansalaisjärjestöille ja yrityksille. Teemme tämän tarjoamalla uusimpia varainkeruuominaisuuksia.

instagram logo
twitter