WhyDonate logo

Ehdot & Edellytykset

Tämä kuvaa kaikkien verkkosivustoa käyttävien oikeudet ja velvollisuudet.

Hakemusehdot WhyDonate

Nämä rekisteröintiehdot koskevat niitä syitä, jotka haluavat olla näkyvillä WhyDonate-alustalla kerätäkseen lahjoituksia.
Rekisteröitymisprosessin pitämiseksi mahdollisimman yksinkertaisena ja siten kustannustehokkaana, WhyDonate ja Syy solmivat sopimuksen. Jos et halua solmia sopimusta Syyn puolesta, pyydämme sinua olemaan jatkamatta rekisteröitymisprosessia ja olemaan syöttämättä tietoja alustalle.
Jos Syy hyväksyy nämä Rekisteröintiehdot, WhyDonate olettaa, että Syy on tietoinen näissä Hakemusehdoissa mainituista oikeuksista ja velvollisuuksista.
Nämä Rekisteröintiehdot voidaan muuttaa WhyDonate toimesta milloin tahansa. Nykyinen versio laadittiin ja päivitettiin 6.11.2022.

1. Määritelmät

1.1 WhyDonate; WhyDonate-säätiö, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee Amsterdamissa osoitteessa Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, rekisteröity Amsterdamin kauppakamarin kaupparekisteriin numerolla 58490280.

1.2 Tarkoitus: Mikä tahansa rekisteröity yritys tai yksityishenkilö, jolla on sosiaalinen tavoite ja joka haluaa käyttää WhyDonaten palveluita lahjoitusten vastaanottamiseen lahjoittajilta.

1.3 Käyttäjä: Lahjoittaja, joka voi lahjoittaa Syyhyn WhyDonate-alustan kautta.

1.4 Alusta: WhyDonate-ohjelmistotuotteet löytyvät osoitteesta https://whydonate.com.

1.5 Ulkoinen maksujärjestelmä: WhyDonate käyttää Stripeä, ulkoista maksualustaa. Tarkempia tietoja Stripen ehdoista löydät heidän verkkosivuiltaan osoitteesta https://stripe.com.

2. Rekisteröitymisprosessi

2.1 WhyDonate mahdollistaa Syiden tulemisen näkyviksi ja löydettäviksi verkossa Alustan kautta ja kerätä lahjoituksia helpolla tavalla.

2.2 Alustan ja WhyDonaten palveluiden käyttämiseksi Syytä tulee rekisteröityä alustalle. Jos Syy on rekisteröitynyt ja hyväksynyt Rekisteröintiehdot, sopimus katsotaan solmituksi. Rekisteröinnin jälkeen WhyDonate tarkastaa Syyn.

2.3 Syyllä on velvollisuus täyttää rekisteröintiprosessissa pyydetyt tiedot täydellisesti ja totuudenmukaisesti. Kun Syy on rekisteröitynyt onnistuneesti verkkosivuston kautta, se saa vahvistussähköpostin.

2.4 WhyDonate päättää omassa harkinnassaan, täyttääkö rekisteröity Syy WhyDonaten asettamat vaatimukset, ja sillä on vapaus hylätä hakemus ja purkaa tehty sopimus.

2.5 Jos Syy ei hyväksy tätä sopimustapaa, sen tulee lopettaa tili WhyDonatessa ja lopettaa näiden palveluiden käyttö.

3. Sopimuksen kesto

3.1 Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen hetkestä, jolloin rekisteröitymisprosessi Alustalla on saatu päätökseen.

3.2 Sopimus voidaan päättää välittömästi kummankin osapuolen toimesta ilman perusteluja.

4. WhyDonaten oikeudet ja velvollisuudet

4.1 WhyDonate sitoutuu aina noudattamaan sovellettavia lakeja ja asetuksia varainkeruun yhteydessä, ellei kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden normit edellytä toisin.

4.2 WhyDonate asettaa Syyn Alustalle mahdollisimman pian rekisteröitymisen jälkeen. Alusta perustetaan Syyn antamien tietojen pohjalta.

4.3 WhyDonate suorittaa toimintansa mahdollisimman paljon Syyn toiveiden mukaisesti, mutta ei ole velvollinen noudattamaan jatkuvasti Syyn ohjeita sopimuksen toteuttamisesta.

4.4 WhyDonate on oikeutettu muuttamaan tai mukauttamaan antamaa tietoa, jos se hyödyttää Alustan saavutettavuutta ja/tai laatua.

4.5 WhyDonate varaa oikeuden tilapäisesti keskeyttää palvelun huollon, säätämisen tai WhyDonate-järjestelmien parantamisen tarkoituksessa. WhyDonate järjestää periaatteessa tällaisen keskeytyksen tapahtuvaksi toimiston aukioloaikojen ulkopuolella ja ilmoittaa Sylle etukäteen suunnitellusta keskeytyksestä. WhyDonate ei ole koskaan velvollinen maksamaan korvauksia vahingoista, jotka liittyvät tällaiseen käytöstä poistamiseen.

5. Syyn Oikeudet Ja Velvollisuudet

5.1 Vain laillinen ja lakisääteisesti valtuutettu henkilö voi edustaa oikeushenkilöä. Jos Syy ei ole oikeushenkilö, vaan luonnollinen henkilö, vain kyseinen henkilö on valtuutettu rekisteröitymään WhyDonateen. Jos Syyn edustaja ei ole laillisesti edustanut Syytä, henkilö on vastuussa WhyDonateelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

5.2 Syy itse vastaa WhyDonatelta saamiensa käyttäjänimen ja salasanan luottamuksellisuudesta. Jos Syyn käyttäjätunnus ja salasana ovat joutuneet kolmannen osapuolen haltuun eikä se ole WhyDonaten syytä, WhyDonate ei ole vastuussa seurauksista. Epäillyssä väärinkäytöstä tulee Syy ilmoittaa WhyDonateelle mahdollisimman pian.

5.3 Tiedostot, tiedot ja/tai materiaalit, jotka Syy sijoittaa alustalle tai toimittaa WhyDonatelle, eivät loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, erityisesti immateriaalioikeuksia ja/tai yksityisyydensuojaa. Lisäksi kohde tai kolmas osapuoli ei tarvitse lupaa tai lisenssiä tiedostojen käyttöön Alustalla.

5.4 Sopimus toteutetaan Syyn antamien tietojen perusteella. Syy takaa antamiensa tietojen aitouden, oikeellisuuden ja laadun.

5.5 Syy sitoutuu aina noudattamaan kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia, jotka koskevat Syytä ja varainkeruuta.

5.6 Syy sitoutuu käyttämään kaikki WhyDonaten toiminnasta saadut tulot niiden sääntöjen, määräysten tai henkilökohtaisen kuvauksen mukaisesti.

5.7 Jos Syy ei täytä tässä artikkelissa mainittuja velvoitteitaan, se ei koskaan johda WhyDonaten puutteeseen, eikä WhyDonate voi koskaan olla vastuussa puutteen seurauksista.

6. Ota vastaan lahjoituksia

6.1 Saapuvat lahjoitustransaktiot suoritetaan ulkoisen maksujärjestelmän kautta. Maksupalveluntarjoajan kustannukset ovat prosenttiosuus ja kiinteä maksu per transaktio. Kustannukset ovat seuraavat:

Valuutta Prosenttiosuus Kiinteä
GBP 1.90% 0.25
EUR 1.90% 0.25
USD 2.90% 0.30
CHF 2.90% 0.30
AUD 1.90% 0.30
NZD 2.90% 0.30
SGD 3.40% 0.50
CAD 2.90% 0.30
DKK 1.90% 2.00
PLN 1.90% 1.00
RON 1.90% 1.00
SEK 1.90% 1.80
NOK 2.90% 2.00
HUF 1.90% 85.00
BGN 1.90% 0.50
ALL 1.90% 25.00
AMD 1.90% 120.00
AZN 1.90% 0.60
BAM 1.90% 0.60
CZK 1.90% 6.50
RSD 1.90% 30.00
TRY 1.90% 9.00
UAH 1.90% 12.00
THB 3.65% 10.00
AED 2.90% 1.00
JPY 3.60% 0.00
MKD 2.90% 18.00
MDL 2.90% 6.00

Joissakin tapauksissa maksupalveluntarjoaja veloittaa lisämaksuja tietyistä PayPal- tai luottokorttimaksuista (esimerkiksi yrityksen American Express -korteista). Nämä maksut siirretään sitten transaktiomaksuun.

6.2 Stripe (WhyDonaten maksunvälittäjä) noudattaa tiettyjä ohjeita varojen vähimmäismaksatuksen suhteen. Kattavan luettelon näistä säännöistä löydät täältä.

6.3 WhyDonate perii 0 %:n alustamaksun, ellei käyttäjä päätä poistaa ”vinkkivaihtoehtoa” lahjoituslomakkeesta. Tässä tapauksessa WhyDonate veloittaa 3 % alustan kustannuksista alkuperäisestä lahjoitetusta summasta vähentämättä maksunvälityskuluja korvauksena tarjotuista palveluista ja alustan käytöstä.

6.4 Lahjoitukset maksetaan heti, kun Syyn pankkitilinumero ja henkilöllisyys on vahvistettu. Siihen asti Syyn keräyksiin voidaan tehdä lahjoituksia, mutta niitä ei vielä makseta. Jos pankkitilinumeron ja/tai henkilöllisyyden vahvistaminen ei ole mahdollista, lahjoitukset, vähennettynä transaktiokustannuksilla, palautetaan lahjoittajille.

6.5 Vastaanotetut lahjoitukset maksetaan automaattisesti kuukausittain Syylle seuraavan kalenterikuukauden 1. päivän tienoilla. WhyDonate-tilin kautta on myös mahdollista pyytää suoraa maksua. Riippuen Syyn pankista, lahjoitukset ovat pankkitilillä kolmen työpäivän kuluessa. Palautusriskiä sisältävät lahjoitukset (mukaan lukien suoraveloitus, luottokortti ja PayPal) vapautetaan maksuun 30 päivän jälkeen.

6.6 Syy voi tarkastella kaikkia lahjoituksia ja maksuja WhyDonate-tilillään maksun tarkkuuden varmistamiseksi.

6.7 Jos lahjoitus peruutetaan tai sitä ei muutoin voida saada, mutta se on jo maksettu Syyllä, peruutetun summan ja peruutuskustannukset vähennetään seuraavasta WhyDonaten Syyhyn tekemästä maksusta. Jos tilitys ei ole mahdollista, peruutettu summa ja peruutuskustannukset veloitetaan Syyhyn suoraveloituksella.

6.8 Suoraveloituksen peruutusmaksu on 7,50 euroa per peruutus. Luottokortin peruutusmaksu on 20,00 euroa per peruutus.

6.9 Jos ilmenee, että WhyDonate on tehnyt maksun ilman laillista perustetta, tämä maksu on välittömästi erääntyvä ja maksettava WhyDonaten toimesta, ja Syy on velvollinen palauttamaan summan pyynnöstä.

6.10 WhyDonate on valtuutettu käyttämään toista maksujärjestelmää ilmoittamatta syytä, vaikka tämä olisi yhteydessä kustannusten muutokseen. WhyDonate ilmoittaa tästä Sylle etukäteen.

6.11 WhyDonate ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ulkoisen maksujärjestelmän toimimattomuudesta tai puutteellisesta toiminnasta.

7. Henkilötiedot Ja Yksityisyys

7.1 Kohdetta rekisteröitäessä Alustalla pyydetään useita (henkilö)tietoja, esimerkiksi valtuutetun edustajan henkilötiedot tai Kohdteen omat henkilötiedot.

7.2 WhyDonate kerää henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sopimuksen asianmukaiseen toteuttamiseen Syyn kanssa. WhyDonate pyytää sinua syöttämään tiedot, joita tarvitsemme Syyn rekisteröimiseen ja palvelumme suorittamiseen.

7.3 WhyDonate kunnioittaa Syiden ja lahjoittajien yksityisyyttä. Tarkoituksen rekisteröimiseen tarvittavat henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä jaetaan kolmansille osapuolille vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi (esimerkiksi kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajan kanssa). Henkilötietojen käsittely tapahtuu tavalla, joka on yhdenmukainen yleisen tietosuojalain vaatimusten kanssa.

7.4 Lahjoittajien nimet ovat näkyvissä Kohteille, ellei lahjoittaja ole tehnyt nimetöntä lahjoitusta. Tämän henkilötiedon vastaanottajana Tarkoitus katsotaan yleisen tietosuojalain (GDPR) tarkoittamaksi rekisterinpitäjäksi. Tarkoitus takaa, että se käsittelee heille saataville tulleita henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) vastuullisesti ja GDPR:n mukaisesti. Saataville tulleita henkilötietoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, ellei lahjoittaja ole antanut siihen nimenomaista lupaa.

7.5 Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy erillisestä tietosuoja- ja evästekäytännöstämme.

8. Henkiset Omistusoikeudet

8.1 Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä osapuolten keskenään tarjoamat henkiset omistusoikeudet pysyvät omistajan tai sen kolmannen osapuolen hallussa, jolta omistaja on oikeuden hankkinut.

8.2 Molemmat osapuolet myöntävät toisilleen vain käyttöoikeuden henkisiin omistusoikeuksiin, jotka eivät ole yksinoikeudellisia eivätkä siirrettävissä, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu.

8.3 Käyttöoikeus tarkoittaa muun muassa sitä, että Alustan käyttäjillä on mahdollisuus näyttää Syyn henkinen omaisuus sosiaalisen median kanavissa.

8.4 WhyDonate on valtuutettu säätämään Syyn logoja, jos se hyödyttää logojen laatua ja käytettävyyttä.

8.5 Syy myöntää WhyDonatelle oikeuden näyttää Syyn logon WhyDonate-yhteistyökumppanina Alustalla.

8.6 Syy vapauttaa WhyDonaten kolmansien osapuolien vaatimuksista liittyen henkisiin omistusoikeuksiin tiedostoihin, tietoihin ja/tai materiaaleihin, jotka Syy on sijoittanut Alustalle tai toimittanut WhyDonatelle.

9. Takuut

9.1 Mahdolliset puutteet ohjelmistossa, jotka Syy tai kolmannet osapuolet ilmoittavat WhyDonatelle työn aloittamisen jälkeen, korjataan WhyDonaten harkinnan mukaan ilmaiseksi, ellei näiden puutteiden syytä voida lukea Syyn vastuulle.

9.2 Alustan pienet epätäydellisyydet, jotka eivät merkittävästi rajoita normaalia käyttöä, eivät kuulu tämän takuun piiriin.

9.3 Lahjoitukset, jotka lahjoitetaan Sylle Alustan kautta, siirretään Stichting Derdengelden ’Online Payments Foundation’ -pankkitilille. Näin ollen WhyDonate ei missään vaiheessa hallinnoi lahjoittajien varoja ja noudattaa siten alustoja koskevia lakeja ja säädöksiä. Konkurssin epätodennäköisessä tapauksessa velkojat eivät voi vaatia maksettavia Lahjoituksia. Esimerkiksi WhyDonate takaa Lahjoitusten maksamisen Sylle.

10. Velat

10.1 WhyDonaten vastuu Syytä kohtaan mistä tahansa syystä rajoittuu tapahtumaa kohden (jossa yhteenkuuluvat tapahtumasarjat lasketaan yhdeksi tapahtumaksi) Syyn WhyDonatelle maksamiin maksuihin Artiklojen 6.1 ja 6.2 mukaisesti.

10.2 Edellisen kappaleen säännöt eivät päde, jos ja siinä määrin kuin kyseinen vahinko johtuu Syyn aiheuttamasta tapahtumasta.

10.3 Kaikissa olosuhteissa WhyDonaten vastuu rajoittuu suoraan vahinkoon Sylle.

10.4 WhyDonate ei ole koskaan vastuussa vahingoista (mukaan lukien Syyn tulonmenetykset), jotka aiheutuvat Alustan tai sen osien toimimattomuudesta tai puutteellisesta toiminnasta, mikä johtaa Syyn tulonmenetyksiin.

10.5 WhyDonate on aina oikeutettu, jos ja siinä määrin kuin mahdollista, korjaamaan tai rajoittamaan asiakkaan kärsimää vahinkoa korjaamalla tai parantamalla työtä.

10.6 Tämän otsikon vastuunrajoitus ei päde, jos vahinko on seurausta WhyDonaten tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta.

11. Enemmistön voima

11.1 Kumpikaan osapuoli, ei Syy eikä WhyDonate, ei ole velvollinen täyttämään yhtä tai useampaa velvoitettaan, jos heitä estetään tekemästä niin ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimainen este käsittää myös kolmansien osapuolten aiheuttamat vahingot, joita ei voida lukea näiden syyksi, sekä tilanteet, joissa asianomaisella osapuolella ei käytännössä ole (ratkaisevaa) kontrollia, lukuun ottamatta rahallisia velvoitteita.

11.2 Ylivoimaiseen esteeseen luetaan tilanteet, jotka liittyvät keskeytyksiin ja/tai pääsyn estymiseen Alustalle teknisten vikojen, datan, viestinnän, muiden Käyttäjien toimien tai laiminlyöntien seurauksena, jotka johtuvat Tarkoituksen toimista tai tekemättä jättämisestä.

12. Luottamuksellinen

12.1 Jos ja siinä määrin kuin sopimuksen täytäntöönpanon aikana osapuolen luottamuksellisia tietoja tulee toisen osapuolen tietoon, tämä vastaanottava osapuoli käyttää näitä tietoja vain tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja rajoittaa pääsyn kyseisiin tietoihin vain henkilöille, joiden tulee tietää niistä kyseistä tarkoitusta varten. Osapuolet takaavat, että nämä henkilöt sitoutuvat työsopimuksella ja/tai luottamuksellisuussopimuksella pitämään nämä luottamukselliset tiedot salassa.

12.2 Luottamuksellisiin tietoihin ei kuulu tieto, joka oli julkista tietoa sen tultua tietoon tai joka myöhemmin tuli julkiseksi, tai tieto, jonka vastaanottava osapuoli on saanut myös kolmannelta osapuolelta ilman, että siihen liittyy luottamuksellisuusvelvoitetta tai kolmannen osapuolen velvoitetta tehdä niin.

13. .Ei-suorituskyky

13.1 Jos Syyllä on (väliaikainen) maksujen keskeytys, konkurssi, toiminnan lopettaminen tai selvitystila, WhyDonate on oikeutettu purkamaan sopimuksen kokonaan tai osittain ilman, että toinen osapuoli on velvollinen korvaamaan vahinkoja.

13.2 Jos jompikumpi osapuolista ei täytä sopimusvelvoitettaan asianmukaisesti tai määräajassa tai muutoin ajoissa, kyseinen osapuoli on välittömästi sopimusrikkomuksessa, ja toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta, loukkaamatta toisen osapuolen muita oikeuksia ja ilman että purkava osapuoli on velvollinen korvaamaan vahinkoja.

13.3 Purkamisen yhteydessä kaikki purkavan osapuolen vaatimukset toista osapuolta vastaan ovat välittömästi ja kokonaisuudessaan maksettavia. Toinen osapuoli on velvollinen toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta purkava osapuoli voi käyttää oikeuksiaan.

13.4 Sopimuksen päättymisen tai peruutuksen tapauksessa, kuten tässä artikkelissa mainitaan, seuraavat velvoitteet jatkuvat sopimuksen päättymisen jälkeen:

a) maksamattomat maksut;
b) salassapito;
c) yksityisyydensuoja;
d) henkiset omistusoikeudet;
e) velat.


Nämä jatkuvat niin kauan kuin osapuolet voivat kohtuudella vaatia niiden jatkuvan.

 

14. Loppumääräykset

14.1 Tämä sopimus ja rekisteröintiehdot noudattavat Alankomaiden lakia. Jos kiista syntyy, molemmat osapuolet pyrkivät saavuttamaan sovinnollisen ratkaisun. Jos tämä ei ole mahdollista, WhyDonate voi valintansa mukaan toimittaa tästä sopimuksesta johtuvat riidat Haarlemin tai Amsterdamin toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ellei pakottava laki määrää toisin.

14.2 WhyDonate voi oman harkintansa mukaan käyttää kolmansia osapuolia sopimuksen täytäntöönpanossa, edellyttäen, että se varmistaa näiden kolmansien osapuolten sitoutuvan samoihin sopimusehtoihin salassapidosta ja yksityisyydensuojasta kuin Syy, vaikuttamatta WhyDonaten sopimusvelvoitteiden täyteen täytäntöönpanoon Syyn suhteen.

14.3 Poikkeamat näistä rekisteröintiehdoista ovat voimassa vain, jos ne on sovittu molemminpuolisesti ja kirjallisesti. Muut käyttöehtoihin sisältyvät määräykset säilyttävät täyden vaikutuksensa.

14.4 Jos rekisteröintiehtojen jokin määräys osoittautuu pätemättömäksi, se ei vaikuta koko rekisteröintiehtojen pätevyyteen. WhyDonate korvaa mitätöidyn tai pätemättömän osan määräyksillä, jotka ovat päteviä ja joiden oikeudelliset seuraukset vastaavat mahdollisimman paljon mitätöidyn tai pätemättömän osan oikeudellisia seurauksia näiden rekisteröintiehtojen tarkoituksen valossa.

14.5 Mikäli WhyDonate myydään, siirretään tai fuusoidaan, WhyDonate voi siirtää oikeutensa ja velvoitteensa näistä rekisteröintiehdoista kolmannelle osapuolelle. Tarkoitus ilmoitetaan tästä.

14.6 Kaikki näissä rekisteröintiehdoissa mainitut summat ovat alttiita tuleville hintamuutoksille.

14.7 Jos tämän sopimuksen määräys edellyttää, että ilmoitus on tehtävä ”kirjallisesti”, tämä vaatimus katsotaan täytetyksi myös, jos ilmoitus tehdään sähköpostitse.

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat yksityishenkilöitä ja/tai organisaatioita, jotka tekevät lahjoituksen tai perustavat Varainkeruu-kampanjan Syytä varten WhyDonaten palveluiden kautta.

Jotta lahjoittaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja siten kustannustehokasta, WhyDonate solmii sopimuksen sinun kanssasi käyttäjänä. Jos et halua solmia sopimusta, pyydämme sinua olemaan jatkamatta lahjoitusprosessia, perustamasta kampanjaa tai syöttämästä tietoja alustalle.

Jos hyväksyt nämä käyttöehdot, WhyDonate olettaa, että olet tietoinen näissä käyttöehdoissa mainituista oikeuksista ja velvollisuuksista.

WhyDonate voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Nykyinen versio laadittiin ja päivitettiin 13.10.2022.

1. Määritelmät

1.1 WhyDonate; WhyDonate-säätiö, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee Amsterdamissa osoitteessa Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, rekisteröity Amsterdamin kauppakamarin kaupparekisteriin numerolla 58490280.

1.2 Tarkoitus: Mikä tahansa rekisteröity yritys tai yksityishenkilö, jolla on sosiaalinen tavoite ja joka haluaa käyttää WhyDonaten palveluita lahjoitusten vastaanottamiseen lahjoittajilta.

1.3 Käyttäjä: Lahjoittaja, joka voi lahjoittaa Syyhyn WhyDonate-alustan kautta.

1.4 Alusta: WhyDonate-ohjelmistotuotteet löytyvät osoitteesta https://whydonate.com.

1.5 Ulkoinen maksujärjestelmä: WhyDonate käyttää Stripeä, ulkoista maksualustaa. Tarkempia tietoja Stripen ehdoista löydät heidän verkkosivuiltaan osoitteesta https://stripe.com.

2. Yleistä

2.1 WhyDonate mahdollistaa käyttäjille lahjoitusten tekemisen yhdelle tai useammalle Syytä tai toimia varten alustan kautta. Käyttäjä voi myös perustaa Varainkeruu-kampanjan Syytä varten.

2.2 WhyDonate varmistaa, että alustan kautta tehdyt lahjoitukset saavuttavat Syytä. Alustan käyttö on ilmaista, lahjoituksen tekemisen lisäksi.

2.3 Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, lahjoitusta tai keräystä ei voida perustaa. Jos sopimus on tehty käyttäjän tahdon vastaisesti, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä mahdollisimman pian lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

3. Lahjoitukset

3.1 Jos käyttäjä haluaa tehdä lahjoituksen alustan kautta, käyttäjän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot ja sen jälkeen onnistuneesti suoritettava kaikki lahjoituksen ja maksuprosessin vaiheet.

3.2 Käyttäjä itse määrittää, mille Syytä lahjoitetaan, lahjoituksen halutun määrän ja lahjoituksen tiheyden (kertalahjoitus tai toistuva).

3.3 Lahjoitettu summa siirretään Syyhyn (transaktio)kulujen vähennyksen jälkeen. Lahjoitukset maksetaan automaattisesti kuukausittain Syyhyn noin seuraavan kalenterikuukauden 1. päivänä. On myös mahdollista pyytää suoraa maksua WhyDonate-tilin kautta. Riippuen Syyn pankista, lahjoitukset ovat pankkitilillä kolmen työpäivän kuluessa.

3.4 Onnistuneesti suoritetut lahjoitukset maksetaan aina Syyhyn. Lahjoitusta ei ole mahdollista peruuttaa, ellei maksua voida suorittaa Syyn vahvistetun pankkitilin tai henkilöllisyyden puuttumisen vuoksi.

4. Oikeudet ja velvollisuudet WhyDonate

4.1 WhyDonate sitoutuu noudattamaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä Varainkeruun yhteydessä, ellei kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden perusteella voida odottaa muuta.

4.2 WhyDonate:lla on oikeus muuttaa tai mukauttaa käyttäjän antamia tietoja, jos se hyödyttää alustan saavutettavuutta ja/tai laatua.

4.3 WhyDonate pidättää oikeuden tilapäisesti sulkea alustan ylläpito-, säätö- tai parannustarkoituksessa WhyDonaten järjestelmissä. WhyDonate ei kuitenkaan ole koskaan velvollinen maksamaan korvauksia tällaisen käytöstä poistamisen yhteydessä aiheutuneista vahingoista.

4.4 Vaikka WhyDonate pyrkii tarjoamaan oikeellista, täydellistä ja ajankohtaista tietoa luotettavina pidetyistä lähteistä, WhyDonate ei takaa tiedon oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta.

4.5 Kun WhyDonate tarjoaa hyperlinkkejä Syyjen tiedoista, se ei tarkoita, että WhyDonate suosittelee näitä tietoja tai palveluita. Tällaisten linkkien käyttö on täysin omalla vastuullasi. WhyDonate ei ota mitään vastuuta tällaisten tietojen sisällöstä, käytöstä tai saatavuudesta. Näin ollen WhyDonate ei voi missään tapauksessa olla osapuolena riidassa ilmoituksen alkuperäisen lähettäjän ja ilmoituksen kohteena olevan käyttäjän välillä.

4.6 Alustan käyttäjät voivat itse lisätä sisältöä alustalle. WhyDonate ei harjoita ennakkotarkastusta tai toimituksellista valvontaa tähän. WhyDonate tutkii aina käyttäjien sisältöä koskevat valitukset ja tarvittaessa muuttaa tai poistaa sisältöä. Valituksia tai kommentteja varten käyttäjän tai vierailijan tulee ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia: [email protected].

5. Henkilötiedot Ja Yksityisyys

5.1 Jos sinä käyttäjänä haluat tehdä lahjoituksen tai aloittaa Varainkeruu-kampanjan, pyydämme sinua syöttämään useita (henkilö) tietoja rekisteröinnin aikana.

5.2 WhyDonate kerää sinulta käyttäjänä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sopimuksen asianmukaiseen täytäntöönpanoon kanssasi. WhyDonate pyytää sinua antamaan nämä tiedot, koska ne ovat välttämättömiä lahjoituksen tekemiseen tai Varainkeruu-kampanjan perustamiseen.

5.3 WhyDonate kunnioittaa yksityisyyttäsi. Käyttäjien tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja jaetaan kolmansille osapuolille vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoon WhyDonaten ja käyttäjän välillä. Esimerkiksi kolmas osapuoli, jonka kanssa tietoja jaetaan, on meidän kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajamme. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tavalla, joka on yhdenmukainen yleisen tietosuojalain vaatimusten kanssa.

5.4 Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät erillisestä tietosuoja- ja evästekäytännöstämme.

6. Velat

6.1 WhyDonaten vastuu Syytä kohtaan mistä tahansa syystä rajoittuu tapahtumaa kohden (jossa yhteenkuuluvat tapahtumasarjat lasketaan yhdeksi tapahtumaksi) Syyn WhyDonatelle maksamiin maksuihin Artiklojen 6.1 ja 6.2 mukaisesti.

6.2 Edellisen kappaleen säännöt eivät päde, jos ja siinä määrin kuin kyseinen vahinko johtuu Syyn aiheuttamasta tapahtumasta.

6.3 Kaikissa olosuhteissa WhyDonaten vastuu rajoittuu suoraan vahinkoon Sylle.

6.4 WhyDonate ei ole koskaan vastuussa vahingoista (mukaan lukien Syyn tulonmenetykset), jotka aiheutuvat Alustan tai sen osien toimimattomuudesta tai puutteellisesta toiminnasta, mikä johtaa Syyn tulonmenetyksiin.

6.5 WhyDonate on aina oikeutettu, jos ja siinä määrin kuin mahdollista, korjaamaan tai rajoittamaan asiakkaan kärsimää vahinkoa korjaamalla tai parantamalla työtä.

6.6 Tämän otsikon vastuunrajoitus ei päde, jos vahinko on seurausta WhyDonaten tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta.

7. WhyDonaten Immateriaalioikeudet

7.1 Jos käyttäjä käyttää Alustaa, on kiellettyä:

 1. a) asentaa Alusta laitteelle, joka ei kuulu käyttäjälle;;
  b) tehdä Alusta saataville kolmansille osapuolille (peer to peer) verkossa tai muutoin;
  c) antaa alilisenssi Alustan käyttöön;
  d) muokata Alustaa, selvittää lähdekoodia ja/tai kehittää johdannaisia teoksia Alustasta.

 

7.2 Kaikki immateriaalioikeudet Alustan sisältöön ja ulkoasuun kuuluvat WhyDonateelle tai sen lisenssinantajille. Näiden materiaalien kopiointi, jakelu ja muu käyttö ilman WhyDonaten nimenomaista kirjallista lupaa on kielletty, paitsi ja vain siltä osin kuin pakottava laki muutoin sallii.

7.3 Alustan verkkosivuja tai yksittäisiä elementtejä (kuten kuvia, videoita tai interaktiivisia sovelluksia) ei saa sisällyttää framesettiin tai käsitellä toisen verkkosivun kautta, jos materiaalin alkuperä ei ole selvästi ilmoitettu.

7.4 Mikään näissä Käyttöehdoissa ja/tai Alustalla mainittu ei ole tarkoitettu siirtämään mitään immateriaalioikeuksia ja/tai myöntämään mitään immateriaalioikeuksia käyttäjälle. Käyttäjän Alustan käyttö rajoittuu siihen, mitä näissä Käyttöehdoissa kuvataan.

7.5 Näiden Käyttöehtojen perusteella WhyDonate myöntää käyttäjälle rajoitetun, henkilökohtaisen, peruutettavan, ei-yksinoikeudellisen, ei-alilisensoitavan, ei-siirrettävän oikeuden tarkastella Alustan kautta saatavilla olevia tiedostoja ja/tai kuunnella niitä tavalla ja muodossa, jossa ne ovat Alustassa saatavilla.

7.6 On nimenomaisesti kiellettyä ladata, kopioida, muokata, paljastaa, käyttää suoriin tai epäsuoriin kaupallisiin tarkoituksiin tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin yllä mainittuihin. Tiedostojen, tietojen, ohjelmien ja/tai materiaalien lataaminen, kopiointi, muokkaus, paljastaminen, käyttö suoriin tai epäsuoriin kaupallisiin tarkoituksiin tai käyttö mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin yllä mainittuihin on nimenomaisesti kielletty, ellei WhyDonate tai asiaankuuluva oikeudenhaltija ole antanut siihen lupaa. Näin ollen ei ole sallittua – mutta ei rajoitu – pyytää tai käyttää uudelleen Alustan merkittäviä osia ilman WhyDonaten kirjallista lupaa tai pyytää tai käyttää uudelleen toistuvasti ja järjestelmällisesti Alustan merkityksettömiä osia, kuten Tietokantalaissa viitataan.

7.7 Immateriaalioikeuksiin liittyvien ilmoitusten tai mainintojen poistaminen, tekeminen lukukelvottomaksi, piilottaminen tai muuttaminen ei ole sallittua.

8. Tiedon lataaminen/tarjoaminen

8.1 Tiedostoja, tietoja ja/tai materiaaleja WhyDonateelle tarjoamalla käyttäjä takaa, että hänellä on oikeus tehdä niin näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja että käyttäjällä on oikeus myöntää WhyDonateelle oikeudet, kuten näissä Käyttöehdoissa on tarkoitettu.

8.2 Käyttäjä takaa, että käyttäjän tarjoamat tiedostot, tiedot ja/tai materiaalit eivät riko lakia eivätkä loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, kuten immateriaalioikeuksia ja/tai yksityisyyttä. Lisäksi tiedostojen käyttöön Alustalla ei tarvita käyttäjän tai minkään kolmannen osapuolen lupaa tai lisenssiä.

8.3 Näissä Käyttöehdoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti käyttäjä säilyttää pääsääntöisesti tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, jotka kuuluvat käyttäjälle, koskien tietoja, joita käyttäjä on tarjonnut Alustan kautta Alustan vierailijoille.

8.4 Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että tiedostoja, tietoja ja/tai materiaaleja WhyDonateelle tarjoamalla (joka näissä Käyttöehdoissa tarkoittaa muun muassa niiden lataamista), käyttäjä automaattisesti myöntää WhyDonateelle ilmaisen, esteettömän, maailmanlaajuisen, (ali)lisensioitavan, ei-yksinoikeudellisen lisenssin:

 1. a) käyttää, toisintaa, jakaa ja tehdä julkisiksi tiedostoja, tietoja ja/tai materiaaleja WhyDonaten palvelun yhteydessä;
  b) käyttää ja toisintaa tiedostoja, tietoja ja/tai materiaaleja (ja sallia kolmansien osapuolien käyttää ja toisintaa) missä tahansa mediassa markkinointi- ja/tai mainostustarkoituksiin WhyDonaten palvelun yhteydessä;
  c) myöntää oikeuden poistaa käyttäjän tarjoamat tiedostot, tiedot ja/tai materiaalit WhyDonaten palvelimilta ja Alustalta, tahallisesti tai tahattomasti, mistä tahansa syystä ja myös ilman syytä, ilman että WhyDonate tulee millään tavalla vastuulliseksi käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle tällaisen poiston seurauksena.

8.5 Käyttäjä täten ilmoittaa, ettei suorita mitään toimia, jotka saattaisivat loukata WhyDonaten tai kolmansien osapuolten (immateriaalioikeus)oikeuksia. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että immateriaalioikeuksin suojattujen tiedostojen, tietojen ja materiaalien luvaton käyttö rikkoo näitä Käyttöehtoja ja soveltuvaa lakia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeuslakiin.

8.6 Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että WhyDonateelle tarjoamansa tiedostot, tiedot ja/tai materiaalit tulevat WhyDonaten muiden käyttäjien käyttöön. WhyDonate ei ota vastuuta näiden Käyttöehtojen noudattamisesta WhyDonaten käyttäjien toimesta. Käyttäjä myös tunnustaa, että on mahdollista, että WhyDonateelle tarjotut tiedostot, tiedot ja/tai materiaalit käytetään kolmansien osapuolien toimesta tavalla, joka on ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa tai ei ole niissä määritelty.

8.7 WhyDonate ei ole vastuussa kolmansien osapuolien teoista, jotka rikkovat näitä Käyttöehtoja tai mitä tahansa lainsäädännöllistä määräystä tai muista kolmansien osapuolien laittomista teoista liittyen käyttäjän tarjoamiin tiedostoihin, tietoihin ja/tai materiaaleihin.

8.8 Käyttäjä takaa WhyDonateelle, että käyttäjällä on täydet oikeudet WhyDonateelle tarjoamiinsa tiedostoihin, tietoihin ja/tai materiaaleihin ja että käyttäjällä on täydet oikeudet ja valtuudet myöntää tässä mainittu lisenssi.

8.9 Käyttäjä vapauttaa WhyDonaten sekä kaikki siihen liittyvät yritykset ja henkilöt kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka perustuvat siihen väitteeseen, että tiedostot, tiedot ja/tai materiaalit loukkaavat kolmansien osapuolien soveltuvia (immateriaalioikeus)oikeuksia tai ovat muutoin laittomia kolmansia osapuolia kohtaan, sekä kaikista vaatimuksista, jotka johtuvat käyttäjän näiden Käyttöehtojen vastaisista toimista. Kaikki WhyDonaten tällaisiin vaatimuksiin liittyvät kulut ja kärsimät vahingot korvataan käyttäjän toimesta.

9. Loppumääräykset

9.1 Poikkeukset näistä Käyttöehdoista ovat voimassa vain, jos ne on sovittu kirjallisesti. Muut näissä Käyttöehdoissa sisältyvät määräykset säilyttävät täyden vaikutuksensa.

9.2 Jos Käyttöehtojen jokin määräys osoittautuu pätemättömäksi, se ei vaikuta koko Käyttöehtojen pätevyyteen. WhyDonate korvaa mitätöidyn tai pätemättömän osan määräyksillä, jotka ovat päteviä ja joiden oikeudelliset seuraukset vastaavat mahdollisimman paljon mitätöidyn tai pätemättömän osan oikeudellisia seurauksia näiden Käyttöehtojen tarkoituksen valossa.

9.3 Myynnin, siirron tai fuusion yhteydessä WhyDonate voi siirtää oikeutensa ja velvoitteensa näistä Käyttöehdoista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjälle ilmoitetaan tästä.

9.4 Jos tämän sopimuksen määräys edellyttää, että ilmoitus on tehtävä ”kirjallisesti”, tämä vaatimus katsotaan täytetyksi myös, jos ilmoitus tehdään sähköpostitse.

9.5 Nämä Käyttöehdot ovat Alankomaiden lain alaisia. Jos riita syntyy, WhyDonate pyrkii saavuttamaan sovinnollisen ratkaisun käyttäjän kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, WhyDonate voi valintansa mukaan toimittaa tästä sopimuksesta johtuvat riidat Haarlemin tai Amsterdamin toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ellei pakottava laki määrää toisin.