WhyDonate logo

Non-profit Versus Not-for-Profit: Betekenis en Verschil

non profit organisaties

0% Platformkosten, Je Kunt Gelijk Beginnen

Introductie

In de wereld van organisaties die zich richten op het algemeen belang, komen we vaak de termen ‘non-profit’ en ‘not-for-profit’ tegen. Hoewel deze termen door elkaar gebruikt kunnen worden, zijn er enkele belangrijke verschillen in betekenis en werking die ze uniek maken. In deze blog verkennen we wat non-profit en not-for-profit organisaties zijn, hoe ze verschillen, en wat ze gemeenschappelijk hebben.


Wat is een Non-profitorganisatie?

Non-profit organisaties, ook bekend als non profit organisaties, zijn entiteiten die zijn opgericht om een maatschappelijk doel te dienen zonder de intentie om winst te verdelen onder hun eigenaren of aandeelhouders. Deze organisaties kunnen wel inkomsten genereren door verschillende activiteiten, maar deze inkomsten moeten primair gebruikt worden om hun missie te ondersteunen. De missie van non-profits is vaak breed en kan variëren van onderwijs en cultuur tot zorg en milieubescherming. Typische voorbeelden van non-profit organisaties zijn liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor armoedebestrijding, musea die kunst en cultuur promoten, en scholen die educatie bieden.

non profit


Wat is een Not-for-profitorganisatie?

Not-for-profit organisaties lijken op non-profits in het niet nastreven van winst, maar ze zijn vaak opgericht voor specifieke, soms kortlopende activiteiten. Deze organisaties streven niet naar winstuitkering, maar alle gegenereerde inkomsten worden herinvesteerd in hun primaire activiteiten, die kunnen variëren van het organiseren van een sportevenement tot het onderhouden van een gemeenschapstuin. Sportclubs, hobbygroepen en lokale gemeenschapsgroepen zijn vaak georganiseerd als not-for-profit.


Non-profit versus Not-for-Profit: De Belangrijkste Verschillen

Hoewel non-profit en not-for-profit organisaties veel overeenkomsten hebben, zoals hun non-profitdoelstelling en afhankelijkheid van subsidies en donaties, zijn er enkele duidelijke verschillen:

Missies en Doelstellingen

Non-profits hebben vaak brede, langdurige missies gericht op grote maatschappelijke veranderingen of diensten, zoals het verbeteren van volksgezondheid of onderwijs. Not-for-profits kunnen zich richten op meer specifieke of seizoensgebonden activiteiten, zoals het organiseren van een jaarlijks muziekfestival of sporttoernooi.

Management en Organisatiestructuur

Non-profits vereisen vaak een formele, bureaucratische structuur met een bestuur en duidelijke rollen om consistentie en duurzaamheid in hun activiteiten te garanderen. Not-for-profits kunnen flexibeler zijn in hun organisatiestructuur, vaak afhankelijk van vrijwilligers en leden voor het beheer.

Rechtspersonen

Non-profits kunnen zich registreren als stichtingen, verenigingen of zelfs bedrijven die bepaalde wettelijke voordelen genieten, zoals belastingvrijstelling. Not-for-profits daarentegen kiezen vaak niet voor een formele juridische status die vergelijkbaar is met die van non-profits, wat hun wettelijke en fiscale situatie kan beïnvloeden.

Fiscale Gevolgen

Non-profits kunnen profiteren van uitgebreide fiscale voordelen, zoals vrijstellingen van inkomstenbelasting en de mogelijkheid voor donateurs om giften af te trekken van de belasting. Not-for-profits hebben soms beperktere fiscale voordelen, afhankelijk van hun juridische status en de aard van hun activiteiten.


Non-Profit Organisatie Voorbeelden

In Nederland zijn er diverse voorbeelden van non-profit organisaties die een breed scala aan diensten bieden:

 • Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières Nederland): Een medische non-profit organisatie die noodhulp biedt in rampgebieden en conflictzones over de hele wereld.
 • Stichting Natuurmonumenten: Zet zich in voor de bescherming van natuur en landschap in Nederland door het beheren van ruim 100.000 hectare natuurgebied.

Not-for-Profit Voorbeelden

Not-for-profit organisaties in Nederland richten zich vaak op specifieke gemeenschappelijke activiteiten of evenementen:

 • De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB): Hoewel het de officiële voetbalautoriteit in Nederland is, functioneert het als een not-for-profit, waarbij alle inkomsten terugvloeien naar de ontwikkeling van het voetbal in Nederland.
 • Scouting Nederland: Een organisatie die zich richt op jeugd- en buitenactiviteiten, biedt jongeren de kans om hun potentieel te verkennen en ontwikkelen in een teamverband.

Not-for-Profit versus For-Profit versus Non-Profit

In het landschap van organisatiestructuren is het cruciaal om de verschillen tussen not-for-profit, for-profit en non-profit te begrijpen. For-profit organisaties zijn commerciële bedrijven die winst maken voor hun eigenaars of aandeelhouders. In tegenstelling hiermee, streven zowel non-profit als not-for-profit organisaties geen winst na voor dergelijke uitkeringen; hun inkomsten worden hergebruikt voor hun missie of specifieke activiteiten.

 • For-Profit: Deze organisaties richten zich op winstmaximalisatie en omvatten alles van kleine bedrijven tot multinationals. Voorbeelden zijn winkels, technologiebedrijven en consultancybureaus.
 • Non-Profit: Non-profits richten zich op maatschappelijke doelen en genieten vaak fiscale voordelen. Ze hebben een formeel bestuur en transparante financiële rapportage.
 • Not-for-Profit: Hoewel gelijkend op non-profits qua winstbestemming, zijn deze vaak kleinschaliger en minder formeel georganiseerd. Ze dienen vaak lokale of gemeenschapsgerichte doelen.

Wat zijn de Overeenkomsten?

Non-profit en not-for-profit organisaties delen enkele fundamentele kenmerken die hen onderscheiden van for-profit entiteiten:

 • Missie-gedreven: Beide zijn opgericht om de maatschappij te dienen, gericht op sociale, culturele, of ecologische doelen.
 • Afhankelijk van financiering: Ze vertrouwen op donaties, subsidies, en sponsoring om hun activiteiten te ondersteunen.
 • Vrijwilligerswerk: Vrijwilligers zijn cruciaal voor hun werking, vaak onmisbaar voor het uitvoeren van hun missies.
 • Positieve impact: Hun hoofddoel is het maken van een positieve impact op de gemeenschap, strevend naar verbetering van levenskwaliteit of het milieu.
 • Belastingvoordelen: Beide genieten vaak van fiscale voordelen die helpen meer middelen aan hun missies te wijden.

Conclusie

Hoewel non-profit en not-for-profit organisaties op elkaar lijken, is het cruciaal om de verschillen in hun structuur, missie en fiscale behandeling te begrijpen. Deze verschillen beïnvloeden hoe ze functioneren en bijdragen aan de samenleving. Door deze organisaties te steunen, ongeacht hun classificatie, leveren we een belangrijke bijdrage aan een betere samenleving. Door ons in te zetten, financieel of als vrijwilliger, helpen we hen hun waardevolle doelen te realiseren.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

instagram logo
twitter