WhyDonate logo

Meester worden in subsidieaanvragen: Begrip, Soorten en Bewezen Tips

Grant proposals

0% Platformkosten, Je Kunt Gelijk Beginnen

Als je een project wilt uitvoeren, zijn planning, structuur, methoden, doelstellingen en investeringen vereist. Hier zullen we het hebben over het investeringsdeel, dat even cruciaal is als onvermijdelijk. Zonder grote fondsen of kapitaalinvesteringen begint het pad naar het project te vervagen. Daarvoor is er iets dat een ‘Subsidieaanvraag’ wordt genoemd.

Dit is de ultieme oplossing om je financiële problemen te dekken en je doelen te realiseren. Maar eerst moet je meer weten over subsidieaanvragen en hoe ze werken, omdat ze je voornamelijk ten goede kunnen komen zodra je hun betekenis en functies kent.


Wat is Een Subsidieaanvraag?

Een subsidieaanvraag is een verzoek dat wordt ingediend via een aanvraag om investering of financiële steun in een non-profitorganisatie. Hier betekent het woord ‘subsidie’ het bedrag aan geld dat de financier/investeerder aan de organisatie aanbiedt. De ontvanger wordt de ‘subsidiënt’ genoemd, die het geld ontvangt.

Niet alleen op het gebied van grote bedrijven, maar men kan deze subsidieaanvraag gebruiken om wat financiële steun te krijgen van de betrokken autoriteiten. Bijvoorbeeld, een student kan de onderwijsinstelling benaderen met een subsidieaanvraag. Dit is hoe het werkt.

voorbeeld subsidievoorstel

Wat Zijn de Verschillende Soorten Subsidies?

Er zijn verschillende soorten subsidies. Hier hebben we de belangrijkste besproken:

1. Project-/Programmasubsidies

Deze subsidieaanvraag vraagt ondersteuning voor een specifiek project of programma dat een belangrijk doel schetst. Het vereist dat je verder denkt dan de subsidie en vooral focust op het doel en de doelstellingen van je project en hoe de subsidie je kan helpen bij het vervullen van het genoemde doel.

2. Kapitaalsubsidies

Om je projecten te financieren of je plan uit te voeren, heb je op grote schaal kapitaal of investeringen nodig. Geld is iets dat je bijna in elke fase nodig zult hebben. Om deze uitgaven te dekken, wordt een kapitaalvoorstel gedaan. Het brengt je in contact met investeerders en overtuigt hen om je project te financieren.

3. Algemene Bedrijfsvoeringssubsidies

Naast de project- en kapitaalfondsen kan soms de behoefte ontstaan aan financiering voor minder specifieke operaties en het beheer van het project. Om deze tussenliggende of voortdurende functies financieel te kunnen uitvoeren, kun je de hulp van Algemene Bedrijfsvoeringssubsidies gebruiken. Dit is een ander type subsidie dat de afgelopen jaren veel wordt gebruikt.

4. Matching-/In-Natura-subsidies

Deze subsidie vereist ook een bepaald percentage van de bijdrage van de subsidieontvanger. Dit kan worden gedeeld met betrekking tot apparatuur, personeel, goederen, enz. Bij deze subsidie zijn samenwerkingsinspanningen essentieel. Dit versterkt ook de samenwerking tussen de twee partijen. Het is zeer waardevol en biedt aanzienlijke voordelen.


De Meest Voorkomende Mythes Over Non-profitsubsidies

Bij elk bestaand concept horen welbekende of onbekende mythes. Op dezelfde manier worden er ook bepaalde mythes rond non-profitsubsidies verspreid. Laten we eens kijken wat die zijn:

  1. De eerste en wijdverspreide mythe over subsidies is dat het ‘gratis geld’ is, wat volledig verkeerd begrepen is. Subsidies gaan gepaard met een pakket volledige voorwaarden die strikt moeten worden nageleefd. Als dit niet gebeurt, kan het gegeven geld in beslag worden genomen of zelfs leiden tot gevangenisstraf.
  2. Ten tweede is het gemakkelijk om subsidies te krijgen en hoef je alleen maar een aanvraag in te dienen. Echter, het feit is dat de concurrentie overal is. Je moet preciezer staan dan anderen in de rij; alleen dan maak je kans op subsidie.
  3. Ten derde wordt vaak gedacht dat het halen van de deadlines die door de subsidieverstrekker zijn voorgesteld automatisch succes betekent in het verkrijgen van subsidies. Om deze misvatting te doorbreken, is de kwaliteit van je voorstel belangrijker dan wat dan ook. Je kunt geen laagwaardig voorstel sturen om alleen maar aan de deadlines te voldoen.
  4. Bovendien wordt vaak gezegd dat subsidies worden toegekend aan degenen met de hoogste of meest dringende behoefte. Hier geldt dat subsidies hoogstwaarschijnlijk worden toegekend aan degenen die soortgelijke belangen delen met het agentschap. Dus, we kunnen zeggen dat veel andere factoren een rol spelen, zoals geloofwaardigheid, toewijding, integriteit, enz.
  5. Ten slotte wordt gezegd dat je dezelfde subsidieaanvraag bij meerdere subsidieverstrekkers kunt indienen en dat een van hen zeker interesse zal tonen. Welnu, instanties en stichtingen communiceren inderdaad met elkaar. Als je betrapt wordt op het gebruik van dezelfde aanvraag voor elke andere subsidieverstrekker, kan dit leiden tot onaangename resultaten. Subsidieverstrekkers zullen dit niet waarderen en zullen zich terugtrekken uit het financieren van jouw project.

Subsidievoorstel

Hoe schrijf je een subsidievoorstel?

Om een succesvol subsidievoorstel te schrijven, moet je voorzichtig zijn met vele sleutelpunten en de inhoud die je invoegt. Laten we dit meer precies begrijpen aan de hand van 8 essentiële punten:

1. Een Begeleidende Brief

Dit dient als een kennismaking met je voorstel en een beknopte beschrijving. Hier geef je een beetje detail over elk komend onderdeel van het voorstel zodat de subsidieverstrekker een subtiel idee kan krijgen van wat het voorstel omvat. Daarom is het een integraal onderdeel van elk subsidievoorstel en moet het zorgvuldig worden overwogen.

2. Uitvoerige Samenvatting

Dit onderdeel bevat geen precieze informatie. In plaats daarvan vat het het hele subsidievoorstel samen. Hier kun je de reden voor de financieringsaanvraag toevoegen, je algehele organisatorische missie en hoe je huidige project positief kan bijdragen aan het vervullen van je doelen en doelstellingen.

3. Verklaring van de Behoefte

Dit onderdeel geeft de kwestie aan die je probeert op te lossen met je project. Hier duik je diep in de gedetailleerde informatie over het probleem dat je probeert aan te pakken met je project. Subsidiegevers zijn ook nieuwsgierig en willen er zeker van zijn dat hun geld de moeite waard is om te investeren in een project.

4. Vermeld Doelstellingen en Doelen

Elk project heeft specifieke doelen en doelstellingen om te bereiken. Het opnemen van deze positieve en effectieve doelen verheldert je subsidievoorstel. Dit vertelt de subsidieverstrekkers waarvoor of welke veranderingen hun geld wordt gebruikt en welke resultaten ze kunnen verwachten van de projecten. Vermeld dus een gedetailleerde analyse van je doelstellingen.

5. Bespreek Methoden en Strategieën

De volgende stap die je kunt opnemen, is het vermelden van de routekaart, methoden of strategieën die je zult gebruiken om het doel te bereiken. Subsidiegevers zijn erg geïnteresseerd in je methoden om te bepalen of je positieve resultaten behaalt met je project zodat hun gegeven subsidie waarde heeft.

6. Evaluatieplan

Om geloofwaardigheid te winnen, is het een must om je gedetailleerde evaluatieplan aan je subsidieverstrekker te laten zien. Je moet de subsidieverstrekker wat realistische maatregelen en tijdlijnen van je project laten zien en hoe de subsidieverstrekker geld heeft besteed aan het project. Dit verhoogt de integriteit van de relaties.

7. Beschrijf een Begroting

Dit is gedetailleerde informatie over hoe en waar het geld wordt geïnvesteerd in het project. Over het algemeen is het een tabel of een lange beschrijving waarin wordt uitgelegd op welke gebieden de middelen zijn bevestigd. Dit gedeelte is net zo essentieel als de anderen, dus vergeet niet om het budget van je project te vermelden.

8. Jouw Organisatie Informatie

Dit gedeelte bevat persoonlijke informatie over de organisatie aan wie een subsidieverstrekker de fondsen geeft. De subsidieverstrekker moet weten met wie het in een samenwerking of partnerschap treedt en wat hun werkzaamheden zijn. Het omvat de namen, eerdere prestaties, achtergronden, diensten, missie en doelstellingen van de organisatie, enz.


In een notendop

Het schrijven van een subsidievoorstel vereist aanzienlijke tijd en aandacht van jou. Ze zijn geen eitje; het vergt veel inspanning, analyse en onderzoek om je verzoek om financiering te rechtvaardigen. Bovendien moet je op professioneel en persoonlijk niveau een soepele en hartelijke relatie opbouwen met je investeerder. Voeg elk relevant detail nauwkeurig toe, zodat elk woord voor je project spreekt en opvalt. Subsidievoorstellen zullen je enorm ten goede komen zodra je hun belangrijkheid kent en weet hoe je ze moet schrijven om financiering binnen te halen.


FAQ’s (veelgestelde vragen)

Wat zijn subsidies?

Subsidies zijn de som geld die degene die een subsidievoorstel schrijft, vraagt aan een subsidieverstrekker om zijn project uit te voeren.

Hoe schrijf je een goed subsidievoorstel?

Een goed subsidievoorstel bevat alle noodzakelijke aspecten zoals de begeleidende brief, de samenvatting, de missies en doelstellingen, de behoefteverklaring, etc. Het moet soortgelijke belangen bevatten als die van investeerders.

Wat is het nut van een subsidievoorstel?

Subsidievoorstellen worden gebruikt om financiering aan te vragen bij investeerders voor je beoogde grootschalige project. Het geeft je monetaire of economische hulp.

Hoe lang duurt het om een subsidievoorstel te schrijven?

Over het algemeen, als het subsidievoorstel een rechtlijnig en basisplan heeft, kun je het in 4-5 uur afronden, maar als het een beetje complex is, kan het 20-30 uur of zelfs meer in beslag nemen.

Hoe beoordeel je een subsidievoorstel?

Het beoordelen van subsidievoorstellen kan in de volgende stappen: aanvraag, programmatische en financiële beoordeling.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

instagram logo
twitter