WhyDonate logo

Wat is Zakat en hoe kun je het beste halen uit je Zakat-donatie halen?

Zakat-donatie

0% Platformkosten, Je Kunt Gelijk Beginnen

Er wordt terecht gezegd dat ‘niemand nutteloos is in deze wereld die de last van anderen verlicht’. Het is een integraal onderdeel van het islamitische geloof dat als een moslim over goede rijkdom beschikt, hij een deel daarvan aan een goed doel moet doneren en de minder bedeelden moet helpen. Zakat Charity kan mensen in staat stellen voldoende geld in te zamelen om in hun financiële verplichtingen te investeren.

Ontdek De Kracht Van Geven Met Zakat-Donaties. Begin Nu Met Fondsenwerving Op WhyDonate!


Wat is Zakat?

De jaarlijkse betaling, die bekend staat als Zakat, wordt gedaan door gekwalificeerde volwassen moslims die een vermogen of een bepaald bedrag hebben dat de waarde van de Nisab overschrijdt. Het woord Zakat betekent reiniging. Nisab is de drempel waar het persoonlijke vermogen van een moslim boven moet liggen om in aanmerking te komen voor Zakat. Zakat is een fundamenteel onderdeel van het Islamitische geloof en het is een religieuze plicht. Als iemand over voldoende rijkdom beschikt, moet een moslim een deel daarvan gebruiken om de minder bedeelden te helpen. Dit gebeurt door het concept Zakat: het geven van een deel van het vermogen aan de minderbedeelden en armen voor een rechtvaardiger verdeling.

Door te geven aan de minderbedeelden kunnen moslims hun nederigheid behouden en hun band met het islamitische geloof versterken omdat betaling ervan reinigt. Hoewel het voor moslims verplicht is om Zakat te betalen, is het niet voor iedereen verplicht. Als een moslim bijvoorbeeld wel voldoende geld heeft, maar niet het vereiste bedrag bezit, dan kan hij de Zakat donatie overslaan.

De verschillende zuilen van de Islam en Zakat begrijpen, kan voor sommige mensen een kleine uitdaging zijn. Ook al kan het inzamelen van Zakat diverse organisaties helpen extra middelen veilig te stellen, er zijn bepaalde normen voor de Zakat waaraan men zich moet houden, want het woord Zakat betekent reiniging. In dit artikel zullen we het hebben over de regels van de Zakat en hoe ze je op weg kunnen helpen.

Zakat


Wie zijn de acht ontvangers van Zakat?

Hoe nobel het ook klinkt, niet iedereen komt in aanmerking voor het ontvangen van Zakat. Er worden in de Koran acht schriftelijke toelatingscriteria opgesomd voor wie Zakat donaties kunnen doorgaan.

 1. Zij die in armoede leven en geen inkomen hebben worden Fakir genoemd.
 2. Zij die geen toegang hebben tot basisbehoeften en voorzieningen, worden Al-Masakin genoemd.
 3. Zij die nieuw zijn in de Islam en vrienden zijn van de gemeenschap worden aangeduid als Amil.
 4. Zij die slachtoffer zijn van slavernij en schulden hebben, worden aangeduid als Riqab.
 5. zij die voor Allah, vzmh, werken worden Gharmin genoemd.
 6. Zij die vechten voor de zaak van Allah,vzmh, worden Fisabillillah genoemd.
 7. Zij die nieuw zijn in de Islam en vrienden van de Islamitische gemeenschap worden aangeduid als Muallaf.
 8. Degenen die worstelen en reizen staan bekend als Ibnus Sabil.
  Zakat Goed Doel

Wat zijn de beste ideeën voor Zakat fondsenwerving?

Nu jullie allemaal weten aan wie je Zakat verschuldigd bent en wie in aanmerking komen, gaan we over naar het onderdeel waar we bespreken hoe crowdfunding een grotere rol kan spelen bij Zakat-donaties en Zakat fondsenwervings campagnes. De meeste moslims geven liever Zakat aan liefdadigheidsorganisaties die geld verstrekken aan minderbedeelden en armen dan rechtstreeks aan de begunstigden. Moskeeën behoren tot de meest voorkomende ontvangers van dit soort liefdadigheidsgiften voor Zakat. Het is ook nuttig om te weten welke gebieden in de wereld waarschijnlijk in de smaak vallen bij donateurs.

1. Crowdfunding voor Zakat via WhyDonate

Je kunt op elk moment via WhyDonate online Zakat doneren zonder een ingewikkeld proces te hoeven doorlopen. Het woord Zakat betekent reiniging en daarom verwelkomt WhyDonate alle soorten fondsenwervers met open armen door een gratis en betrouwbaar platform voor Zakat te bieden. Zorg ervoor dat je geschikte fondsenwervers vindt om Zakat te doneren aan een campagne of je kunt ook het initiatief nemen door een inzamelingsactie te starten waarbij mensen kunnen doneren om je te helpen met je doel. Zo kan de Zakaat betaald worden en goede daden worden verricht. Je kunt een donatiepagina aanmaken met vooraf ingestelde bedragen voor al je donateurs. Door dit te doen kun je beter bekijken welke schenkingsgraad voor Zakat het meest effectief is.

2. Zorg dat je op de sociale media aanwezig bent

Het is onnodig om te zeggen welke impact sociale media tegenwoordig op de samenleving heeft. Elke dag zwermen talloze mensen uit op hun sociale media platforms. Zorg er dus voor dat je het nieuws over je Zakat inzamelingsactie over het hele internet verspreidt en wees actief op je sociale media om vragen over je Zakaat campagne te beantwoorden of de donateurs te bedanken.

3. Wees transparant

Zakat is voor een Moslim een heilige manier om mensen in nood te helpen. Daarom is het heel belangrijk om absoluut waarheidsgetrouw te zijn over je doel en je te houden aan alle Zakat-vereisten. Transparant zijn over hoe jij of je organisatie je donaties gebruikt is heel belangrijk voor donateurs. Ze zullen eerder geneigd zijn Zakaat aan je te geven als ze kunnen zien hoe jouw organisatie hun geld gebruikt. Je kunt ook rapporten gebruiken om te laten zien hoe je donaties worden gebruikt.

4. Peer-to-peer fondsenwerving

Peer-to-peer fondsenwervingscampagne is een krachtig hulpmiddel waarmee individuen geld kunnen inzamelen voor een goed doel. Via hun persoonlijke campagnepagina’s kunnen fondsenwervers in contact komen met hun sociale netwerken en hun doel onder de aandacht brengen. Voor Zakat kunnen via peer-to-peer fondsenwerving de donaties worden geschonken aan mensen die het nodig hebben. Anderen kunnen helpen is een dankbare daad in de Islam. Door dit via peer-to-peer fondsenwerving te doen, kan iemands leven veranderen en een nieuwe impuls krijgen.

Ramadan Goed Doel

5. Liefdadigheidsevenement tijdens de Ramadan voor Zakat

Tijdens de Ramadan geven veel mensen vrijwillig hun tijd en een deel van hun spaargeld om anderen te helpen en omdat betaling ervan reinigt. Het is belangrijk om te onthouden dat het geven van jezelf ook heilzaam is. Je kunt ervoor kiezen om tijdens de Ramadan een liefdadigheidsevenement te organiseren dat de gemeenschap samenbrengt en de relatie tussen mensen versterkt. Zorg ervoor dat je liefdadigheidsevenement relevant is voor de missie van je organisatie.

Als je bijvoorbeeld een daklozenopvang bent, zou je een soepkeuken of een avond met voedseldonaties kunnen organiseren. Probeer vrijwilligers te werven voor evenementen, want dat kan het goede doel zeer ten goede komen. Vrijwilliger zijn kan je non-profit helpen groeien en de begunstigden beter ondersteunen. Het kan je ook helpen om geld in te zamelen en meer donateurs aan te trekken. Het hebben van een toegewijde groep vrijwilligers kan ook helpen om het imago van de organisatie te verbeteren en meer medewerkers aan te trekken.


Conclusie

Tijdens de Ramadan maand zijn moslims over de hele wereld verplicht om te vasten en verschillende religieuze plichten uit te voeren. Het is echter ook belangrijk om niet te vergeten goed te doen in hun gemeenschap. Dit is een kans voor individuen en organisaties om fondsen te werven en hun positieve impact te vergroten. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de donaties worden gebruikt voor de minderbedeelden en de armen.

Laten we deze Ramadan allemaal dankbaar zijn voor wat we hebben en een beetje vriendelijkheid verspreiden naar hen, die het nodig hebben. Begin een inzamelingsactie of doneer via WhyDonate aan een goed doel voor Zakaat en voor een rechtvaardiger verdeling. We weten nu dat betaling ervan reinigt.

Klaar Om Het Verschil Te Maken Met Zakat-Donaties? Begin Je Fondsenwervingstraject Op WhyDonate!


Veelgestelde vragen Mensen vragen over zakat-donaties

V. Kan Zakat als donatie worden gegeven?

A. Ja, Zakat kan worden gegeven als een donatie, omdat het een vorm van verplichte liefdadigheid is in de islam.

V. Hoe wordt de Zakat-donatie berekend?

A. Een Zakat-donatie wordt doorgaans berekend als 2,5% van iemands vermogen, inclusief spaargeld, investeringen en bepaalde activa, na aftrek van kosten en schulden.

V. Wat zijn de 3 voorwaarden van Zakat?

A. De drie voorwaarden van Zakat zijn:

 • Bezit van rijkdom boven de drempel van Nisab.
 • Verloop van één maanjaar (Haul) over de rijkdom.
 • De intentie om de verplichting van Zakat te vervullen.

 

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

instagram logo
twitter