WhyDonate logo

10 bra idéer för Insamlingar Till Barnomsorgscenter

Insamlingar Till Barnomsorgscenter

0% Plattformsavgifter, Du Kan Börja Direkt

Vad är ett barnomsorgscenter?

Konceptet med en barnomsorg är en livräddare för arbetande föräldrar som inte har någon backup för att ta hand om sina små barn. Dessa institutioner är ofta kända som daghem, förskolor eller daghem. I vissa länder erbjuder barnavårdscentraler även spädbarnsvård och förskoleprogram.

Inte bara arbetande föräldrar utan även föräldrar med andra ansvarsområden söker sig till barnavårdscentraler. Sådana barnomsorgscentra är ganska säkra för små barn, vilket är en av de viktigaste faktorerna för barn. Förutom att se till att barnen är trygga erbjuder barnomsorgscentren även utbildning, hjärnstimulerande aktiviteter och andra berikande program.

Varför behöver daghem idéer för insamling av pengar?

Insamlingar till barnomsorgscenter löser många syften som finansiering av lekredskapen, personalkostnad och hyresbetalning. Vissa institutioner tar inte ut ett rejält belopp av föräldrar på grund av deras låga inkomst eller deras ekonomiska instabilitet.

Det finns ingen ultimat guide till hur mycket pengar som är för mycket för barnomsorg. Men för att säkerställa en barnomsorg av god kvalitet måste daghemmen vara kreativa med sina finanser. Det är viktigt att besvara den stora frågan om hur man får donationer till ett daghem. I den här bloggen har vi försökt att komma med några intressanta idéer. Hoppas du gillar den här bloggen. Låt oss dyka rakt in!

10 enkla idéer för insamling till dagis

Insamling av medel till barnomsorg

 

1. Använd sociala medier

Alla använder sociala medier av många olika anledningar, men det är ett av de mest populära sätten att få uppmärksamhet från en stor mängd människor. Dessutom täcker sociala medier nästan alla åldersgrupper, vilket ökar chansen att få mer uppmärksamhet kring saken.

Eftersom barnomsorg är ett känsligt ämne är människor mer försiktiga med att samla in Insamlingar till barnomsorgscenter. Sociala medier är inte bara bra för att be om pengar till barn, utan det finns också många idéer för insamlingar till barnomsorg på sociala medier.

Människor tenderar att dela mycket information på sociala medier. Det är därför som öppenhet i sociala medier om kraven på barnomsorgscentra kan bidra till att få in många medel.


2. Idrottsverksamhet

Idrott är alltid ett bra sätt att få barn att öka sina utomhusaktiviteter. Att till exempel anordna ett minilopp eller softbollmatcher för barn kan vara både roligt och bra för att samla in pengar till barn. Ha med priser och snacks så att barnen inte tappar intresset.

Be publiken att donera små summor pengar för att förbättra barnomsorgen, vilket kan gynna både barnen och föräldrarna.

Insamling för barn-barn i lekpark


3. Konstsessioner

Under de dagar då utomhusaktiviteter inte är möjliga (snöiga eller regniga dagar) organiserar du kreativa konstaktiviteter för barnen för att samla in pengar till barn. Låt barnen skapa målningar, smycken eller slemfigurer och auktionera ut konstverken. Barn kan också göra pedagogiska affischer som kan hjälpa dem att lära sig.

Insamling av medel - Kids Art


4. Tävling i bakning

Att baka är alltid en spännande aktivitet för barn. Att se små barn i köksförkläden är en riktig fröjd. Ordna bakningstävlingar för barn med deras föräldrar och be om en liten inträdesavgift till publiken. På så sätt kan publiken njuta av de små godsakerna som barnen har gjort och hjälpa dem att samla in pengar till barnavårdscentralerna genom att donera pengar.

Insamlingar för barn - Bakning för barn


5. Försäljning av garage

Annonsera en garageförsäljning, som kan hjälpa till att samla in pengar till barn. Personalen på barnavårdscentralerna kan tjäna pengar på att sälja skräp eller saker som du inte använder längre. På så sätt kan de städa upp i ditt utrymme och samtidigt tjäna pengar till en god sak. Du kan också lägga till saker som barnen på daghemmet har gjort för att visa hur barnen har det på daghemmet.


6. Aktiviteter i trädgården

Visa upp de vackra blommorna eller prunkande grönsakerna från barnomsorgens trädgård för att samla in Insamlingar till barnomsorgscenter. Det är ett bra sätt att ge barnen kontakt med naturen och visa donatorerna hur mycket arbete som har lagts ner på att odla de ekologiska växterna.

Dessutom kan du sälja blommor eller ekologiska grönsaker till ett rimligt pris, vilket är ett utmärkt sätt att samla in pengar till barnomsorg. Bjud också in miljöorganisationer att vara en del av daghemmets insamling.

Dessa aktiviteter kommer inte bara att hjälpa barnomsorgen utan också lära barnen vikten av växter/träd och hjälpa dem att förstå att bry sig mer om miljön.

Insamling för barn - barn i trädgård


7. Talangtävlingar

Barn älskar alltid att sjunga och dansa. Det finns barn som har så många dolda talanger. Genom att anordna en talangjakt kan barnavårdscentraler skapa en plattform där barnen kan visa upp sina talanger och samtidigt samla in pengar till barnen.

Försök att bjuda in lokala kändisar och media för att bevaka dessa aktiviteter, vilket kan vara ett bra tillfälle att samla in pengar till barnomsorgscentra. Vem skulle inte vilja uppmuntra de söta barnen att dansa och sjunga i sina färgglada kläder? Barnomsorgscentra kan också ta ut en liten summa som inträdesavgift till talangtävlingarna.

Insamling till barnomsorg - Klä upp barnen


8. Finansiering av bidrag

I vissa fall beviljar regeringen också särskilda bidrag till privata barnomsorgscentra för deras tillväxt. Men ofta får de privata barnomsorgscentren betalt för förbrukningsmaterial och utrustning av regeringen.

Regeringen beviljar en viss summa pengar beroende på de krav och inspektionsresultat som regeringen själv utför.


9. Överraskningslådor

En annan bra insamlingsidé för daghem är att sälja överraskningslådor till barnen. Dessa lådor kan innehålla pussel, sagoböcker och konstmaterial för att hålla barnen sysselsatta. Ofta tycker föräldrar att det är svårt att hålla barnen sysselsatta medan de arbetar.

Dessa lådor kan komma väl till pass när barnen vill ha roligt. Även försäljning av dessa lådor online kan locka många kunder, vilket kommer att bidra till att samla in pengar till barn. Detta är förmodligen en av de bästa idéerna för insamling till barnkammare för barn.

 

Insamling för barnomsorg - överraskningslåda


10. Insamlingskampanj

Att skapa en crowdfunding-kampanj online kan vara ett av de bästa sätten att få in en betydande summa pengar till barnomsorg. Det finns flera plattformar för crowdfunding, t.ex. VarförDonera att initiera insamling av medel för barnomsorg. Genom att använda sådana crowdfunding-plattformar ökar chanserna att snabbt få in medel.

Förskolor kan också sätta upp ett mål för hur mycket pengar de behöver för att förbättra förskolan. Dela med dig av din historia genom en kampanj och samla in pengar till barn. Kolla in WhyDonate, en programvara programvara för donationer som enkelt integreras i din webbplats och låter dig ta emot både engångs- och återkommande donationer för att lyckas med insamlingar till barnavårdscentraler.


Är barnomsorg dyrt i Nederländerna?

Barnomsorg är känt för att vara dyrt i de flesta europeiska länder. Begreppet ”kinderopvang” avser barnomsorg i Nederländerna. Det omfattar olika typer av barnomsorg, t.ex. förskola, barnomsorg och lekgrupper. Det finns också många olika typer av barnomsorgspersonal, t.ex. dagmammor, barnflickor och barnvakter.

I Nederländerna kan föräldrar återgå till arbetet direkt efter att deras barn har fötts. Detta innebär att det finns en stor efterfrågan på barnomsorg och att det finns långa väntelistor. Detta är något att tänka på om du planerar att flytta till landet med dina barn.


Slutsats

Vi kan alla förstå hur viktig barnomsorgen är. Särskilt för arbetande föräldrar är barnomsorgscentra nödvändiga. Dessutom är det sällsynt med barnomsorg av hög kvalitet. Eftersom hälften av daghemmen inte har råd med vissa förnödenheter, utrustning eller kvalitetspersonal. Men om avsikterna är goda och centren är villiga att göra en större förändring finns vi, WhyDonate-teamet, här för dig.

Vi älskar barn, och vi är tacksamma för att vi kan samla in pengar till barnomsorg.

Samla In Pengar för Privata och Goda ändamål.

0% Plattformsavgifter, Så Låt Oss Komma Igång.

Plattform för crowdfunding av donationer i Europa. WhyDonate är en global insamlingsplattform som sammanför ändamål med givare på ett effektivt, relevant och roligt sätt. Vi strävar efter att skapa världens bästa internationella insamlingsplattform för privatpersoner, icke-statliga organisationer och företag. Vi gör detta genom att erbjuda de senaste funktionerna för insamlingar.

instagram logo
twitter