WhyDonate logo

Vad är crowdfunding?
Allt du behöver veta

Det finns många sätt att samla in pengar som välgörenhetsorganisation, företag eller privatperson. En metod blir alltmer populär: crowdfunding (crowdfunding stavas ofta felaktigt som crowd funding, crowfunding, groundfunding, growfunding). Vad är det och hur skapar man en crowdfunding-sida? Crowdfunding betyder bokstavligen: att samla in pengar från allmänheten. Du marknadsför din plan till så många människor som möjligt och ber dem att donera eller investera pengar. Du kan skapa crowdfunding-kampanjer via crowdfunding-plattformar online.

Läs mer eller gå snabbt till –>

Crowdfunding SV
Crowdfunding SV

Olika typer av crowdfunding

Man skiljer mellan 4 typer av crowdfunding.

1. Donationer genom gräsrotsfinansiering

Donation Crowdfunding är förmodligen den mest kända formen av crowdfunding. Vanligtvis samlar de in pengar till sociala ändamål, t.ex. dyra medicinska ingrepp eller föreningar. Donationer ger inte investerarna någon avkastning, det är en ren gåva. I Europa finns det flera plattformar som erbjuder denna tjänst, bland annat Crowdfunding-plattformen WhyDonate.

Gräsrotsfinansiering för välgörenhetsorganisationer

Crowdfunding för välgörenhetsorganisationer kan vara ett framgångsrikt sätt att samla in pengar. Allt fler givare föredrar att ge ad hoc istället för månadsvis. Att crowdfunda för en god sak är mycket angeläget och kan leda till stora donationer och mycket synlighet för kampanjen. Sociala medier och crowdfunding passar mycket bra ihop.

Vill du enkelt samla in pengar till välgörenhet? Starta en gratis insamlingssida på WhyDonate. Med en crowdfunding-insamling på WhyDonate får du donationer från ditt nätverk och runt omkring det. Din insamling kommer att vara online på några minuter!

Här hittar du fler tips och exempel på Crowdfunding och välgörenhet.

Personlig gräsrotsfinansiering

Förutom organisationer kan även privatpersoner samla in pengar genom crowdfunding. Allt fler privatpersoner får lån, donationer, företagsfinansiering och bolån genom privat crowdfunding. Det är ofta svårt att få ett lån från en bank, och därför kan crowdfunding vara en lösning. Även om du har ont om pengar eller behöver ett stort belopp för medicinsk behandling utomlands är det enkelt och kostnadsfritt att starta en crowdfundingkampanj med privata donationer på WhyDonate.

2. Lån genom gräsrotsfinansiering

Den snabbast växande formen av crowdfunding är låneformen, som används för att finansiera små och medelstora företag. Denna form står för 89% av all crowdfunding i Nederländerna. I utbyte mot ett lån av pengar får investerarna en finansiell belöning. Ibland får de också ett incitament.

3. Gräsrotsfinansiering av eget kapital

Vid equity crowdfunding gör företaget investerarna till delägare i företaget. Ibland bokstavligen eftersom det direkt utfärdar aktier.

Om det är svårt att korrekt värdera aktier, till exempel när omsättning eller vinst fortfarande är svåra att förutsäga, kan ett företag först utfärda en konvertibel och senare konvertera den till aktier.

Crowdfunding i aktier gör investerarna till delägare i företaget. Det kallas därför också för crowdfunding inom riskkapital.

I Europa är equity crowdfunding mindre populärt än låne- eller donationsvarianten, men den har några intressanta fördelar.

4. Belöningsbaserad gräsrotsfinansiering

Den största skillnaden mellan donationer och crowdfunding som belöning är att i den senare formen får investerare icke-finansiella belöningar från entreprenörer. Detta gäller vanligtvis projekt på kreativa avdelningar eller nystartade företag. I utbyte kan du få en konsertbiljett eller en kopia av en CD-skiva. Investerare kan också få ett exemplar av produkten (som ännu inte har utformats) och få en viss mängd sponsring.

Vilka typer av crowdfunding finns det?

Man skiljer mellan 4 typer av crowdfunding.

1. Donationer genom gräsrotsfinansiering

Donation Crowdfunding är förmodligen den mest kända formen av crowdfunding. Vanligtvis samlar de in pengar till sociala ändamål, t.ex. dyra medicinska ingrepp eller föreningar. Donationer ger inte investerarna någon avkastning, det är en ren gåva. I Europa finns det flera plattformar som erbjuder denna tjänst, bland annat Crowdfunding-plattformen WhyDonate.

Gräsrotsfinansiering för välgörenhetsorganisationer

Crowdfunding för välgörenhetsorganisationer kan vara ett framgångsrikt sätt att samla in pengar. Allt fler givare föredrar att ge ad hoc istället för månadsvis. Att crowdfunda för en god sak är mycket angeläget, och det kan leda till stora donationer och mycket synlighet för kampanjen. Sociala medier och crowdfunding passar mycket bra ihop.

Vill du enkelt samla in pengar till välgörenhet? Starta en gratis insamlingssida på WhyDonate. Med en crowdfunding-insamling på WhyDonate får du donationer från ditt nätverk och runt omkring det. Din insamling kommer att vara online på några minuter!

Här hittar du fler tips och exempel på Crowdfunding och välgörenhet.

Personlig gräsrotsfinansiering

Förutom organisationer kan även privatpersoner samla in pengar genom crowdfunding. Allt fler privatpersoner får lån, donationer, företagsfinansiering och bolån genom privat crowdfunding. Det är ofta svårt att få ett lån från en bank, och därför kan crowdfunding vara en lösning. Även om du har ont om pengar eller behöver ett stort belopp för medicinsk behandling utomlands är det enkelt och kostnadsfritt att starta en crowdfunding-kampanj med privata donationer på WhyDonate.

Den snabbast växande formen av crowdfunding är låneformen, som används för att finansiera små och medelstora företag. Denna form står för 89% av all crowdfunding i Nederländerna. I utbyte mot ett lån av pengar får investerarna en finansiell belöning. Ibland får de också ett incitament.

Vid equity crowdfunding gör företaget investerarna till delägare i företaget. Ibland bokstavligen eftersom det direkt utfärdar aktier.

Om det är svårt att korrekt värdera aktier, till exempel när omsättning eller vinst fortfarande är svåra att förutsäga, kan ett företag först utfärda en konvertibel och senare konvertera den till aktier.

Crowdfunding i aktier gör investerarna till delägare i företaget. Det kallas därför också för crowdfunding inom riskkapital.

I Europa är equity crowdfunding mindre populärt än låne- eller donationsvarianten, men den har några intressanta fördelar.

Den största skillnaden mellan donationer och crowdfunding som belöning är att i den senare formen får investerare icke-finansiella belöningar från entreprenörer. Detta gäller vanligtvis projekt på kreativa avdelningar eller nystartade företag. I utbyte kan du få en konsertbiljett eller en kopia av en CD-skiva. Investerare kan också få ett exemplar av produkten (som ännu inte har utformats) och få en viss mängd sponsring.

Crowdfunding SV

Hur skapar man en Crowdfunding-sida?

Har du en bra idé eller behöver du finansiellt stöd? Vänta då inte för länge, utan starta omedelbart med en crowdfunding-kampanj. Denna process kan vara mycket snabb. Hur snabbt du kan samla in donationer för att förverkliga dina drömmar ligger helt i dina egna händer. Du kan själv bestämma hur du presenterar crowdfunding-kampanjen för allmänheten och vilken crowdfunding-plattform du använder för detta. Du kan t.ex. skriva en text med många förklaringar och bakgrundsinformation eller göra en kort video för att förklara dina tankar.

Det är dock viktigt att alltid ge tillräcklig information om dina mål eller önskemål. För att kunna göra kloka val måste potentiella givare/investerare ha tillräcklig information om vad crowdfundingkampanjen går ut på. Det är viktigt att så många som möjligt deltar i din crowdfunding-kampanj. Ju tidigare du börjar med gratis crowdfunding, desto tidigare kan du använda donationerna och komma igång. Följ de 7 stegen för att starta en framgångsrik crowdfunding.

Vad behöver ni samla in pengar till? Förklara detta i detalj på crowdfunding-plattformen. Fastställ ditt finansieringsbehov, hur mycket pengar behöver du för din åtgärd? Gör en realistisk uppskattning så långt det är möjligt.

Under första halvåret 2021 samlade entreprenörer i genomsnitt in 260 000 euro genom crowdfunding. Du kan samla in högst 2,5 miljoner euro per crowdfunding-kampanj via en crowdfunding-webbplats. Europaparlamentet har beslutat att öka beloppet till 5 miljoner euro. Detta gäller från och med den 10 november 2021.

Tänk på vilka belöningar ni erbjuder investerarna. Vad är realistiskt? Ge intressanta förslag till intresserade investerare. Det finns flera alternativ som kan kombineras.

Donationer

Givare ger dig pengar och förväntar sig ingenting i gengäld. Tänk på att gåvoskatten kan spela en roll i detta sammanhang. Gåvoskatt utgår om ett visst belopp överskrids.

Eget kapital

Investerare köper aktier i ditt företag och får utdelning (resultatrelaterad ersättning).

Lån

Investerare tillhandahåller lån. Du kan själv bestämma räntan och perioden inom en viss bandbredd. Nystartade företag har en hög riskprofil, så du måste automatiskt erbjuda en högre ränta. Plattformar för gräsrotsfinansiering kan ge råd om detta.

Konvertibla skuldebrev

Dessa är konvertibla obligationer (obligationer) som kan konverteras till aktier. Det är ett lån som du kan konvertera till aktier vid en viss tidpunkt.

Belöning eller ersättning

Du erbjuder en investerare något i form av en produkt eller tjänst. Du kan tänka på lekfullt beteende. Observera: Värdet av vederlaget är momspliktigt.

Välj den plattform för crowdfunding som bäst passar ditt syfte. Var uppmärksam på följande punkter: Den crowdfunding-modell som används, det belopp som krävs, finansieringskampanjens varaktighet, finansieringens varaktighet och bransch. Du kan få en gratis crowdfunding-undersökning utförd för detta.

En kort och meningsfull berättelse är viktig för att locka donationer/investeringar till din sak. Förbered därför en bra pitch. Fråga dig själv vad potentiella crowdfunding-givare och investerare vill veta av dig. Berätta om dig själv, ta med din passion i din berättelse och visa vilka problem dina produkter, tjänster, idéer eller företag löser och vem som hjälper dig. På så sätt är det tydligt vad investeraren satsar pengar på. Förklara fördelarna och riskerna för investerare. Använd attraktiva bilder och en videopitch. Titta på videor från olika crowdfunding-plattformar för inspiration och exempel.

Du kan värma upp och mobilisera ditt befintliga nätverk innan du lanserar en crowdfunding-kampanj. Meddela dem när kampanjen startar. På så sätt kan ni skapa ambassadörer, samla in löften och mäta genomförbarheten. Håll till exempel en lanseringsfest för att få uppmärksamhet innan du lanserar en kampanj.

Crowdfundingen startar och kampanjtiden börjar. Använd varje ögonblick av denna period för att rapportera om din kampanj online och offline. Gör berättelsen personlig varje gång och visa ditt engagemang. Använd (sociala) medier för att dra uppmärksamhet till din kampanj.

I slutet av kampanjen ska du tacka givarna och investerarna och informera dem om resultatet. En ny fas inleds: Du kan börja genomföra de uppsatta målen. Det är nu viktigt att kommunicera med dem om hur det går med dina aktiviteter. Håll ditt löfte: ge dina investerare deras ersättning. Håll kontakten med dem, även om dina planer blir försenade, eller något i den stilen.

 1. Skapa en plan för crowdfunding
  Vad behöver ni samla in pengar till? Förklara detta i detalj på crowdfunding-plattformen. Fastställ ditt finansieringsbehov, hur mycket pengar behöver du för din åtgärd? Gör en realistisk uppskattning så långt det är möjligt.
  Under första halvåret 2021 samlade entreprenörer i genomsnitt in 260 000 euro genom crowdfunding. Du kan samla in högst 2,5 miljoner euro per crowdfunding-kampanj via crowdfunding-webbplatser. Europaparlamentet har beslutat att öka beloppet till 5 miljoner euro. Detta gäller från och med den 10 november 2021.
 2. Fastställande av avkastning för investerare
  Tänk på vilka belöningar ni erbjuder investerarna. Vad är realistiskt? Ge intressanta förslag till intresserade investerare. Det finns flera alternativ som kan kombineras.
  – Donationer
  Givare ger dig pengar och förväntar sig ingenting i gengäld. Tänk på att gåvoskatten kan spela en roll i detta sammanhang. Gåvoskatt utgår om ett visst belopp överskrids.
  – Aktier
  Investerare köper aktier i ditt företag och får utdelning (resultatrelaterad ersättning).
  – Lån
  Investerare tillhandahåller lån. Du kan själv bestämma räntan och perioden inom en viss bandbredd. Nystartade företag har en hög riskprofil, så du måste automatiskt erbjuda en högre ränta. Plattformar för gräsrotsfinansiering kan ge råd om detta.
  – Konvertibla obligationer (aktier)
  Dessa är konvertibla obligationer (obligationer) som kan konverteras till aktier. Det är ett lån som du kan konvertera till aktier vid en viss tidpunkt.
  – Belöning eller ersättning
  Du erbjuder en investerare något i form av en produkt eller tjänst. Du kan tänka på lekfullt beteende. Observera: Värdet av vederlaget är momspliktigt.
 3. Att välja en plattform för crowdfunding
  Välj den plattform för crowdfunding som bäst passar ditt syfte. Var uppmärksam på följande punkter: Den crowdfunding-modell som används, det belopp som krävs, finansieringskampanjens varaktighet, finansieringens varaktighet och bransch. Du kan få en gratis crowdfunding-undersökning utförd för detta.
 4. En bra historia
  En kort och meningsfull berättelse är viktig för att locka donationer/investeringar till din sak. Förbered därför en bra pitch. Fråga dig själv vad potentiella crowdfunding-givare och investerare vill veta av dig. Berätta om dig själv, ta med din passion i din berättelse och visa vilka problem dina produkter, tjänster, idéer eller företag löser och vem som hjälper dig. På så sätt är det tydligt vad investeraren satsar pengar på. Förklara fördelarna och riskerna för investerare. Använd attraktiva bilder och en videopitch. Titta på videor från olika crowdfunding-plattformar för inspiration och exempel.
 5. Mobilisera ditt nätverk
  Du kan värma upp och mobilisera ditt befintliga nätverk innan du lanserar en crowdfunding-kampanj. Meddela dem när kampanjen startar. På så sätt kan ni skapa ambassadörer, samla in löften och mäta genomförbarheten. Håll till exempel en lanseringsfest för att få uppmärksamhet innan du lanserar en kampanj.
 6. Starta kampanjen
  Kampanjen startar. Kampanjtiden börjar. Använd varje ögonblick av denna period för att rapportera om din kampanj online och offline. Gör berättelsen personlig varje gång och visa ditt engagemang. Använd (sociala) medier för att dra uppmärksamhet till din kampanj.
 7. Håll kontakten med givare och investerare
  I slutet av kampanjen ska du tacka givarna och investerarna och informera dem om resultatet. En ny fas inleds: Du kan börja genomföra de uppsatta målen. Det är nu viktigt att kommunicera med dem om hur det går med dina aktiviteter. Håll ditt löfte: ge dina investerare deras ersättning. Håll kontakten med dem, även om dina planer blir försenade, eller något i den stilen.
Crowdfunding SV

Skatt på gräsrotsfinansiering

Skatteförvaltningen anser att de fyra formerna av gräsrotsfinansiering är ett inkomstslag. Du kan behöva betala skatt. Men varje situation är unik och omfattas av olika skatteregler. Kontakta skattemyndigheten för att ta reda på om du måste betala skatt och hur mycket. Eller rådfråga en bokförare, förvaltnings- eller skatteexpert, revisor eller skatterådgivare.

Donation genom crowdfunding – gåvoskatt

Om du donerar och det inte finns någon återbetalning, är det en gåva. Detta betraktas som omsättning för inkomstskatteändamål. Detta ökar vinsten, och du beskattar den igen. Eftersom det inte finns någon ersättning är den omsättning du får på detta sätt inte momspliktig. Därför kan du behandla den som inkomst utan moms i din bokföring. Läs mer om skatt vid mottagande av donationer från Crowdfunding här.

Crowdfunding Belöningar Skatt

Donationer som förväntas bli belönade kommer att behandlas som produkter eller tjänster som du har sålt. Detta betraktas också som omsättning för inkomstskatteändamål. Å andra sidan kan du dra av den köpta produkten från vinsten. Om vinsten ökar på grund av detta – du måste betala skatt på det – beror på produktens värde.

Förutom inkomstskatt måste du också betala omsättningsskatt på produktens försäljningsvärde. Vid crowdfunding måste du betala moms på det belopp som samlas in genom crowdfunding. I ditt redovisningssystem betraktas därför det belopp du får som inkomst, inklusive den tillämpliga momsprocenten.

Skatt på lån för gräsrotsfinansiering

Det tredje alternativet är att ta ett lån. Lånbaserad crowdfunding har skattemässigt samma innebörd som vanliga lån. Det erhållna beloppet måste därför återbetalas. Du kan dra av räntekostnaden för lånet, vilket innebär att vinsten blir lägre och att du betalar mindre inkomstskatt. Lån påverkar inte omsättningsskatten.

FAQ Gräsrotsfinansiering

Med crowdfunding investerar eller donerar allmänheten, ”massan av människor”, i nya koncept eller mål. De som gillar idén donerar/investerar relativt lite per person. Men på grund av det stora antalet kan en stor summa samlas in totalt.

Man skiljer mellan 4 typer av crowdfunding: donationer, lån, aktier och belöningar. Vilken som är bäst beror på vad du samlar in pengar till.

De flesta webbplatser för crowdfunding tar ut en avgift för sina tjänster och tar ut en procentandel av det insamlade beloppet, en placeringsavgift eller ett fast månadsbelopp. På WhyDonate.nl kan du gratis lägga upp en gratis.

I genomsnitt samlas 40 000 euro in per crowdfundingkampanj. Crowdfunding växer som aldrig förr. Under första halvåret 2021 finansierades 358 miljoner euro genom crowdfunding. Detta är en fördubbling jämfört med samma period förra året då 178 miljoner euro samlades in. Under första halvåret 2021 finansierades cirka 9 000 projekt och företag framgångsrikt. Av dessa var 63% sociala projekt.

 1. Ambassadörer
  Förutom att människor donerar/investerar ett belopp blir de också ambassadörer för din sak eller ditt företag.
 2. Hjälp med insamling
  Crowdfunding-plattformar som WhyDonate erbjuder hjälp med att samla in donationer. På så sätt är du inte ensam!
 3. Extra kampanj
  Förutom ditt eget nätverk använder du crowdfunding-plattformens nätverk. Detta kan ge en hel del extra pengar och synlighet.
 4. Ekonomisk
  De flesta plattformar för crowdfunding är billigare än att ta ett banklån. WhyDonate.nl tar inte ut några kostnader för att samla in donationer.
 5. Marknadsundersökningar
  När du tar ett lån är det ofta bara två parter inblandade, banken och du. Eftersom många människor är involverade i crowdfunding (givare/investerare) är det direkt en bra marknadsundersökning. Om en crowdfunding-kampanj misslyckas kan du undra om det finns tillräcklig efterfrågan på ditt projekt eller din idé.
 6. Obegränsad
  Storleken på ”publiken” är obegränsad. Du kan samla in så mycket pengar som du behöver!
Crowdfunding SV

Funktioner för Insamling

Varför är WhyDonate den Bästa Insamlingsplattformen?

Crowdfunding SV
0% Plattformsavgift

WhyDonate tar ut 0 % i provision. Du betalar endast kostnaderna för betalningshantering för iDEAL, PayPal, Bancontact, kreditkort etc.

Crowdfunding SV
Kundtjänst

Behövs hjälp? WhyDonates kundtjänst är tillgänglig via chatt, e-post eller schemalagda telefonmöten. Tjänsten är i drift sju dagar i veckan, från 9:00 till 17:00 Central European Time (CET).

Insamling av pengar i hela världen

Samla in donationer från hela världen. WhyDonate har flera valutor, språk och betalningsmetoder.

Crowdfunding SV
Instrumentpanel

Den omfattande instrumentpanelen visar alla uppgifter om dina insamlare, givare och utbetalningar.

Crowdfunding SV
Nätverk

Utöver ditt eget nätverk kan du nå 850 000+ givare och 1 000 000+ besökare per månad på WhyDonate.

Crowdfunding SV
Kom igång direkt

Registrera dig på några minuter och börja samla in pengar online direkt.

Crowdfunding SV
Omedelbara utbetalningar

Få donationer utbetalda omedelbart eller vänta på den automatiska vecko- eller månadsutbetalningen.

Crowdfunding SV
Anpassad varumärkesprofilering

Lägg till ditt eget anpassade varumärke och innehåll i insamlingar, donationsformulär och e-postmeddelanden.

Crowdfunding SV
Säkerhet och integritet

WhyDonate garanterar säkra donationer och data. All information lagras krypterat och betalningar säkras av erkända institutioner.

Välgörenhetsinsamling och Personlig Crowdfunding

Starta en Insamling

WhyDonate gör insamling på nätet enkelt och tillgängligt för välgörenhetsorganisationer och privatpersoner över hela världen. 0% plattformsavgift, så låt oss börja.