WhyDonate logo

Bästa Praxis För Att Sätta Upp Donationslador

donationslador

0% Plattformsavgifter, Du Kan Börja Direkt

Vad Är En Donationslada?

En donationslåda används vanligtvis för att samla in pengar till ett visst ändamål. En insamlingsbox eller donationsbox kan finnas på olika offentliga platser som bibliotek, kyrkor och museer. Dessa används för att generera ytterligare intäkter. De gamla donationslådorna fungerar utmärkt, men nu finns det digitala insamlingslådor som har introducerats av crowdfunding-plattformar.

Donationslåda


Förstå Reglerna Innan Du Sätter Upp En Donationslåda

Följande är några av de vanligaste reglerna som gäller när det gäller att driva ett insamlingssystem för insamlingsbössor. Du måste följa den regionala lagstiftningen och genomföra alla nödvändiga kontroller för att kunna driva den lagligt. En av dessa är att se till att du har de nödvändiga behörigheterna.

Om du har ett virtuellt insamlingssystem kanske du också vill överväga att införliva det i dina insamlingsbössor. Istället för att bara tänka på en insamlingsbössa som ett sätt att samla in pengar, tänk på det som en möjlighet att skapa medvetenhet om din sak. Genom att gå ut och prata med allmänheten kan du få fler människor att engagera sig i dina insamlingsinsatser.

Box för insamling

Skapa en donationslåda för välgörenhet för din crowdfundingkampanj – Börja din crowdfundingresa här!


Bästa Praxis För Donationslådor För Välgörenhet

 

  • Var Alltid Tydlig Med Syftet Med Din Donationslåda

Det är oundvikligt att du måste berätta om din insamling och din organisations mål. Insamlingsboxarna ställs upp för att samla in donationer som senare används för ett välgörande ändamål. Det är därför organisationer måste vara öppna med orsaken och hur den kommer att användas.

  • Donationsboxens Placering

Att bestämma var du ska placera dina välgörenhetsboxar kan vara en skrämmande uppgift. Se därför till att placera den på en lämplig plats som kan uppmärksammas av en folkmassa men som inte är i vägen för dem. Du bör också ha alla nödvändiga tillstånd för placeringen av insamlingsboxen från de lokala myndigheterna.

Du kan också välja att placera ut fler än en donationslåda i olika områden, t.ex. skolor, religiösa lokaler som kyrkor eller företagskontor belägna i centrala affärsdistrikt.

  • Säkerhet För Insamlingsboxen

Insamlingsboxar är inte något som bör placeras öppet på en allmän plats utan tillsyn. Det är därför viktigt att insamlingsorganisationen har ett ordentligt säkerhetssystem för insamling av donationer offentligt. Se till att köpa en skräddarsydd låda online som passar ditt organisationstema.

  • Gör Det Trendigt

Även om konceptet med donationslådor är gammal, kan du fortfarande göra den rolig och avslappnad genom att göra kollektlådan färgglad eller lägga till rekvisita. Ett annat alternativ är att lägga till banners eller broschyrer med bilder som berättar historien om din insamling.

Att lägga till digitala betalningsalternativ för kontaktlösa donationer som QR-koder är ett måste med tanke på de nuvarande globala scenarierna.

Donationslådor


Starta Din Insamling Med En Donationslåda

Ett av de viktigaste stegen för att samla in pengar är att samarbeta med en rad olika företag. På så sätt kan du maximera potentialen i dina donationer. En insamlingsbössa kan vara ett av de mest praktiska sätten att samla in pengar till välgörande ändamål. Det kan användas för att fortsätta samla in pengar på egen hand utan större ansträngning.

Även om en insamlingsbössa är viktig, bör du också ha en multifunktionell insamlingssida för din insamlingskampanj. Detta gör det möjligt för människor att enkelt donera till din sak var de än befinner sig.

Det är helt enkelt att starta en insamlingskampanj genom WhyDonate. Du kan skapa en insamlingskampanj genom att konfigurera en Pin Donation Box från WhyDonate. Genom den digitala insamlingsboxen kan invånarna i Nederländerna ansluta sina insamlingar till enheten och ta emot donationer.

Du kan också skapa din egen QR-kod för insamling. Med QR-koden kan du länka direkt till din insamling, donationsformulär eller betalningsbegäran. Du kan också välja att ange QR-koden på donationslådan och låta människor välja alternativet att donera genom att skanna koden. Alla telefoner har nu en QR-kodläsare i kameran, vilket gör det onödigt att skriva långa webbadresser. Använd QR-koderna på skärmar och trycksaker och länka direkt till önskad sida i din insamling.

Samla In Pengar för Privata och Goda ändamål.

0% Plattformsavgifter, Så Låt Oss Komma Igång.

Plattform för crowdfunding av donationer i Europa. WhyDonate är en global insamlingsplattform som sammanför ändamål med givare på ett effektivt, relevant och roligt sätt. Vi strävar efter att skapa världens bästa internationella insamlingsplattform för privatpersoner, icke-statliga organisationer och företag. Vi gör detta genom att erbjuda de senaste funktionerna för insamlingar.

instagram logo
twitter