WhyDonate logo

Belöna Crowdfunding kampanj: Hur det fungerar, inställning, belöningsidéer och mer

Belöna Crowdfunding kampanj: Hur det fungerar, inställning, belöningsidéer och mer

0% Plattformsavgifter, Du Kan Börja Direkt

Crowdfunding har alltid varit en mycket framträdande aktivitet världen över. Men människor blir förvirrade mellan dess typer. Denna informativa brief kommer att täcka all nödvändig information om en vanlig typ av crowdfunding: Belöningsbaserad crowdfunding. Vi kommer att diskutera hur det fungerar och hur du kan starta din kampanj. Vi kommer också att vägleda dig med några utmärkta crowdfunding-belöningsidéer för att jämna upp din crowdfunding-belöningsstrategi. Så se till att du stannar hos oss till slutet.


Vad är en Belöna Crowdfunding-kampanj?

Belöningsbaserad crowdfunding innebär att människor bidrar med pengar till ett projekt eller en idé i utbyte mot en belöning. Konceptet är enkelt: en skapare sätter upp ett finansieringsmål för ett specifikt projekt, och privatpersoner kan lova pengar till det målet. I utbyte mot sitt bidrag får bidragsgivarna en belöning som ofta är knuten till projektet, t.ex. tidig tillgång till en produkt, exklusiva varor eller ett erkännande i eftertexterna.

Crowdfunding baserad på belöning är populärt bland kreatörer som vill lansera en ny produkt eller idé, eftersom det gör det möjligt för dem att samla in pengar utan att ge upp kapital i sitt företag eller ta på sig skulder. Istället kan de erbjuda supportrarna en konkret belöning som ett tecken på deras uppskattning för deras stöd.

Det finns en hel del belöningsbaserad crowdfunding plattformar som har gjort crowdfunding tillgängligt för många kreatörer, från oberoende filmskapare till nystartade teknikföretag. Framgångsrika kampanjer kräver ofta en välformulerad pitch, en stark närvaro i sociala medier och en tydlig förståelse för vilka belöningar som är mest attraktiva för potentiella finansiärer.

Crowdfunding med belöning


8 steg för att skapa den perfekta Crowdfunding-belöningsbaserade kampanjen

För att starta en attraktiv insamlingskampanj kan du följa dessa enkla steg, och vi försäkrar dig om att det kommer att lyckas.

1. Sätt upp ett mål för insamlingen

Det första steget i att starta en kampanj är att sätta upp ett mål. Du måste överväga målen för din insamling och besluta om en plan som du vill uppnå. Vi föreslår att du sätter upp ett rimligt mål som hjälper dig att övervinna alla dina ekonomiska hinder och som samtidigt inte är orimligt stort. Det ska vara lätt att uppnå så att din kampanj kan bli framgångsrik.

2. Hitta den perfekta belöningsbaserade plattformen för crowdfunding

Det finns många crowdfunding-kampanjer på internet. Att hitta rätt kan vara svårt eftersom jämförelserna aldrig tar slut. Du kan välja plattform baserat på dina personliga preferenser. Till exempel kanske vissa människor vill gå med en plattform med minimala avgifter, och andra kanske vill gå med en dyr men ansedd webbplats.

WhyDonate är en insamlingsplattform som tillgodoser båda de villkor som nämns ovan. Med 0% i plattformsavgifter kan du få din insamling publicerad på den mest välrenommerade och utbredda plattformen i Europa. Det är Europas ledande insamlingsplattform som gör att du kan leda din insamling mot framgång. Med ett användarvänligt gränssnitt och många intressanta funktioner har WhyDonate donerat mer än 15 miljoner euro med ett nätverk av över 400 000 givare över hela världen.

Dessutom har det anpassningsbara gränssnittet, den omfattande instrumentpanelen och den responsiva designen gjort det enklare att starta en egen insamling. Det finns ett problemfritt utbetalningssystem för dig så att du inte behöver försena dina ekonomiska skyldigheter. Så vad väntar du på? Starta din insamlingskampanj utan några hinder på WhyDonate idag!

3. Känn din målgrupp

Huvudsyftet är att locka givare som är villiga att investera i din kampanj. Du måste veta vilken typ av publik som kommer att lockas av din insamling och som frivilligt skulle stödja den. Om du till exempel samlar in pengar till gatuhundar kan du övertyga djurälskare att stödja din sak. Om du samlar in pengar till ditt fotbollslag kanske du på samma sätt vill nå ut till personer som är intresserade av samma sak. Du kan hitta deras sociala mediehandtag, e-postadresser och andra källor för att komma i kontakt med dem.

4. Erbjud övertygande belöningar

Som namnet antyder ärcrowdfunding en belöningsbaserad är den typ av finansiering som innebär utbyte av monetärt stöd i utbyte mot spännande belöningar. För att locka så många backare som möjligt kan du ge övertygande belöningar så att de är villiga att investera för dig. Till exempel skulle lojala fans som stöder ditt fotbollslag vara ännu mer benägna att donera pengar om du erbjuder dem belöningar som ditt lags varor eller gratisbiljetter till din fotbollsmatch. Om du vill veta mer om effektiva belöningsidéer kan du fortsätta läsa eftersom vi har tagit upp det också.

gräsrotsfinansiering baserad på belöning

5. Skapa en fängslande titel och tagline

Titeln och taglinen är det första människor ser när de ser din insamling. När vi talar om en bra titel bör den vara kort och exakt. Utforma den så att den berättar om din kampanj utan att använda för många ord. Du får gärna vara kreativ för att fånga läsarens uppmärksamhet. Tagline måste vara fängslande och lekfull. Samtidigt bör den ge en antydan om vad din belöningsbaserad crowdfunding-kampanj handlar om.

6. Var tydlig med dina föreställningar

Finansiärerna förtjänar att få veta vad de satsar sina pengar på. Det bästa vore om du på ett levande sätt kunde beskriva dina idéer om orsaken. Det måste vara helt transparent för att undvika framtida olägenheter.

7. Bifoga en iögonfallande pitchvideo

Crowdfunding baserad på belöning bör ha en iögonfallande video där du kan förklara orsaken till din insamlingskampanj. Videon bör innehålla de nödvändiga detaljer som du anser att givarna måste känna till. De som ogillar att läsa beskrivningar tenderar att titta på videon, så gör den attraktiv. En pitch utan en video skulle se väldigt oprofessionell och intetsägande ut, så förbise inte samma sak.

8. Fokus på marknadsföring

Marknadsföring är det sätt på vilket du kan locka fler människor än du trodde till ditt crowdfunding-projekt. Ju bättre marknadsföring, desto mer framgångsrika blir dina kreativa projekt. Du kan dela den med så många personer som möjligt. Du kan också publicera den på sociala medier för att locka människor från olika plattformar. Du kan också starta en blogg och nå fler människor för framgångsrika projekt.


Crowdfunding-belöningsidéer som kommer att dra uppmärksamhet till din kampanj

Crowdfunding baserad på belöning är mycket betydelsefullt bland människor, och den främsta anledningen är attraktiva belöningar. Om du är förvirrad över samma sak har vi gjort en kort lista över bästa crowdfunding-belöningar som du kan överväga för en bättre crowdfunding-belöningsstrategi:

  • Specialtillverkade varor: Du kan skräddarsy muggar, kläder, pennor etc. enligt din insamling som kommer att locka dina lojala fans till dina belöningskampanjer.
  • Tidig tillgång till din produkt: Du kan ge dina supportrar tidig tillgång till din produkt och låta dem njuta av den före alla andra.
  • Erbjuda kostnadsfri tjänst: Om den föregående punkten inte gäller dig kan du erbjuda givarna en kostnadsfri tjänst som är relaterad till din kampanj.
  • Erkännande i krediterna: Du kan säga tack genom att nämna givarna på din webbplats eller ge dem en shoutout på sociala medier för framgången med de insamlade medlen.
  • Ge gratis biljetter till alla evenemang eller sporter: Du kan också erbjuda gratisbiljetter till alla evenemang som är relaterade till din kampanj och låta finansiärerna njuta av det.

idéer för belöning vid crowdfunding


Donation VS Belöning Crowdfunding

Det finns olika typer av crowdfunding, och det råder ofta förvirring kring dem. Donationsbaserad crowdfunding och reward crowdfunding är två olika modeller av crowdfunding som gör det möjligt för individer eller organisationer att samla in pengar från ett stort antal människor via onlineplattformar. Den viktigaste skillnaden mellan dessa två typer av crowdfunding är vad finansiärerna får i utbyte mot sin investering.

Donationsbaserad crowdfunding är en modell där människor bidrar med pengar till ett projekt eller en sak utan att förvänta sig att få några konkreta fördelar eller belöningar i gengäld. Denna typ av crowdfunding är mer inriktad på altruistiska mål och social påverkan. Det primära syftet med donationsbaserad crowdfunding är att samla in pengar till välgörande ändamål, projekt med social påverkan eller personer i nöd. WhyDonate är en av de mest populära donationsbaserade crowdfunding-plattformarna där du kan starta din kampanj utan att behöva oroa dig för att ge något tillbaka till dina givare.

Reward crowdfunding är däremot en modell där finansiärerna bidrar med pengar till ett projekt med förväntan om att få en konkret belöning eller förmån i utbyte, vanligtvis i form av den produkt eller tjänst som finansieras. Belöningen kan vara allt från tidig tillgång till en produkt till exklusiva varor eller upplevelser relaterade till projektet.

Både donations- och belöningsbaserad crowdfunding har fördelar och nackdelar, och valet mellan dem beror på målen och behoven hos det företag eller den person som vill samla in pengar. Men om du är en ideell organisation föreslår vi att du går med donationsbaserad crowdfunding eftersom du inte skulle behöva spendera några extra pengar på samma sak. Att tacka dina givare är det enda ansvar du kommer att ha kvar.

Samla In Pengar för Privata och Goda ändamål.

0% Plattformsavgifter, Så Låt Oss Komma Igång.

Plattform för crowdfunding av donationer i Europa. WhyDonate är en global insamlingsplattform som sammanför ändamål med givare på ett effektivt, relevant och roligt sätt. Vi strävar efter att skapa världens bästa internationella insamlingsplattform för privatpersoner, icke-statliga organisationer och företag. Vi gör detta genom att erbjuda de senaste funktionerna för insamlingar.

instagram logo
twitter