WhyDonate logo

Gezondheid en hoop ondersteunen: Ontdek de top 10 van NGO’s voor liefdadigheidsinstellingen in de gezondheidszorg in Europa

Healthcare Charity NGOs

0% Platformkosten, Je Kunt Gelijk Beginnen

Gezondheidszorg liefdadigheids-NGO’s in Europa zijn niet-gouvernementele organisaties die gezondheidsdiensten en belangenbehartiging bieden aan kwetsbare bevolkingsgroepen in de regio. Ze werken aan verschillende kwesties, zoals het bestrijden van ziekten, verbeteren van de toegang tot medicijnen, bevorderen van gezondheidsgelijkheid, ondersteunen van vluchtelingen en migranten, en reageren op noodsituaties en rampen.

Deze NGO’s worden echter geconfronteerd met vele uitdagingen en obstakels bij het vervullen van hun missies. Enkele van de belangrijkste uitdagingen zijn:

  • Gebrek aan financiering: Gezondheidszorg liefdadigheids-NGO’s zijn afhankelijk van donaties, subsidies en partnerschappen om hun activiteiten te financieren. Echter, veel donateurs en overheden hebben hun financiering verminderd of omgeleid naar andere prioriteiten als gevolg van de economische crisis, de COVID-19-pandemie en het veranderende politieke landschap. Dit heeft ertoe geleid dat veel NGO’s moeite hebben om hun activiteiten en personeel te handhaven en niet in staat zijn om hun interventies op te schalen of te innoveren.
  • Gebrek aan coördinatie: Gezondheidszorg liefdadigheids-NGO’s opereren in een complexe en diverse omgeving, met meerdere actoren en belanghebbenden betrokken. Er is echter vaak behoefte aan coördinatie en samenwerking, wat leidt tot duplicatie, inefficiëntie en hiaten in de dienstverlening. Bovendien hebben sommige NGO’s hulp nodig bij het voldoen aan de regelgeving en normen van verschillende landen en donateurs, wat hun flexibiliteit en effectiviteit kan beperken.
  • Gebrek aan zichtbaarheid: Gezondheidszorg liefdadigheids-NGO’s werken vaak in afgelegen of gemarginaliseerde gebieden, waar hun impact en prestaties niet breed worden erkend of gewaardeerd. Ze worden ook geconfronteerd met concurrentie van andere NGO’s en sectoren voor de aandacht en steun van het publiek en de media. Bovendien ontbreekt het sommige NGO’s aan de vaardigheden of middelen om hun werk en resultaten effectief te communiceren, wat hun pleitbezorging en fondsenwerving kan belemmeren.

Daarom hebben gezondheidszorg liefdadigheids-NGO’s in Europa meer financiering en steun nodig vanuit verschillende bronnen en sectoren.

Doe mee met de beweging: Doneer aan Europa’s Top 10 van Liefdadigheids-NGO’s in de Gezondheidszorg


NGO's voor gezondheidszorg in Europa

Top 10 Gezondheidszorg Liefdadigheids-NGO’s in Europa

1. Stichting Ushersyndroom

Usher Syndroom is een zeldzame genetische aandoening die zowel gehoorverlies als progressieve visuele beperking veroorzaakt. De drie types variëren in ernst, waarbij type I het meest invaliderend is. Individuen ervaren vaak doofheid vanaf de geboorte en ontwikkelen retinitis pigmentosa, wat leidt tot tunnelzicht of blindheid na verloop van tijd.

De Usher Syndrome Foundation speelt een cruciale rol bij het financieren van onderzoek naar behandelingen en het bieden van ondersteuning aan getroffen individuen en hun families. Fondsen zijn essentieel voor het bevorderen van gentherapieën, het verbeteren van hulpmiddelentechnologieën en het faciliteren van educatieve hulpmiddelen. Donaties stellen deze liefdadigheidsinstellingen in staat hoop te bieden en de kwaliteit van leven te verbeteren voor degenen die worstelen met de uitdagingen van het Usher Syndroom.

2. Stichting Semmy

Gezondheidszorg Liefdadigheids-NGO’s in Europa, zoals de Semmy Foundation, streven ernaar om de levensverwachting en uitkomsten voor kinderen met hersenstamtumoren, specifiek hersenstamgliomen, te verbeteren. Jaarlijks reserveert de Semmy Foundation €300.000 voor wetenschappelijk onderzoek aan het VUmc, Universitair Medisch Centrum Amsterdam.

Ondanks de zeldzaamheid van hersenstamkanker (DIPG/pons glioom), ontbreekt het de farmaceutische industrie aan interesse om onderzoek te financieren. Het wordt daarom essentieel voor gezondheidszorg liefdadigheids-NGO’s in Europa om zelf fondsen te verzamelen, vertrouwend op hun initiatieven en gemeenschapssteun om deze verwoestende ziekte te bestrijden.

3. Stichting It Giet Mal

Opgericht op 11 december 2019 door Stefan van der Pal en zijn vrouw Marianne Faber, is de Gezondheidszorg Liefdadigheids-NGO in Europa bekend als de “It Pour Mâl Foundation” toegewijd aan het bieden van financiële ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende of zeldzame ziekten. De stichting bereikt dit doel door uitzonderlijke sportieve prestaties en inspanningen om de wensen van mensen die worstelen met ziekte te vervullen. Het overkoepelende doel is bij te dragen aan vooruitgang in de gezondheidszorg en het verbeteren van het leven van mensen die getroffen zijn door ernstige of ongewone medische aandoeningen.

4. Stichting Steun 22Q11

Gezondheidszorg Liefdadigheids-NGO’s spelen een cruciale rol bij de aanpak van het 22q11.2-syndroom, een aangeboren genetische aandoening gekenmerkt door de deletie van een klein segment op chromosoom 22 op locatie q11.2. Ondanks de internationale prevalentie (1 op de 2000 geboorten), zijn de gevolgen diepgaand.

Als op een na meest voorkomende genetische aandoening in Nederland na het syndroom van Down, pleit Stichting Steun 22Q11 voor onderzoek en werkt samen met expertise centra in Utrecht en Maastricht. Om misvattingen te weerleggen, is de NGO actief betrokken bij de campagne “Omdat sport niet vanzelfsprekend is” en neemt deel aan een samenwerkingsproject met Stichting Hulphond Nederland.

5. Vereniging Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke neurodegeneratieve aandoening die wordt gekenmerkt door progressieve motorische disfunctie, cognitieve achteruitgang en psychiatrische symptomen. Veroorzaakt door een mutatie in het HTT-gen, leidt het tot de achteruitgang van zenuwcellen in de hersenen. Symptomen manifesteren zich meestal in de middelbare volwassenheid en hebben invloed op de controle over beweging, cognitie en emotioneel welzijn.

De vereniging zet zich in om de ziekte te herkennen, de gevolgen voor patiënten en families te bespreken, de zorg te verbeteren om de kwaliteit van leven te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te financieren om de ziekte te stoppen en uiteindelijk te voorkomen.

6. Stichting Interplast Holland

Sinds 1990 heeft de Interplast Holland Stichting zich gewijd aan het helpen van kinderen en (jong)volwassenen in ontwikkelingslanden, met name degenen met gespleten lippen en brandwonden. De organisatie biedt voortdurende ondersteuning op het gebied van reconstructieve plastische chirurgie, brandwondenzorg en -preventie, met als doel het verbeteren van het leven van mensen die met deze uitdagingen worden geconfronteerd.

7. Dementie-winkel

Als een zorggoede doelen NGO is de missie van Dementie-Winkel om het welzijn van mensen met dementie te verbeteren, met als doel zelfredzaamheid zonder te vertrouwen op subsidies. Oorspronkelijk bedacht door Dr. Anneke van der Ruimte en haar zoon Peter Peltzer, maakte Dementie-winkel.nl in 2014 de overgang naar nieuw leiderschap. Anneke’s waardevolle inzichten over Milieuzorg blijven hun aanpak inspireren. Terwijl ze tot 2017 als adviseur diende, benadrukt haar verhuizing naar een verpleeghuis vanwege vermoede dementie de urgentie van de zaak.

8. Stichting Geert!

Geert Hoogeveen kreeg een ernstige hersenbloeding, wat leidde tot kritieke opname in het Erasmus Medisch Centrum. Ondanks uitgebreide revalidatie-inspanningen op verschillende locaties, werd het gewenste resultaat van Geert die naar huis terugkeerde niet bereikt. Hoewel de zorgkosten worden gedekt door Geerts persoonlijke budget, vormen de accommodatiekosten op lange termijn een financiële uitdaging voor zijn familie. Om dit aan te pakken, is de Geert Foundation opgericht, gedreven door het verlangen van degenen die om Geert geven om bij te dragen en zijn voortdurende zorg mogelijk te maken.

9. Fleur Colorée Stichtinn

Een van de zorggoede doelen NGO’s in Europa, de Fleur Colorée Foundation, ontstond uit dankbaarheid jegens het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis voor zijn voortdurende steun. Gewijd aan positieve bijdragen aan (zorg)personeel en het welzijn van patiënten, geeft de stichting prioriteit aan fondsenwerving. Het welzijn van de patiënt staat centraal, met name het aanpakken van de eenzaamheid van patiënten tijdens ziekenhuisopnames. De stichting streeft ernaar om het leven van patiënten kleur te geven, met vele manieren om hen te ondersteunen.

10. Libra Revalidatie & Audiologie

De jaarlijkse Handbikebattle in Oostenrijk verandert een berg in een te overwinnen uitdaging voor de LibraBikers en 14 andere teams van revalidatiecentra. Gericht op het overstijgen van fysieke en mentale beperkingen, bevordert de strijd het motto ‘je kunt veel meer dan je denkt.’ Trainingsessies bevorderen zelfbewustzijn en benadrukken een gedeeld doel om de finish te halen. Hoewel winnen een aangename bonus is, is het primaire doel om een actieve levensstijl aan te moedigen, wat blijkt uit de voortdurende betrokkenheid van meer dan de helft van de deelnemers. Ondersteun de missie van Libra om deze transformerende reis mogelijk te maken.


NGO’s voor liefdadigheid in de gezondheidszorg en crowdfundingplatforms

Gezondheidszorg goede doelen NGO’s maken gebruik van crowdfundingplatforms om kritieke medische behoeften aan te pakken. Deze NGO’s benutten de kracht van online gemeenschappen om fondsen te werven voor medische behandelingen, onderzoek en ondersteuning van patiënten. WhyDonate, als een van de meest vertrouwde crowdfundingplatforms, is een alles-in-één oplossing voor alle gezondheidszorg goede doelen.

Door gebruik te maken van de WhyDonate-fundraisingwebsite vergroten deze organisaties hun bereik en betrekken ze een wereldwijd publiek bij het bijdragen aan gezondheidszorgdoelen. Deze samenwerkingsaanpak stelt individuen in staat om een ​​betekenisvolle impact te hebben door financiële steun en hoop te bieden aan degenen die met medische uitdagingen worden geconfronteerd. De synergie tussen gezondheidszorg goede doelen NGO’s en crowdfundingplatforms stimuleert positieve veranderingen in de resultaten van de gezondheidszorg.


Ondersteun gezondheidszorg goede doelen NGO’s

In conclusie, gezondheidszorg goede doelen NGO’s in Europa spelen een essentiële rol bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van miljoenen mensen in de regio. Ze hebben echter meer financiering en ondersteuning nodig om hun werk en impact te kunnen voortzetten en uitbreiden. Door hun bewustzijn, samenwerking en innovatie te vergroten, kunnen ze uitdagingen en obstakels overwinnen en hun missies en visies realiseren.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

instagram logo
twitter