WhyDonate logo

Beheers de Kunst Van Het Balanceren Van Donateurretentie en -verwerving

donorbehoud

0% Platformkosten, Je Kunt Gelijk Beginnen

Donateurs zijn een waardevol bezit voor een non-profitorganisatie omdat zij de belangrijkste reden zijn waarom uw organisatie haar doelen bereikt. Daarom is dit meer dan voldoende reden waarom u, als non-profitorganisatie, geen enkele moeite moet sparen bij het actief betrekken van donateurs en het koesteren van uw relatie met hen.

Met betrekking tot strategieën voor inzamelactiesEr worden vaak twee termen gebruikt: donateurbehoud en donateurwerving. Zoals de naam al doet vermoeden, verwijst donorbehoud naar de bestaande donoren die blijven geven, terwijl donorwerving naar het werven van nieuwe donoren verwijst die bereid zijn om te geven. Laten we meer leren over zowel de termen als de strategieën eromheen.


Wat is Donateurbehoud?

Het behouden van donateurs die blijven doneren aan een organisatie staat bekend als donateurbehoud. Het is een term die wordt gehoord door mensen die betrokken zijn bij non-profitorganisaties, fondsenwervers, enz. Volgens statistieken schommelt het gemiddelde behoudspercentage van donateurs in de non-profitsector tussen 40% en 45%. Een non-profitorganisatie moet een evenwicht vinden tussen het behouden en verwerven van donateurs voor efficiënte fondsenwerving.

 

Donorbehoud

De Enige Donateurbehoud Strategieën Die Je Nodig Hebt

De solide donateurbehoud strategieën hieronder zullen ervoor zorgen dat de donateurs continu geven aan jouw non-profitorganisatie:

1. Productieve Investering In Technologie

Dit is een van de belangrijkste donateurbehoud strategieën omdat het helpt bij het soepel beheren van je donateurs. Hier komt donateurbeheersoftware in beeld. Bij het kijken naar de donateurdatabase wordt het aanbevolen om te zoeken naar een specifiek platform dat helpt bij het afhandelen van meerdere taken vanuit een enkel systeem.

WhyDonate, als het grootste Europese fondsenwervingsplatform, biedt verschillende functies die jouw fondsenwervingsinspanningen stroomlijnen. Functies zoals geautomatiseerde bedankberichten, aangepaste branding, effectieve communicatie, enz., stellen je in staat om betere banden op te bouwen met supporters. Het is jouw teken om gebruik te maken van zijn uitgebreide donateur netwerk en hoogten te bereiken.

2. Het Beheersen Van De Jaarlijkse Fondsen Strategie

Alles komt terug naar het jaarlijkse fonds, dat de basis legde voor jouw fondsenwervingsprogramma. Daarom kun je, ook al heb je geen uitgebreid doel gesteld voor jouw jaarlijkse fondsen, altijd kiezen voor een meerjarige aanpak.

Een van de productieve benaderingen kan zijn om te brainstormen over het opbouwen van een effectieve jaarlijkse fondsen strategie. Dit komt doordat je moet realiseren dat het veel meer is dan alleen jouw inkomstenbron; het is een goed ingebedde routekaart voor het behalen van succes in fondsenwerving.

3. Verbeterde Communicatie

Soms zul je merken dat donateurs je missie niet aanmoedigen en stoppen met doneren. Er kunnen verschillende redenen zijn hiervoor, maar je kunt de redenen binnen jouw controle adresseren en oplossen. Bijvoorbeeld, een aanzienlijke verandering in het leven van de donateur kan ertoe hebben geleid dat ze jouw missie steunen. Communicatie is de sleutel en een van de meest effectieve strategieën voor het behouden van donateurs die je zullen helpen betere relaties met donateurs op te bouwen.

4. Ontvangen van Feedback

Tot slot, in plaats van te raden naar de wensen en behoeften van je donateurs, wat dacht je ervan om het hen rechtstreeks te vragen? Dit kan worden bereikt door effectieve online donateur enquêtes, die kunnen worden verwerkt via mail of telefoon. Wanneer je jouw donateurs vraagt om feedback, identificeer je het gebied waarin je tekortschiet in de communicatie met hen, waarna je dat gat kunt dichten met de juiste aanpak.


FAQs over het behouden van donateurs

Hoe bereken je de donatiebehoudsgraad?

Bereken de donatiebehoudsgraad door het aantal verworven donateurs gedurende een specifieke periode af te trekken van het totale aantal donateurs aan het begin van die periode. Deel het resultaat door het totale aantal donateurs aan het begin en vermenigvuldig met 100 om het uit te drukken als een percentage.

Wat is een goede donatiebehoudsgraad?

Een goede donatiebehoudsgraad varieert per branche, maar voor non-profitorganisaties wordt over het algemeen een percentage van meer dan 60% als gunstig beschouwd. Ideaal is echter afhankelijk van specifieke organisatiedoelen en -strategieën.

Waarom is het behoud van donateurs belangrijk?

Het behouden van donateurs is cruciaal omdat het de financiële gezondheid van een non-profitorganisatie in stand houdt. Behouden donateurs dragen consistent bij, verminderen de kosten van fondsenwerving, en hun voortdurende steun helpt organisaties langetermijndoelen te bereiken, relaties op te bouwen en de impact op de gemeenschap te vergroten.

Wat is het gemiddelde behoudspercentage van donateurs?

Statistieken tonen aan dat het behouden van donateurs over verschillende non-profitsectoren typisch varieert tussen de 40% en 45%. Om fondsen effectief te werven, is het daarom van vitaal belang dat organisaties strategieën ontwikkelen voor zowel de acquisitie en retentie.


Wat is donorverwerving?

Het proces dat leidt tot het verkrijgen van nieuwe of potentiële donateurs voor een non-profitorganisatie via netwerken of marketing staat bekend als donorverwerving. Voor het verwerven van donateurs is het essentieel om een goed doordachte aanpak te hebben, zodat de juiste hoeveelheid inspanning wordt geleverd om ze te bereiken. Wat betreft de kosten voor het werven van donateurs, kan het verwerven van nieuwe donateurs duur zijn in vergelijking met het behouden van bestaande donateurs. Daarom is het essentieel om na te denken voordat er actie wordt ondernomen.

Donorwerving

5 Uitstekende Strategieën voor het Verwerven van Donateurs

Hieronder staan enkele strategieën voor het verwerven van nieuwe donateurs voor jouw organisatie:

1. Identificatie van Jouw Donateurs

Dit is een van de primaire strategieën voor het verwerven van donateurs die het belang benadrukt van het kennen en vertrouwd zijn met de donateurs. Hierbij moet je rekening houden met verschillende factoren, zoals de voorkeuren, interesses en typisch gedrag van donateurs. Na het analyseren van deze factoren moet je dezelfde communiceren met je team en een benadering ontwikkelen om nieuwe donateurs te verwerven.

2. Segmentatie van Donateurs

Het categoriseren van donateurs op basis van gemeenschappelijke demografische gegevens en kenmerken wordt segmentatie van donateurs genoemd. De donateurs kunnen in verschillende groepen worden onderverdeeld, waarvan een aantal gerelateerd zijn aan de missie en de omvang van jouw non-profitorganisatie.

3. Het opbouwen van Gezonde Relaties met Donateurs

Wanneer je in contact komt met jouw donateurs, bouw je een relatie met hen op. Nu is het aan jou om een gezonde relatie met hen op te bouwen. Hierbij moet je empathie tonen door hun behoeften en wensen te begrijpen en te achterhalen wat er in hun gedachten omgaat. Vaak kun je ook vragen stellen om meer over hen te weten te komen en een gezonde langetermijnrelatie met hen op te bouwen.

4. Het Stellen van Doelen

Het stellen van realistische doelen is een van de meest cruciale strategieën voor het verwerven van donateurs die je moet volgen. Je moet samen met je fondsenwervingsteam beslissen waar je doelen stelt. Hiervoor kun je een sjabloon voor een donorverwervingsplan maken dat je per kwartaal kunt volgen. De duur van de doelen kan variëren van drie tot vijf jaar. Het is echter jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de doelen realistisch zijn en jouw inspanningen weerspiegelen om ze te bereiken.

5. Meting en Evaluatie

Het stellen van doelen moet worden gevolgd door het meten en evalueren van de inspanningen om ze te bereiken. Je kunt donor-metrics volgen die als indicator dienen om de doelen van jouw organisatie te bereiken. Deze metrics kunnen kwantitatief of kwalitatief zijn, soms zelfs beide, afhankelijk van jouw eisen en doelen.


Veelgestelde vragen over donoracquisitie

Hoe Bereken Je Het Donor Verwervingspercentage?

Het donorverwervingspercentage wordt berekend door het aantal nieuwe donateurs dat binnen een bepaalde periode is verworven te delen door het totale aantal donateurs aan het begin van die periode. Vermenigvuldig het resultaat met 100 om het als een percentage uit te drukken, wat inzicht geeft in de groei van donateurs van jouw organisatie.

Wat Is De Kosten voor Donor Verwerving?

De Kosten voor Donor Verwerving (KDV) kunnen worden bepaald door alle kosten gerelateerd aan het werven van nieuwe donateurs (bijvoorbeeld marketing- en outreachkosten) te delen door het totale aantal nieuwe donateurs dat binnen een bepaalde periode is verworven. Non-profitorganisaties gebruiken deze metric als een efficiëntiemeetinstrument van fondsenwervingsinspanningen, terwijl ze middelen effectief toewijzen om donateurs tegen redelijke kosten te verwerven.

donateurs behouden vs. werven

Wat Is Het Verschil Tussen Donor Behoud En Verwerving?

Donorbehoud is wanneer de organisatie (ongeacht of het een commerciële organisatie of non-profitorganisatie is) hun donateurs effectief betrokken houdt, waardoor de donateurs blijven geven. Donorverwerving daarentegen is de praktijk van het werven van nieuwe donateurs.

Echter, om als organisatie succesvol te zijn, moeten beide praktijken effectief en in evenwicht worden uitgevoerd. De vergelijking gaat als volgt: als je een organisatie bent met een hogere strategie voor het behoud van donateurs, kun je relatief minder investeren in het werven van donateurs en vice versa.


In het kort: Het Handig Balanceren Tussen Behoud en Verwerving!

Dus, als je de balans tussen het behouden en verwerven van donateurs onder de knie wilt krijgen, moet je beide termen aanpakken en een grondige analyse uitvoeren om effectief te groeien. Het wordt aanbevolen om je inspanningen niet tevergeefs te steken in donorverwerving als je in de eerste plaats geen effectieve resultaten behaalt in donorbehoud. Dit komt omdat het doen van het eerste naïef is en absoluut leeg als je geen succes hebt behaald in het laatste.

Start je fondsenwervingscampagne en implementeer deze strategieën zelf!

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

instagram logo
twitter