WhyDonate logo

Fondsenwerven voor Goede doelen – Gids voor Fondsenwerving

Fondsen werven voor Goede doelen – Gids voor fondsenwerving

0% Platformkosten, Je Kunt Gelijk Beginnen

Er is in de kringen van nonprofit organisaties in de loop der jaren al veel geschreven over fondsenwerving. De enorme hoeveelheid tips en richtlijnen is niet zo gek aangezien nonprofit organisaties van nature afhankelijk zijn van fondsenwerving om hun missie te kunnen vervullen en om hun deuren open te kunnen houden. Vandaar deze handleiding ‘Geld inzamelen Goed Doel’.

Klaar Om Een Verschil Te Maken Voor Een Goed Doel? Begin Vandaag Nog Met Fondsenwerving Op WhyDonate!

Er zijn veel verschillende soorten fondsenwerving en er geen pasklare benadering die voor iedereen van toepassing is. Elke nonprofit organisatie is weer anders. In het onderstaande artikel bespreken we de verschillende soorten fondsenwerving, delen we enkele voor- en nadelen van elk soort fondsenwerving en bespreken we alles over geld inzamelen goed doel.


1. Voordat je begint met geld inzamelen goed doel

1.1 Krijg inzicht in jouw donateurs

Wanneer je jouw donateurs begrijpt en weet wat belangrijk voor hen is, kun je op een zinvolle en relevante manier in contact met hen komen.

Maak als je dat makkelijk vindt donateurprofielen of donateur personas aan om jouw typische ondersteuners te kunnen visualiseren. Een donateur persona is een representatie van een typische donateur die hun demografische informatie, doelen, passies en de communicatiestijl van hun voorkeur omvat.

Denk aan je donateurs. Waar bevinden ze zich? Wat is hun gemiddelde leeftijd? Wat is de beste manier om ze te bereiken? Hoe willen ze graag worden aangesproken? Wat is hun communicatiestijl? Wat vinden ze echt belangrijk? Wat drijft en motiveert hen?

1.2 Groepeer jouw donateurs

De donateurs indelen is het proces van het categoriseren van donateurs op basis van kenmerken zoals bijvoorbeeld demografie en interesses. Je kunt afhankelijk van de missie en de grootte van jouw nonprofit organisatie jouw donateurs indelen op basis van verschillende kenmerken.

Je kunt bijvoorbeeld je donateurs indelen op basis van hoe ze zijn geworven, op basis van hun giften, betrokkenheidsniveau, de frequentie van het geven en meer.

1.3 Stel doelen

Om met succes fondsen te kunnen werven, moet jouw nonprofit organisatie doelstellingen voor donoracquisitie opstellen.

Een goede eerste stap is om gegevens van de afgelopen vijf jaar te verzamelen en jouw fondsenwervingsresultaten uit het verleden te bekijken. Bekijk daarnaast de doelen van jouw organisatie voor de komende jaren, evenals eventuele missieverklaringen en visies.

Krijg inzicht in hoeveel geld je nodig hebt om dit jaar dichter bij jouw missie te komen en breng dat in evenwicht met de resultaten uit het verleden. Zorg ervoor dat je voor deze doelen ook een tijdlijn instelt.


2. Verschillende soorten fondsenwerving: de voors en de tegens van geld inzamelen goed doel

2.1 Directe post

Donaties per directe post worden meestal in de vorm van cheques gedaan. Donateurs die deze methode gebruiken, zijn meestal ouder en geven de voorkeur aan een meer traditionele manier van geven. Het is handig om te weten dat er nog steeds donateurs zijn die zich meer op hun gemak voelen met een cheque in te sturen dan om online een donatie te doen. Directe post kan door iedereen worden gebruikt zolang je ervoor zorgt dat je er maar een geadresseerde envelop bij doet.

Voordelen

Directe post stelt nonprofit organisaties in staat om donateur segmenten te bereiken die bijvoorbeeld de online fondsenwerving niet bereikt. Als jouw nonprofit organisatie een groep oudere donateurs heeft, is het heel goed mogelijk dat fondsenwerving via de post zeer effectief werkt. Deze methode van geld inzamelen goed doel is ook bijzonder nuttig voor lokale nonprofit organisaties die een sterke band met hun gemeenschap hebben.

Directe post biedt in vergelijking met sommige vormen van online fondsenwerving ook veel meer ruimte om te werken, vandaar dat je je donateurs veel meer informatie kunt verstrekken. Directe post bied je de kans om aan jouw donateurs diepgaande informatie te verstrekken, die niet kan worden overgebracht in een sms, Tweet, Facebook-advertentie of zelfs een e-mail.

Nadelen

Directe post kan vooral in vergelijking met bijvoorbeeld e-mailmarketing duur zijn. Directe post kost ook tijd. Je moet de brieven schrijven, de lijst aanpassen, reacties bijhouden, mensen van je lijst verwijderen, de adressen up-to-date houden etc.
Sms doneren

Het verzenden van post heeft niet meer helemaal dezelfde impact als het ooit had, want veel donateurs gooien hun post na een vluchtige blik aan de kant. Om de aandacht te trekken, moet je opvallen en om op te vallen, heb je geld nodig (bijvoorbeeld voor een grafisch ontwerper om een boeiende ansichtkaart te ontwerpen).


2.2 Evenementen voor geld inzamelen goed doel

Fondsenwerving door middel van evenementen voor geld inzamelen goed doel wordt in de nonprofit gemeenschap steeds populairder. Of een nonprofit organisatie nu een sponsorloop, een galadiner, een kunsttentoonstelling, een concert of een velddag organiseert, evenementen bieden is een manier waarop donateurs en potentiële donateurs persoonlijk contact kunnen hebben en meer kunnen leren over de organisatie. Donaties van evenementen voor geld inzamelen goed doel zijn bijdragen die donateurs tijdens een inzamelingsactie bijeenbrengen. Afhankelijk van het soort evenement kan het geld dat wordt opgehaald in verschillende vormen komen.
crowdfunding fondsenwerving

Voordelen

Donateurs geven eerder als ze namen aan gezichten kunnen koppelen. Omdat evenementen voor het inzamelen geld goed doel over het algemeen als leuk worden ervaren, trekken ze meestal een groot aantal mensen aan. Evenementen helpen ook om de zichtbaarheid en de brand van een organisatie te vergroten. Ze helpen bij het opbouwen van de mailinglijst en kunnen online fondsenwerving stimuleren.

Evenementen voor het inzamelen geld goed doel helpen bij het opbouwen van kameraadschap onder de donateurs, helpen organisaties om hun donateurs te ontmoeten, verbazen nieuwe potentiële donateurs en verdiepen hun relaties met belangrijke donateurs.

Nadelen

Evenementen zijn meestal arbeidsintensief en vereisen veel gedetailleerde planning. Een evenement kan ook worden verpest vanwege het weer, een concurrerend evenement op dezelfde dag, een gast die niet komt opdagen en vele andere details waarover je maar weinig controle hebt.


2.3 Online donaties

“Online donaties” verwijzen hier naar een speciale donatiepagina op je website.

SSIR leerde van hun data-analyse dat de hoeveelheid geld van individuele donateurs uit online geven in slechts twee jaar van 17% naar 24% groeide. Dit betekent dat ongeveer van elke vier dollar één dollar online wordt gegenereerd.

Daarom is als je online donateurs wilt werven naast een online donatieplatform een donatiepagina het allerbelangrijkste waarin je moet investeren. Zorg ervoor dat de ervaring die een prospect op jouw website krijgt gebruiksvriendelijk en soepel is.

Voordelen

De toetredingsdrempel is laag. Het is heel eenvoudig om een fondsenwervingsplatform op te zetten, evenals Facebook-, Instagram- en Twitter-accounts om verkeer naar jouw website te leiden.

Online financiering bereikt een veel bredere markt dan de conventionele directe post of de persoonlijke werving terwijl het een vrijwel onmiddellijke geldstroom oplevert. Als het goed is uitgevoerd, is een online fondsenwerving ook eenvoudig en gemakkelijk voor donateurs. Online geven gaat sneller en is handiger. Een donateur hoeft niet te gaan zitten, een cheque uit te schrijven en deze op de post te doen. Ze kunnen hun informatie invoeren en op een knop klikken. Online fondsenwerving verlaagt de kosten ten opzichte van post en persoonlijke werving voor organisaties.

Met analysetools kun je statistieken, gegevens en details bekijken, zodat je gemakkelijk inzicht krijgt hoe de campagne presteert.

Nadelen

De flinke toename van online campagnes voor geld inzamelen goed doel en donatieverzoeken kan leiden tot ‘donateurmoeheid’. De kosten voor online fondsenwervingsplatforms en verwerkingskosten voor betalingen kunnen snel oplopen.

Bovendien moeten online fondsenwervingscampagnes voor inzamelen geld goed doel hun best doen om fantasierijk, meeslepend en doelgericht te zijn. Ten slotte is het, ongeacht welk platform ook wordt gebruikt om donateurs naar jouw donatiepagina te leiden, absoluut cruciaal om online een groot, robuust en betrokken publiek te hebben om jouw fondsenwerving succesvol te maken. Het beheren en het creëren van geweldige content, het opbouwen van je reputatie en jouw aanwezigheid op de online/social media kan maanden, zo niet jaren in beslag nemen. Ten slotte, omdat organisaties door online geven aan te moedigen tijd en geld willen besparen, kunnen ze onbedoeld donateurs werven die minder geven.


2.4 Huis-aan-huis fondsenwerving

Huis-aan-huis fondsenwerving is vanwege hun arbeidsintensieve karakter in de loop van de jaren afgenomen. Dit soort fondsenwerving en deze manier van geld inzamelen goed doel wordt echter door veel organisaties, met name politieke organisaties, nog steeds met succes gebruikt. Huis-aan-huis fondsenwerving werkt in het algemeen het beste voor campagnes of programma’s die direct van invloed zijn op de benaderde personen.

Voordelen

Deur-tot-deur acties kunnen kunnen in termen van doelgroep heel goed worden afgestemd, wat kan resulteren in minder uitval van de donateurs. Door van deur-tot-deur te gaan is er een één-op-één interactie mogelijk met potentiële donateurs/leden die via de direct post, e-mail en het internet onbereikbaar zijn.

Nadelen

Huis-aan-huis fondsenwerving is één van de belangrijkste redenen waarom mensen een slechte indruk van nonprofit organisaties hebben. Sommige donateurs ervaren deur-tot-deur werving als opdringerig. Een constante, huis-aan-huis wervende actie is ook vrij arbeidsintensief en vereist betaalde, fulltime werknemers of zeer enthousiaste en goed opgeleide vrijwilligers (wat ook weer moeilijk te bereiken is).


2.5 Telefonische verzoeken voor geld inzamelen goed doel

Door de jaren heen is fondsenwerving via de telefoon door veel organisaties met verschillende mate van succes gebruikt. Telefonische verzoeken zijn donatieverzoeken die gedaan worden via de telefoon, variërend van een werknemer die een paar ‘dank je wel-telefoontjes’ pleegt tot grote telemarketing campagnes. Bel personen die je waarschijnlijk een positief antwoord geven. Hoe meer mensen je kennen en al bij je betrokken zijn of geïnvesteerd hebben, des te groter is je kans op succes voor geld inzamelen goed doel.

Voordelen

Telefoontjes voor geld inzamelen goed doel kun je zo persoonlijk maken als je wilt. Als het goed wordt gedaan, zullen de donateurs zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Bij telefonische vragen zijn de giften vaak groot.

Telefonische verzoeken kunnen elk ander soort fondsenwerving ondersteunen en kunnen de respons op de directe post vergroten. Het is schaalbaar omdat de cijfers met de tijd kunnen groeien. Bellen naar donateurs kan het huidige donateursbestand van een fondsenwerver verhogen en de omvang van de giften vergroten, donateurs zich weer laten aanmelden, de retentie verbeteren, donateurs naar maandelijkse donateurs omzetten en het is de perfecte manier om te bedanken en feedback van donateurs te genereren.

Nadelen

Telefoontjes voor geld inzamelen goed doel zijn erg arbeidsintensief. De fondsenwerver moet ook goed voorbereid zijn, bekwaam zijn in fondsenwerving, enthousiast zijn over de organisatie en bereid zijn om de vraag te stellen. Sommige donateurs zijn niet gediend van telefonische verzoeken. Daarom kunnen, als fondsenwervers die telefonische vragen gebruiken niet tactvol en bekwaam zijn, ze meer kwaad doen dan goed.

Ten slotte zal niet iedereen die geld aan de telefoon belooft, ook daadwerkelijk schenken.


2.6 E-mailmarketing voor geld inzamelen goed doel

E-mailmarketing werd soms afgestraft omdat het ouderwets leek te zijn, maar na vele onderzoeken is gebleken dat e-mailmarketing voor nonprofit organisaties de meest effectieve manier is om bewustzijn op te bouwen, leads te verwerven, fondsen te werven en huidige donateurs te behouden.

Voordelen

E-mailmarketingdiensten zijn voor kleinere nonprofit organisaties over het algemeen gratis. En zelfs als de e-maillijst groter wordt, blijft e-mailmarketing voor geld inzamelen goed doel erg kosteneffectief. E-mails zijn ook gemakkelijk te verzenden. E-mailmarketingtools zijn met professioneel ontworpen sjablonen, plak-en-knip-functies en andere eenvoudig te gebruiken editors ook zeer intuïtief geworden en men hoeft geen codering te kennen om ze te kunnen gebruiken.

In vergelijking met andere vormen van fondsenwerving werft e-mailmarketing sneller klanten, leden, donateurs en vrijwilligers. E-mails kunnen ook eenvoudig worden aangepast/gepersonaliseerd en het is heel eenvoudig om hun effectiviteit te volgen.

Nadelen

We worden elke dag overspoeld met tientallen e-mails, waaronder e-mails over fondsenwerving en belangenbehartiging en geld inzamelen goed doel. Daarom neemt ook als het aantal abonnees groeit, de betrokkenheid soms af. Dit betekent dat organisaties steeds vaardiger moeten worden in het trekken van de aandacht van hun lezers en in de manieren die ze gebruiken voor geld inzamelen goed doel.


2.7 Doneer-via-sms

Schenkingen per sms zijn donaties die donateurs via hun mobiele telefoon kunnen doen. Meestal moeten donateurs een bepaald woord en/of een bedrag naar een speciaal nummer sms’en. Ze sturen dan meestal de link naar de mobiele responsieve donatiepagina van de organisatie. Zodra een donateur zijn/haar gegevens op dit formulier invoert, hoeft hij/zij deze nooit meer in te voeren. Er zijn ook donatieplatformen voor geld inzamelen goed doel waarvoor je geen formulier hoeft in te voeren (donateurs kunnen de donatie bevestigen door gewoon “ja” terug te sms’en).

Voordelen

Doneren per sms is gemakkelijk en handig. Bijna iedereen heeft een smartphone en gebruikt het dagelijks, zo niet elk uur. Donaties per sms lijken enigszins op impulsaankopen. Ze impliceren weinig tot geen onderzoek van de kant van de donateur, wat betekent dat nonprofit organisaties de aandacht van de donateurs niet erg lang hoeven vast te houden. De snelheid en de eenvoud van dit soort fondsenwerving zorgt ervoor dat doneurs gemakkelijk het proces kunnen doorlopen, waardoor ze minder snel het proces zullen verlaten.

Nadelen

De kosten voor software, licentiekosten en transactiekosten kunnen mogelijk oplopen tot 5-10% van de totale ontvangen donaties. Het kan soms ook een tijdje duren voordat een organisatie het geld ontvangt. Er is geen ingebouwde optie voor terugkerende giften. Bovendien is er vaak een limiet op alle donaties. Sommige providers zullen alleen donaties verwerken van slechts € 5 tot € 10.

Er is geen systeem voor het verzamelen van donateurgegevens om je te helpen verder te bouwen aan de relaties die zijn geïnitieerd door middel van het sturen van een sms. Met doneren per sms heeft de organisatie meestal slechts een anoniem telefoonnummer en de donatie.


2.8 Crowdfunding voor geld inzamelen goed doel

Bij crowdfunding geven veel mensen elk een (meestal) kleine donatie van € 5, € 10, € 50, € 100. Het is zowel bij bedrijfsorganisaties als bij nonprofit organisaties een populair type fondsenwerving geworden.

Om het meeste te kunnen halen uit de op donatie gebaseerde crowdfunding, moet je regelmatig updates posten, overtuigende afbeeldingen en video’s gebruiken, incentives aanbieden en via de e-mail en de social media nformatie delen. Zorg ervoor dat je een verhaal vertelt want een verhaal is wat een crowdfunding campagne voedt.

Voordelen

Crowdfunding helpt een organisatie vaak om zijn campagne voor geld inzamelen goed doel en brand te promoten. Het kan helpen om een nonprofit organisatie bij potentiële donateurs bekend te maken die anders niet van de organisatie op de hoogte zouden zijn geweest. Crowdfunding stelt organisaties in staat om veel kleine donaties te gebruiken om een groter totaalbedrag binnen te halen. Ook gaat er in vergelijking met traditionele fondsenwerving veel minder tijd en geld naar het genereren van donaties en het verbinden met de donateurs.

Nadelen

Als een organisatie nog geen groot publiek heeft, kan het een aanzienlijke hoeveelheid tijd kosten om de campagne op de markt te brengen. Er is voortdurende communicatie met donateurs nodig evenals het delen van updates over de voortgang en grote en kleine tegenvallers. Crowdfunding is ook als het goed wordt gedaan erg tijdrovend. 


2.9 Samenwerkingsverbanden/sponsoring/subsidies

Samenwerkingsverbanden zijn altijd al een belangrijk onderdeel geweest voor de fondsenwerving van nonprofits. Tussen het matchen van cadeau-programma’s, beurzen en sponsoring kunnen grote donaties afkomstig zijn van bedrijven die samenwerken met nonprofit organisaties. En de relatie is voor beiden voordelig. Nonprofit organisaties profiteren van de middelen die bedrijven te bieden hebben en bedrijven profiteren van het worden geassocieerd met een goed doel.

Voordelen

Subsidies, sponsoring en giften kunnen vaak ongelooflijke sommen geld opleveren. Dit maakt de uitvoering van grote projecten mogelijk die andere soorten fondsenwerving waarschijnlijk niet hadden kunnen financieren. Een enkele subsidie kan de nabije toekomst van jouw nonprofit organisaties veiligstellen.

Bovendien kan een samenwerkingsverband met gelijkgestemde organisaties jouw merkbekendheid vergroten.

Nadelen

Soms kunnen organisaties, die subsidies verstrekken, moeilijk in de omgang zijn vanwege hun inherente bureaucratische aard. Voor dit soort fondsenwerving moet je mogelijk veel tijd en energie investeren. Het kost bijvoorbeeld tijd om een winnende schrijfvaardigheid te ontwikkelen of een succesvolle applicatie te schrijven en dan kan het ook nog even duren voordat je toegang tot die fondsen hebt.

Sommige organisaties vinden dit soort fondsenwerving te omslachtig en te beperkend aangezien subsidies en de sponsoring vaak gepaard gaan met allerlei voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zaken zoals hoe je het geld precies kunt gebruiken en ook op specifieke rapportagevereisten voor geld inzamelen goed doel.


2.10 Peer-to-peer fondsenwerving

Peer-to-peer fondsenwerving is een crowdfunding methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande netwerken van een organisatie. Deze fondsenwervers moedigen donateurs aan om contact op te nemen met hun leeftijdsgenoten (vrienden, collega’s en familieleden) en hen te vragen om ook te doneren.

Met peer-to-peer fondsenwerving stelt elke individuele donateur/fondsenwerver een persoonlijke fondsenwervingspagina op waar zij donaties accepteren. Op deze pagina’s geven fondsenwervers hun eigen geluid aan de missie van de nonprofit organisatie en delen zij met hun netwerken waarom dat specifieke doel voor hen belangrijk is. Deze donaties worden uiteindelijk door de nonprofit organisatie ontvangen.
Peer to peer fundraising

Voordelen

Peer-to-peer fondsenwerving stelt nonprofit organisaties in staat om verschillende groepen donateurs te bereiken, die anders waarschijnlijk ontoegankelijk waren.

Het is een efficiënte strategie voor het acquireren van donateurs, omdat het gebruikmaakt van bestaande donateursbases en hun netwerken. Het is ook kosteneffectief omdat donateurs namens de organisatie geld inzamelen.

Peer-to-peer fondsenwerving helpt bij het opbouwen van sociaal bewijs. We zullen sneller de aanbevelingen van vrienden of familieleden vertrouwen. Dit kan nonprofit organisaties helpen om meer donateurs te verwerven en ze ook veel sneller te verwerven.

Nadelen

Een van de grootste nadelen van peer-to-peer fondsenwerving is de moeite die het kost om de bestaande donateurs/fondsenwervers op te leiden. Ze moeten niet alleen weten hoe ze het fondsenwervingsplatform moeten gebruiken, maar ze moeten ook weten hoe ze effectief fondsen kunnen werven, zelfs als ze via hun persoonlijke netwerken werven. Het kan ook een uitdaging zijn om de missie, de visie en de waarden van de nonprofit organisatie duidelijk te verwoorden en over te dragen aan tientallen individuen, zodat ze deze op dezelfde manier kunnen blijven delen.

En dan is er nog de tijd die nodig is om zorgen of vragen aan te pakken en de fondsenwervers te inspireren en te motiveren om eropuit te gaan en om donaties te vragen.


3. Wat moet er daarna nog gebeuren?

3.1 Bouw relaties met jouw donateurs op

Het opbouwen van relaties met donateurs is ongeacht welk(e) type(n) van fondsenwerving je ook kiest de basis van het behoud van donateurs.

Doe je best om je donateurs prospectief en actueel te begrijpen. Het worden van een donateur georiënteerde organisatie is een cruciale stap die jouw nonprofit organisatie moet ondernemen om de fondsenwerving en het inzamelen van geld goed doel te stimuleren.

3.2 Meet en evalueer

Het is ongelooflijk belangrijk om het succes van jouw fondsenwervingsstrategieën en -activiteiten te meten en te evalueren. Terwijl je beslist over verschillende soorten fondsenwerving en strategieën, die je in de praktijk gaat toepassen, maak je statistieken (KPI’s) met betrekking tot jouw doelen. Deze statistieken moeten de belangrijkste indicatoren voor het behalen van doelen zijn en kunnen zowel kwantitatief, kwalitatief als beide zijn.

Op basis van de tijdlijn, die je hebt gemaakt toen je je doelen creëerde, meet je consequent jouw voortgang en evalueer je deze. Door dit te doen, weet je of je strategieën voor geld inzamelen goed doel de juiste zijn (rekeninghoudend met je doelen).

Conclusie

Het proces om fondsen te werven kan vooral wanneer de druk hoog is en de deadlines strict zeer uitdagend zijn en vereist van nonprofit organisaties een verscheidenheid aan methoden en onverbiddelijk hard werk om succesvol te kunnen zijn in het geld inzamelen goed doel. Met zoveel verschillende soorten fondsenwerving die er beschikbaar zijn, wordt het nog moeilijker om de juiste fondsenwervingsstrategie en financieringsmodel te onderscheiden.

Hoewel de meningen verschillen over wat het ‘ideale’ nonprofit financieringsmodel is, is het gebruik van verschillende soorten fondsenwerving over het algemeen een goede gewoonte. Het vinden van de beste methode voor jou zal echter niet zonder slag of stoot gaan! Vergeet niet dat om donateurs online te werven en te behouden, je ervoor moet zorgen dat hun donaties soepel en efficiënt worden verwerkt. Vergeet dus niet een donatie managementsysteem te implementeren! Als je meer wilt weten over fondsenwerving, ga dan naar de Whydonate Nonprofit Blog voor meer tips en bronnen.

Wacht Niet Om Jouw Reis Van Geven Te Beginnen. Sluit Je Aan Bij WhyDonate En Begin Nu Met Fondsenwerving!


FAQ Fondsenwerven

Wat doe je als fondsenwerver?

Als fondsenwerver moet u een gezonde relatie tussen fondsenwerver en donor onderhouden. Het is belangrijk om de voortgang van uw inzamelingsactie te delen en de donateurs te bedanken voor hun waardevolle bijdragen. Bij organisaties kunt u vrijwilligers werven en presentaties geven over uw campagnes om bewustwording te creëren.

Welke goede doelen zijn er?

Deze zijn onderverdeeld in de volgende 8 categorieën: Dieren; Gezondheid; Internationale hulp en mensenrechten; Kunst en cultuur; Natuur en milieu; Onderwijs; Religie en filosofie, en ten slotte welzijn.

Waarom doneren aan een goed doel?

Door geld te geven aan goede doelen zijn mensen niet alleen een voorbeeld voor anderen, maar ook voor zichzelf. Geld geven aan goede doelen bevestigt een altruïstisch zelfbeeld. Dit is een zelfbeeld waar de meeste mensen zich heel prettig bij voelen.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

instagram logo
twitter