WhyDonate logo

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

0% Platformkosten, Je Kunt Gelijk Beginnen

Kracht je doel aan met ons crowdfundingsplatform en verken het snijvlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en grassroots fondsenwerving!

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

De termijn MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Wat verklaart dat bedrijven, die maatschappelijke verantwoordelijkheid omarmen, meestal zo georganiseerd zijn dat ze op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen handelen. Er is geen “correcte” manier om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO crowdfunding) te implementeren. In plaats daarvan hanteren veel bedrijven een breed scala aan strategieën en initiatieven, die zijn ontworpen om een positief verschil in de wereld te kunnen maken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is echter cruciaal en bevat in het algemeen veel meer belang.

Vanwege morele overtuigingen hebben veel bedrijven het maatschappelijk verantwoord ondernemen omarmd. Hierdoor kan een bedrijf zich in de ogen van investeerders, consumenten en regelgevers onderscheiden. Het kan hiermee ook de betrokkenheid, de tevredenheid en de productiviteit van medewerkers verbeteren. Dit proces kan een bedrijf helpen om zijn sociale en duurzame prestaties te verbeteren. Het kan ook nog leiden tot nieuwe producten en diensten, die de organisatie kunnen helpen om meer maatschappelijk verantwoord te handelen.

Start Je Fondsenwerving En Steun Je Doel Via Crowdfunding.

Corporate Social Responsibility


Vormen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderverdeeld in vier categorieën: 

1. Verantwoordelijkheid voor het milieu 

Milieuverantwoordelijkheid is een leidend principe dat bedrijven aanmoedigt om zich op een manier te gedragen, die goed is voor het milieu. Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het verbeteren van de efficiëntie van hun activiteiten en het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

Corporate Social Responsibility - Environmental responsibility

2. Ethische verantwoordelijkheid 

Ethische verantwoordelijkheid is een leidend principe dat bedrijven aanmoedigt om op een eerlijke en ethische manier te werken. Dit betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat al zijn belanghebbenden gelijk worden behandeld.

3. Filantropische verantwoordelijkheid 

Filantropische verantwoordelijkheid is het doel van een bedrijf om van de wereld een betere plek te maken. Hoewel veel bedrijven goede doelen steunen, creëren anderen hun eigen basis of ze doen het zelfs alleen.

4. Economische verantwoordelijkheid 

Economische verantwoordelijkheid is de toewijding van een bedrijf om het goed te doen in de gebieden waarop het betrekking heeft. Het beschrijft afgezien van het financiële succes voornamelijk het doel van een organisatie ten aanzien van het milieu, de mensen en de samenleving.

Wat is sociale filantropie voor bedrijven?

Hoewel filantropie primair gericht is op financiële donaties, kan het ook tijd en middelen met zich meebrengen. Dit concept kan worden gebruikt om sociale verandering te stimuleren. Het kan ook gaan om directe schenkingen aan verschillende liefdadigheidsorganisaties. In plaats van alleen op korte termijn hulp te bieden, richt bedrijfsfilantropie zich op het vinden van een lange termijn oplossing voor de geadresseerde problemen. Dit concept kan vorm krijgen door middel van verschillende vormen van geven.

In sommige gevallen kunnen bedrijven ook betrokken zijn bij filantropie door met een goed doel te werken of door de inspanningen op zich te nemen. Zelfs als liefdadigheid en filantropie doorgaans worden gescheiden door hun respectievelijke categorieën, kunnen de twee nauw toch met elkaar verbonden zijn. Zowel liefdadigheid als filantropie zijn vormen van geven, die niet tot specifieke gemeenschappen beperkt zijn. Ze kunnen ook worden gebruikt om bredere maatschappelijke problemen aan te pakken.

Wat is het verschil tussen MVO en bedrijfsfilantropie?

Hoewel het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen en filantropie vaak met elkaar verweven zijn, is de relatie tussen beide nauwelijks merkbaar. In de meeste gevallen wordt filantropie geassocieerd met een groter plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen is gericht op het leveren van middelen aan de gemeenschap, die het bedrijf bedient terwijl bedrijfsfilantropie meestal op specifieke doelen is gericht.

Waarom zou een bedrijf MVO implementeren?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een breed begrip dat verschillende vormen van activiteiten kan omvatten. Het kan de verantwoordelijkheid van een bedrijf zijn om een positieve impact in de gemeenschap te maken door middel van zijn verschillende programma’s en activiteiten. Behalve dat het gunstig is voor de gemeenschap, kan het ook het merk van een bedrijf een boost geven.

Om maatschappelijk verantwoord te zijn, moet een onderneming eerst verantwoording aan haar aandeelhouders en haar medewerkers afleggen. Dit komt omdat het aannemen van een MVO-strategie een bedrijf kan helpen om te groeien en om succesvoller te worden. Grote bedrijven zijn meestal degenen die deze strategie implementeren. Veel bedrijven zien het belang van een sterk programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen als een onderdeel van hun merkimago. Deze strategie kan ook helpen om de inspanningen voor de public relations van het bedrijf een boost te geven.


Samen met werknemers goede doelen ondersteunen

Er zijn talloze manieren waarop een bedrijf, samen met zijn medewerkers, een goed doel kan steunen. Dat kan een lokaal, nationaal of internationaal doel zijn. Vaak hangt de keuze af van de actualiteit van het moment. Plaatselijke initiatieven kunnen vaak enorm geholpen worden door iemand, die de boekhouding doet, helpt met het maken van een nieuwsbrief of de website verbetert. In zo’n geval kan een werkgever volstaan met het aanbieden van werknemers, die op deze manier een deel van hun uren kunnen benutten.

Als het gaat om fondsenwervings campagnes voor maatschappelijke organisaties hoor je steeds vaker dan het bedrijf bijpast, wat de medewerkers gezamenlijk hebben ingezameld.


Organiseer zelf inzamelingsacties

Het komt vaak voor dat organisaties zelf een inzamelingsactie willen opzetten. Met name bij grotere bedrijven rijst vaak de vraag of zij een stichting of een ANBI moeten oprichten om het voor donateurs aantrekkelijker te maken.

Dat is op zichzelf een goed idee, wat in de praktijk helaas vaak moeilijk te realiseren blijkt. Maar als je kijkt naar initiatieven zoals de Dam tot Damloop, de Alpe d’Huez, de actie voor Sint Maarten, hulp aan de plaatselijke voedselbank etc., dan is dat allemaal zonder de status van een stichting of ANBI gelukt!

Corporate Social Responsibility


Je eigen crowdfunding/MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) platform

Met een platform kunnen allerlei soorten crowdfunding fondsenwervings campagnes worden opgezet.

Diverse organisaties zoals ING en de Triodos Foundation hebben via Whydonate een eigen op maat gebouwd platform waar medewerkers, individueel of per afdeling, inzamelingsacties kunnen organiseren. Ook is het mogelijk om koppelingen met HR-systemen te maken, waardoor het ook mogelijk wordt om in natura (werkuren of vakantiedagen) te doneren.

Het voordeel van een platform is dat het modulair is opgebouwd. Je kunt dus met een platform klein en gemakkelijk beginnen. Later kun je, afhankelijk van de wensen, onderzoeken en evaluaties, bepalen welke modules er nog toegevoegd moeten worden.

Duik In De Wereld Van Crowdfunding Op Whydonate En Wees De Verandering Die Je Wilt Zien. Start Nu Je Crowdfundingscampagne Om Je Doel Te Financieren.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen FAQ

Kan een gelddonatie aan een trust door een bedrijf worden behandeld als MVO-uitgaven van het bedrijf?

Ja, een gelddonatie aan een trust door een bedrijf kan worden beschouwd als MVO-uitgaven (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit is afhankelijk van de intentie achter de donatie en hoe deze bijdraagt aan de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf. Het is belangrijk dat de donatie aantoonbaar bijdraagt aan sociale, milieu- of gemeenschapsdoelen en dat het bedrijf transparant is over deze bijdrage.

Hoe Verschilt MVO van Goed doel Sponsoring?

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en liefdadigheidssponsoring zijn twee verschillende concepten. MVO richt zich op bredere verantwoordelijkheden van een bedrijf ten opzichte van de samenleving en het milieu. Het gaat om duurzaamheid, ethiek, en de impact van de bedrijfsactiviteiten op de maatschappij. Liefdadigheidssponsoring daarentegen is specifiek gericht op het financieel ondersteunen van non-profitorganisaties of liefdadigheidsdoelen. MVO is een langetermijnverplichting van een bedrijf om verantwoordelijk te handelen, terwijl liefdadigheidssponsoring vaak betrekking heeft op eenmalige donaties.

Waarom is filantropie belangrijk bij MVO?

Filantropie is belangrijk bij MVO omdat het bedrijven de kans biedt om actief bij te dragen aan het welzijn van de samenleving en gemeenschappen. Door middel van filantropische inspanningen kunnen bedrijven hun betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties laten zien en positieve verandering teweegbrengen. Dit draagt bij aan het opbouwen van een positieve reputatie, het aantrekken van klanten en talent, en het bevorderen van duurzame zakelijke praktijken. Filantropie is een manier waarop bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen en hun impact vergroten.

Hoe kan maatschappelijk verantwoord ondernemen worden ingezet om medewerkers te helpen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan worden ingezet om medewerkers te helpen door het creëren van een positieve en betrokken werkomgeving. Dit kan onder andere worden bereikt door:

  • Het bieden van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aan werknemers, zodat ze actief kunnen deelnemen aan maatschappelijke initiatieven.
  • Het implementeren van duurzame en ethische bedrijfspraktijken, wat het moreel van medewerkers kan verhogen.
  • Het ondersteunen van opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s om de vaardigheden en het welzijn van medewerkers te verbeteren.
  • Het betrekken van medewerkers bij MVO-initiatieven en hen te laten zien dat hun werkgever zich inzet voor positieve maatschappelijke verandering.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

instagram logo
twitter