WhyDonate logo

Het Stappenplan om een Stichting op te richten

Het Stappenplan om een Stichting op te richten

0% Platformkosten, Je Kunt Gelijk Beginnen

Het opzetten van een non-profitorganisatie of het oprichten van een stichting is geen eenvoudige taak. Net als bij veel dingen die de moeite waard zijn om te doen, vereist het opzetten van een non-profitorganisatie of stichting kritisch denken, toewijding, geduld en veel hard werken. Hoewel het hele proces behoorlijk intimiderend, tijdrovend en soms overweldigend kan zijn vanwege de complexiteit ervan, kan een systematische stapsgewijze aanpak bijdragen aan succes. We realiseren ons goed dat het oprichten van een stichting moed vergt, dus we bewonderen zeker uw toewijding!

Om u te helpen, hebben we een gedetailleerde handleiding samengesteld met de belangrijkste stappen die u kunt volgen om op een systematische, georganiseerde en stressvrije manier een non-profitorganisatie of stichting te starten.

Klaar Om Het Verschil Te Maken? Start Vandaag Nog Je Eigen Stichting Met WhyDonate.


Wat is een Nonprofit Organisatie?

Nonprofit organisaties zijn groepen die tot doel hebben de samenleving als geheel te bevoordelen. Ze kunnen op verschillende manieren opereren, zoals het uitvoeren van gemeenschapsdienst projecten of het aanbieden van kinderopvang- of recycling programma’s. In tegenstelling tot winstgevende bedrijven verdelen nonprofitgroepen hun verdiensten niet onder hun aandeelhouders. In plaats daarvan gebruiken ze hun inkomsten om hun sociale doelen te ondersteunen en hun activiteiten te bekostigen. Ze zetten zich ook in voor hun oorzaken en leveren sociale meerwaarde.

Een non-profitorganisatie richt zich op tal van sociale doelen, zoals:

 • Welzijn
 • Cultuur
 • Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek
 • Natuur, milieu en duurzaamheid
 • Gezondheidszorg
 • Dierenwelzijn
 • Jeugd- en ouderenzorg
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Religie, filosofie en spiritualiteit
 • Bevordering van de democratische rechtsorde
 • Openbare huisvesting
 • Ondersteuning van een algemeen nut beogende instelling

Publieke liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, sociale belangenbehartigingsgroepen en vakorganisaties zijn de meest voorkomende soorten nonprofit organisaties. Enkele voorbeelden zijn voedselbanken, musea, kunstgroepen, amateursporten, hogescholen, organisaties voor huisvesting met lage inkomens en organisaties voor dierenwelzijn.

In plaats van dividenden uit te keren, vestigen nonprofit organisaties sociaal kapitaal, een soort financieel voordeel dat ze aan de samenleving kunnen bieden. Deze organisaties streven ernaar problemen en kwesties op te lossen die de mensheid op een bepaalde manier beïnvloeden.

Nu we begrijpen wat een nonprofit is, is het tijd om aan deze reis te beginnen. Bereid je voor!

Stichting Opzetten Handleiding


Waarom Zou je een Nonprofit of een Stichting Starten?

Stel je voor dat jouw organisatie zich op geen enkele manier kan onderscheiden en geen duidelijke oplossing kan bieden voor een bestaand probleem. In dat geval zal het moeilijk zijn om financiering te krijgen om een stichting op te starten. Het zal ook lastiger zijn om steun te krijgen als je bestaande diensten alleen maar dupliceert in plaats van ze op een zinvolle manier te verbeteren of uit te breiden.

Het opzetten van een stichting is niet zo eenvoudig als het klinkt. Het kan zeer uitdagend zijn om er een op te starten, en deskundigen zeggen dat slechts ongeveer de helft van alle organisaties vijf jaar of langer blijft bestaan. Als je van plan bent om een stichting op te richten, volgen hier enkele stappen die je kunt volgen om het proces gemakkelijker te maken.

Stap 1

Denk na over jouw beoogde demografie/bevolking, die jij wilt gaan dienen. Je hoeft nog niet op te veel details in te gaan, maar zorg er wel voor dat je vaststelt welke behoeften van die populatie jij hoopt te gaan bedienen. Denk na over jouw beoogde oplossing en of je echt waarde toevoegt.

Stap 2

Zoek gegevens over de demografie of de mensen, die behoefte aan jouw diensten hebben en toon ook aan dat er aan die behoefte niet wordt voldaan.

Stap 3

Identificeer nonprofit organisaties of organisaties met een winstoogmerk, die al in dezelfde behoeften voorzien of zich richten op de populatie(s) die jij ook wilt gaan bedienen.

Stap 4

Overweeg andere alternatieven voor een stichting opzetten of het starten van jouw eigen nonprofit organisatie: lid worden in een bepaalde hoedanigheid van een bestaande organisatie, consultant worden, een door donateurs geadviseerd fonds starten of op zoek gaan naar fiscale sponsoring.

Stap 5

Controleer het echt driemaal met jezelf en de anderen met wie je werkt. Denk na over de volgende vragen:

 • Willen we met dit alles in gedachten toch nog doorgaan met het starten van een stichting of een stichting beginnen?
 • Als we rekening houden met alle voor- en nadelen is het starten van een stichting of het opzetten van een stichting dan de beste manier om deze missie te vervullen?
 • Voegen we met een stichting starten duidelijk waarde toe en hebben we een specifieke oplossing voor een specifiek probleem?

Tip van een professional 1: om je te helpen, kun je ook bij de betreffende populatie een nonprofit behoeften beoordeling uitvoeren.

Tip van een professional 2: zorg ervoor dat je tijdens het hele onderzoeksproces alle kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, die je verzamelt, opslaat. Ze komen later goed van pas als jouw ‘basisgegevens’ wanneer je je in de toekomst gaat bezighouden met het monitoren en het evalueren van het werk van jouw organisatie.

Stichting beginnen Handleiding


Hoe Start je een Stichting?

Je non-profitorganisatie moet gebouwd zijn op een solide basis en duidelijkheid. Een heldere visie en waarden zorgen voor een goed functionerende en sterke organisatie. Voor een degelijke basis kun je de volgende stappen volgen:

 1. Kies een naam voor je nonprofit.
 2. Identificeer en benoem de behoefte/het probleem.
 3. Bedenk en bied een oplossing voor dat probleem.
 4. Definieer een doelgroep.
 5. Bepaal een visie en waarden.
 6. Formuleer een relevante missieverklaring.

1. Een naam kiezen voor jouw Nonprofit organisatie

In het begin moet je ook voor jouw nonprofit organisatie een naam kiezen. Er zijn veel manieren waarop je jouw nonprofit organisatie een naam kunt geven. Het is echter veilig om te stellen dat je een naam moet kiezen, die uniek is en die op de een of andere manier gerelateerd is aan de belangrijkste activiteiten van jouw nonprofit organisatie. Omdat deze beslissing de komende jaren de toon zal zetten en het merk van jouw nonprofit organisatie zal beïnvloeden, is het dus slim om de tijd te nemen om over deze beslissing na te denken.

Hoe kies je een naam voor een nonprofit organisatie?

 • Probeer met je team of met je vrienden en kennissen te brainstormen.
 • Bekijk welke namen inspirerend klinken of welke gedenkwaardig zijn.
 • Houd in gedachten wat de missie van jouw nonprofit organisatie is, wat jouw belangrijkste activiteiten zijn, wie jouw leden zijn of zelfs waar jij je bevindt.
 • Zorg ervoor dat de naam van jouw nonprofit organisatie gemakkelijk uit te spreken en te onthouden is. Gebruik beschrijvende woorden, maar probeer het niet te overdrijven of de naam te lang te maken. Gebruik geen technisch/branchespecifiek jargon.
 • Afkortingen zijn goed, als je ze maar goed gebruikt.

Opmerking: het kan een goed idee zijn om de beschikbaarheid van webdomeinen te controleren omdat dat van invloed kan zijn op de naam die jij gaat kiezen.

Wanneer je jouw naam hebt geselecteerd, moet je bekijken of deze naam nog geen handelsmerk van een ander bedrijf is. Zoals al eerder vermeld, moet je om financiering aan te trekken, kunnen aantonen dat er voldoende behoefte is aan de diensten van jouw organisatie en dat jouw organisatie ook toegerust is om in die behoefte te voorzien. Zodra je de behoefte, de oplossing en de populatie hebt vastgesteld (wat waarschijnlijk al in stap 1 is gebeurd) is het nu tijd om die om te zetten in een duidelijke en krachtige missie.

2. Het Bedenken van een Geweldige Missie

Een goede missie is erg belangrijk. Het kan jouw nonprofit organisatie helpen om jouw doel verder te verduidelijken en het kan voor het personeel en de vrijwilligers zeer motiverend werken. Het zendt een krachtige boodschap uit over waarvoor je staat en als het duidelijk is beschreven en gecommuniceerd, geeft het je energie en je aandacht richting en helpt het je om op een later tijdstip beslissingen te kunnen nemen.

We hebben een heel artikel over het schrijven van een geweldige missieverklaring voor nonprofit organisaties geschreven, maar hier laten we je enkele belangrijke richtlijnen zien:

 • Zorg dat de missieverklaring van jouw nonprofit ondubbelzinnig, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is.
 • Een goed geformuleerde missie moet ook kort en bondig zijn.
 • Een missieverklaring moet vooral anderen informeren over wat je doet en jouw teamleden en belanghebbenden begeleiden.
 • Een goede missieverklaring verwelkomt de inbreng van iedereen, wordt regelmatig beoordeeld en wordt met iedereen gedeeld.
 • Zorg ervoor dat het geen marketing-slogan is, dat je geen taal van deskundigen gebruikt en dat het geen modewoorden en algemeenheden bevat.

Een goede missieverklaring helpt je om een solide basis te bouwen waarop je een plan kunt ontwikkelen en wat jouw leidraad zal zijn om de juiste mensen voor jouw organisatie aan te trekken bij een stichting starten of een stichting opzetten.

3. Bepaal Jouw Visie en Organisatiewaarden

Hoewel je visie mogelijk enkele elementen van je missie kan omvatten, moet deze nog progressiever zijn. Je visie is de toekomst die je wilt creëren; je grootschalige plan – hoe je de wereld gaat veranderen. Hier zijn enkele voorbeelden van grootschalige visieverklaringen voor non-profitorganisaties:

 • Rode Kruis: Hulp aan mensen in nood.
 • WWF: Ondersteunt bedreigde dieren en hun leefomgeving.
 • Alzheimer Europe: Help bij het genezen van de ziekte van Alzheimer.
 • KWF: Meer genezing, minder kanker en een betere kwaliteit van leven.
 • Cordaid: Wij staan op voor mensen in nood.

Je waarden zijn ideale eigenschappen en kwaliteiten die je helpen je missie te vervullen en je visie te realiseren. De organisatorische waarden voor een non-profit zijn de diepgewortelde overtuigingen die de handelingen van een organisatie sturen, haar medewerkers verenigen en haar merk definiëren. Ze zijn abstracte ideeën die het denken en handelen van de organisatie sturen. Bijvoorbeeld.

 

Respect – We behandelen alle mensen met waardigheid en respect.

RentmeesterschapWe eren ons erfgoed door sociaal, financieel en ecologisch verantwoordelijk te zijn.

Ethiek – We streven ernaar om aan de hoogste ethische normen te voldoen.

Leren – We dagen elkaar uit om naar excellentie en continu te leren te streven.

Innovatie – We omarmen continue verbetering, gedurfde creativiteit en verandering.

Sla deze stap dus niet over! Het kan verleidelijk zijn om sommig werk over te slaan omdat je misschien denkt dat je eerste ideeën genoeg zijn en dat werken aan “die praktische zaken” voorrang moet krijgen. Maar dit kan aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, omdat je missie, visie en waarden het belangrijkst zullen zijn voor het nemen van veel belangrijke beslissingen, die op lange termijn invloed zullen hebben op je organisatie.

4. Zorg bij een Stichting Opzetten voor een Gedetailleerd Bedrijfsplan

Sommige non-profit oprichters kiezen ervoor om eerst vrijwilligers aan te nemen of te werven voordat ze een plan opstellen, maar wij raden aan om het andersom te doen. Pas wanneer je een plan hebt gemaakt, kun je de inkomsten, kosten en het benodigde talent inschatten en bepalen wat je je kunt veroorloven. Daarom is het verstandig om bij het opzetten van een stichting vooraf tijd te investeren in het ontwikkelen van een gedetailleerd plan. Zo’n plan biedt de structuur en discipline om kritisch belangrijke strategische en operationele kwesties te overwegen.

Voordat je begint met het schrijven van je businessplan voor je non-profit, is het verstandig om wat meer marktonderzoek te doen (naast het onderzoek dat je al hebt gedaan voor je behoeftenanalyse en voor het bepalen van je doelgroep). Duik dieper in je demografie. Als je bijvoorbeeld een non-profit organisatie of stichting start die zich richt op geletterdheid en die naar verwachting zal voorzien in de behoeften van jongeren in jouw regio, moet je uiteraard weten hoeveel scholen er in jouw omgeving zijn, hoeveel gezinnen er zijn in jouw regio of gemeenschap en hoeveel jongeren thuis toegang hebben tot een computer.

Een uitstekend businessplan voor een non-profit geeft een routekaart voor de komende drie tot vijf jaar van je werk. Ongeacht de omvang of financiële status, wanneer je een businessplan voor een non-profit opstelt, creëer je in feite een blauwdruk voor hoe je non-profit zal functioneren, wie verantwoordelijk is voor wat, en hoe je je doelen wilt bereiken. Hier zijn de belangrijkste bouwstenen voor een businessplan voor een non-profit:

 • Managementsamenvatting Stichting Oprichten

Dit zou het eerste deel van jouw bedrijfsplan moeten zijn, maar het moet wel als laatste worden geschreven. Het moet de missie en het doel van jouw nonprofit organisatie beschrijven, jouw marktanalyse (dat een aantoonbare behoefte aantoont) samenvatten en uitleggen hoe jouw nonprofit organisatie aan die behoefte zal gaan voldoen. Voordat je één van jouw programma’s of diensten beschrijft, schrijf je over jouw missie, jouw visie en jouw waarden.

 • Producten, Programma’s en Diensten

Gebruik dit gedeelte om diepgaand de producten en/of de diensten te beschrijven, die jouw nonprofit organisatie zal gaan aanbieden. Wie zal hiervan gaan profiteren? Wat zijn jouw op uitkomst gebaseerde doelen en hoe wil jij deze wil gaan bereiken? Hoe zorgen jouw programma’s en diensten voor een positieve verandering?

 • Marketing Plan

Leg de trends in jouw markt uit en laat de behoefte aan de diensten van jouw nonprofit organisatie zien. Hoe ga jij die werkzaamheden bekendmaken? Hoe communiceer je jouw bericht? Welke kanalen ga je hiervoor gebruiken?

 • Operationeel Plan

Hoe zien jouw dagelijkse activiteiten eruit? Bepaal jouw organisatiestructuur. Stel bij het structureren van jouw organisatie vast wat elke rol zal volbrengen. En waar ga jij je vestigen?

 • De impact van het Plan

Beschrijf de verandering, die je wilt gaan bewerkstelligen. Wat zijn de specifieke doelstellingen, die jij wilt gaan bereiken? Hoe ga je die verandering, die je aan het maken bent, meten? Hoe ga je wat je leert gebruiken en het met anderen delen?

 • Financieel Plan

Wat is jouw financiële status? Vermeld eventuele kasstroomoverzichten, balansen en resultatenrekeningen (indien van toepassing). Stel een budget vast. Welk inkomen is er gegarandeerd? Wat zijn de potentiële inkomstenstromen? Hoeveel geld heb je nodig om te kunnen beginnen en hoeveel heb je nodig om aan de slag te blijven? Welke opstartkosten zijn er? Zijn er nog hiaten?

Lees hier ons artikel over het schrijven van een solide nonprofit bedrijfsplan voor een stichting beginnen.

Klaar om het verschil te maken voor een doel waar je gepassioneerd over bent? Ontdek nu WhyDonate

Stichting Oprichten Handleinding

5. Bouw bij een Stichting Beginnen een Sterk en Gemotiveerd Leiderschapsteam

Goede mensen zijn het allerbelangrijkste voor het succesvol runnen van een non-profitorganisatie of het opzetten van een stichting. Je moet partners vinden die jouw passie voor de missie delen. Het creëren van een betrouwbare leiderschapsstructuur en een netwerk van gepassioneerde, toegewijde individuen is de enige manier om ervoor te zorgen dat jouw non-profitorganisatie gedijt.

Laten we eens kijken naar drie sleutelgroepen van mensen die onmisbaar zijn voor elke nonprofit organisatie.

 • Bestuursleden

Het aannemen van uitstekende bestuursleden is een van de meest cruciale processen bij het opzetten van een stichting. Jouw bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor regelgevende naleving, strategische besluitvorming, ondersteuning van dagelijkse activiteiten, werving en een breed scala aan vergelijkbare taken. Overweeg welke kennis, vaardigheden, capaciteiten en andere eigenschappen een geschikte kandidaat nodig zou hebben om een ideale bestuurder te zijn voor jouw non-profitorganisatie, en welke van die eigenschappen voor jou het belangrijkst zijn?

Let op: bestuursleden kunnen niet worden betaald. Je moet dit in jouw statuten en 1023-aanvraag aangeven. Een oprichter kan wel worden betaald als hij optreedt in een staf rol, zoals bijvoorbeeld als directeur of als president. Als ze in loondienst zijn, kunnen ze alleen als ‘niet-stemgerechtigd lid’ in het bestuur zitten.

 • Personeel

Enkele medewerkers, die nonprofit organisaties in het begin meestal inhuren, zijn een lidmaatschap manager, een communicatiemanager, een fondsenwerving manager of een event manager.

Voor welke rollen je kiest, hangt sterk van jouw operationele plan af en het soort nonprofit organisatie. Als één van je belangrijkste activiteiten het organiseren van evenementen is, dan is een event manager een functie, die je zou moeten overwegen om in te huren. Evenzo, als jouw nonprofit organisatie een club of een vereniging is, kan een lidmaatschap manager een noodzakelijke functie zijn om in te huren.

Medewerkers worden in tegenstelling tot het bestuur en de vrijwilligers doorgaans wel betaald. Daarom moet je bepalen hoeveel je aan salarissen kunt besteden. Bedenk verschillende voordelen, die jij jouw personeel kunt bieden.

Om het beste team in te huren, schrijf je duidelijke functiebeschrijvingen met de geschetste maatstaven voor succes, de belangrijkste verantwoordelijkheden en het belangrijkste leer-/groeipad. Jouw missie moet overal worden ingebed, zodat je teamleden inhuurt, die echt gepassioneerd over jouw werk zijn. 

 • Vrijwilligers

Veel nonprofit organisaties vertrouwen op hun vrijwilligers om de activiteiten uit te voeren. Denk hier goed over na voordat je vrijwilligers gaat werven:

 • Hoeveel tijd verwacht jij dat jouw vrijwilligers zich wekelijks gaan inzetten?
 • Hoeveel vrijwilligers heb je nodig om de dagelijkse activiteiten te ondersteunen?
 • Overweeg of jouw vrijwilligers speciale vaardigheden nodig hebben en zo ja, waar vind je ze dan?
 • Ga je je vrijwilligers trainen? Zo ja, hoeveel tijd en moeite ben jij bereid om te investeren in de training?
 • Zullen de mogelijkheden voor de vrijwilligers in persoon of online zijn?

Al deze vragen zullen je helpen bij het opstellen van rolbeschrijvingen voor vrijwilligers en het promoten van de kansen. Vergeet niet om jouw missie met de vrijwilligers te delen en het aanmelden gemakkelijk voor ze te maken!

Lees meer over het werven en het behouden van geweldige vrijwilligers.

Tip van een professional: voordat je officieel mensen aanneemt (en zelfs als je er geen aanneemt), moet jouw nonprofit organisatie een RSIN krijgen. Je hebt deze ook nodig om een bankrekening op naam van jouw organisatie te kunnen openen en veel van de benodigde registratieformulieren, die de lokale overheid vereist, in te vullen. Om een RSIN aan te vragen, kun je de website van de KVK bezoeken.

Stichting Opzetten Handleiding

6. Bouw bij een stichting opzetten aan jouw identiteit

Opmerking: je kunt dit ook al in stap 2 doen als dat beter voor je werkt – direct nadat je jouw missie, jouw visie en jouw waarden hebt vastgesteld.

Als je jouw missie, jouw visie en jouw waarden hebt, moet je strategieën gaan ontwikkelen, die deze naar buiten communiceren. Intern is het natuurlijk ook belangrijk dat iedereen goed begrijpt waarvoor jouw organisatie staat en waarom. Wat betreft de doelen en de prioriteiten moeten alle neuzen in dezelfde richting staan, zodat ze een consistente merkidentiteit kunnen uitstralen.

Lees dit artikel dat we hebben geschreven voor als je meer informatie wilt hebben over hoe je als nonprofit organisatie een merkstrategie volgt.

Branding is belangrijk

Een sterke branding voor je non-profitorganisatie verenigt al je belanghebbenden, helpt je opvallen, je boodschap overbrengen en het vertrouwen van je publiek opbouwen. Bovendien is het essentieel voor succesvolle fondsenwerving en een verhoogde betrokkenheid.

Een merk is meer dan alleen de visuele identiteit: de naam, het logo en het grafisch ontwerp. Een merk is een constructie in de gedachten van degenen die ervan op de hoogte zijn. En merkbeheer is het werk van het beheren van al die associaties. Bij het opbouwen van een merk is het van vitaal belang om te verwijzen naar je doelgroep, zodat je je communicatie kunt afstemmen op hun exacte behoeften. Denk aan een uitstekend logo voor je organisatie – eenvoudig maar overtuigend, bewegend en herkenbaar, gedenkwaardig en communicerend wie je bent.

Tip van een professional: om te helpen met de consistentie, maak je voor het merk van de nonprofit organisatie een eenvoudige handleiding, die jouw belangrijkste ontwerpelementen, de typografie, het logo en andere elementen van het merk vastlegt. Zorg ervoor dat de handleiding regels bevat voor wat wel en niet mag als het gaat om het online en offline gebruiken van die elementen. Je kunt bijvoorbeeld duidelijk maken dat jouw logo niet mag worden veranderd of op specifieke achtergronden of in contexten mag worden gebruikt.

7. Leg jouw Nonprofit Wettelijk Vast

Het wettelijk laten vastleggen van jouw nonprofit organisatie is eigenlijk een proces dat uit meerdere stappen bestaat:

 • Een naam kiezen voor jouw organisatie
 • Het benoemen van een bestuur
 • Het bepalen van jouw juridische structuur
 • Het indienen van het papierwerk
 • Het aanvragen van belastingvrijstelling
 • Het verkrijgen van de vereiste licenties

Er Zijn Verschillende Soorten Nonprofit Organisaties

Er zijn ook verschillende soorten non-profitorganisaties (zoals trusts, verenigingen, stichtingen, corporaties, enzovoort), en hun structuren kunnen van staat tot staat verschillen. Over het algemeen geeft de wet van de staat specifieke richtlijnen voor wat er voor elke aanduiding vereist is. Zorg ervoor dat je de staatsregelgeving zorgvuldig leest om je juridische structuur correct te krijgen.

Je moet ook nadenken over hoe die specifieke aspecten van je structuur van invloed zijn op je belastingstatus. Wanneer verschillende soorten non-profitorganisaties een belastingvrijstelling aanvragen, moeten ze ervoor zorgen dat hun manier van werken in overeenstemming is met de belastingaanduiding die ze ontvangen.

Stichting Oprichten

8. Zorg bij een Stichting Oprichten voor een Veilige Financiering 

Voor non-profitorganisaties kan het identificeren van financieringsbronnen en het beslissen over een financieringsmodel voor hun organisatie een van de meest uitdagende taken zijn. Een non-profitorganisatie met ontoereikende financiering zal waarschijnlijk niet lang genoeg standhouden in het begin om een robuust fondsenwervingsprogramma op te zetten.

Subsidies en het opzetten van een stichting

De meest gebruikelijke manier om startkapitaal voor een non-profitorganisatie te verkrijgen, is het aanvragen van subsidies. Subsidies worden meestal toegekend aan een non-profitorganisatie voor een specifiek programma of doel. Een subsidieverstrekker richt zich meestal op een specifieke doelgroep, bepaalde soorten non-profitorganisaties of bepaalde vormen van ondersteuning (operationele ondersteuning, kapitaalondersteuning of programma-ontwikkeling).

Hoewel subsidies je in het begin sneller van geld kunnen voorzien dan veel andere financieringsbronnen, kan het aanvragen ervan zeer tijdsintensief zijn. Ten eerste kost het tijd om de vaardigheden te ontwikkelen voor het schrijven van een subsidieaanvraag die subsidies binnenhaalt, vervolgens kost het tijd om een subsidieaanvraag te schrijven, en daarna kan het even duren voordat je het geld op je bankrekening ziet verschijnen.

Dit zijn onze beste tips en hier kun je er meer over lezen:

 • Overweeg of je echt aan de subsidievereisten kunt voldoen of je over de juiste medewerkers en vaardigheden beschikt en of je de activiteiten daarna kunt voortzetten.
 • Zoek naar subsidiegevers waarvan de missies en de waarden aansluiten bij die van jou.
 • Begin klein om expertise op het gebied van het aanvragen van subsidies op te bouwen.
 • Onderzoek verschillende subsidiemogelijkheden en kies zorgvuldig de meest geschikte.
 • Bouw relaties op en bereid je voor.
 • Investeer tijd en middelen in het schrijven van een geweldige subsidieaanvraag.

Het vroegtijdig veiligstellen van wat initiële financiering is ongeacht welk financieringsmodel je later ook voor jouw nonprofit organisatie kiest de beste manier om zijn missie te beginnen.

Stichting Starten Handleiding


9. Ga nu bij een stichting opzetten over op de eerste activiteiten 

Als je eenmaal officieel bent, mag je met het werk beginnen waarvoor je een passie hebt. Deze passie leidde je door een moeizaam proces van het starten van een stichting of een nonprofit of een stichting oprichten, maar je hebt de andere kant bereikt – gefeliciteerd! Het is nu tijd om te beginnen met de eerste activiteiten:

 • Begin met het Opbouwen van een Uitgebreid Netwerk

Het opbouwen van een professioneel netwerk voor jouw nonprofit kan in het begin enkele grote voordelen hebben. Netwerken kunnen helpen om de zichtbaarheid van jouw werk te vergroten, nieuwe donateurs, personeel en vrijwilligers aan te trekken en jouw nonprofit organisatie in contact te brengen met essentiële middelen, die nodig zijn om te kunnen beginnen.

Misschien moet je contact leggen met andere nonprofit organisaties in jouw regio of met nonprofit organisaties in de wijdere regio met missies, die vergelijkbaar zijn met die van jou, met meerdere digitale outlets, zoals blogs of nieuwskanalen en andere relevante media kanalen.

 • Maak een Geweldige Website

Als je dat nog niet hebt gedaan, is dit het moment om een website te maken. Houd jouw website regelmatig up-to-date met nieuwe blogartikelen, pagina’s, foto’s en updates. Als je geïnteresseerd bent in het starten van bloggen, hebben we een artikel geschreven over hoe je een sussesvolle nonprofit website kunt starten. Er zijn veel opties op een website te bouwen zoals bijvoorbeeld WordPress, Wix, Weebly en Squarespace en er zijn website-bouwers, die een website op maat kunnen bouwen.

Pagina’s die je op jouw Nonprofit website kunt opnemen.

 • Startpagina (de belangrijkste call-to-action op deze pagina, samen met nieuws, aanbevolen leden, aankomende evenementen en veel foto’s);
 • ‘Over ons’ pagina (het verhaal van jouw organisatie, missie, visie en waarden, evenals profielen van de oprichter en de huidige bestuursleden);
 • ‘Contactpagina’ (met links naar hoe mensen jou, ook op social media, kunnen bereiken);
 • Donatiepagina (informatie over doneren, donatieformulier om online te geven);
 • ‘Word lid’ pagina (aanmeldingsformulier voor vrijwilligers, vacatures voor bestuur of personeel, informatie over het lidmaatschapsprogramma);
 • Aanmelden voor de e-maillijst;
 • Evenementen (de data en de tijden van jouw aankomende evenementen en enkele voordelen van deelname aan een van jouw evenementen);
 • Nieuws/blog (updates, artikelen, kennisleiderschap, betrokkenheid bij de gemeenschap, media);
 • Bronnen en referenties (indien van toepassing);
 • Alleen voor leden (indien van toepassing).

Tip van een professional: hoewel een online donatiepagina niet de enige manier is om donaties te accepteren, is het wel een cruciaal onderdeel van een holistische fondsenwervings strategie van een moderne nonprofit organisatie. Online geven is in de loop der jaren gegroeid en blijft ook nog groeien. In tegenstelling tot veel andere vormen van doneren (via een telefoongesprek, een e-mail of bij een inzamelingsactie), zijn donatie pagina’s zeer goed te delen. Dit maakt ze ideaal voor het vergroten van jouw bereik en daarmee ook voor het aantal donaties.

Bovendien kun je met donatie pagina’s data verzamelen en bijhouden, die jouw fondsenwervingsstrategie kunnen informeren (bijvoorbeeld de omvang van de donatie, wanneer de donatie is gedaan, wie er heeft gedoneerd, hoeveel, hoe ze op jouw website zijn gekomen enzovoort)

Ten slotte maken donatie pagina’s het voor jouw donateurs ook gemakkelijk en eenvoudig om te geven!

 • Maak een Marketing en Contentplan

Het kan verleidelijk zijn om jouw marketing zich organisch te laten ontwikkelen, maar dit levert echter meer problemen dan voordelen op. Als je al vroeg bij het ontwikkelen van jouw nonprofit organisatie geen sterke marketingstrategie hebt, kun je merken dat je constant met een inconsistente en onnauwkeurige publieke perceptie van jouw nonprofit organisatie te maken krijgt, moeilijkheden bij het werven van fondsen en veel verspilde tijd en moeite.

Maak een marketing- en contentplan. Bedenk hoe je met jouw doelgroep communiceert (e-mails, kranten, brieven, sociale media enzovoort). Als je dit tijdens het maken van je bedrijfsplan voor nonprofit al hebt gedaan, voeg dan nu meer details toe.

 • Ga op Social Media

Sociale media is gratis! Het is dus ideaal voor een opkomende non-profitorganisatie om het te gebruiken om haar missie over te brengen en over haar werk te praten. Deel relevante inhoud, vertel mensen over je evenementen, deel fondsenwervings initiatieven en stuur volgers naar je online donatiepagina. Je kunt ook overwegen om een e-mailcampagne te voeren met regelmatige nieuwsbrieven, waarin je je lezers op de hoogte houdt van het geweldige werk dat je doet. Zorg ervoor dat je vanaf het begin e-mailadressen en andere relevante gegevens correct verzamelt.

 • Zorg voor je Mensen

Als je het aannemen en het aan boord nemen nog niet hebt aangepakt, is dit het juiste moment. Stel vacatures op, die duidelijk en beknopt beschrijven wat je zoekt bij werknemers en begin ze te promoten. Creëer vrijwilligers applicaties, handleidingen voor werknemers en vergelijkbare documenten voor personeel en vrijwilligers aan boord.

Begin na te denken over jouw organisatiecultuur. Zorg ervoor dat je aan de praktische tips voor human resources voldoet.

Tip stichting oprichten: als je eenmaal een team hebt, is het werk nog niet gedaan! Je moet er ook voor zorgen dat het team, waarvoor je zoveel moeite hebt gedaan om het te werven, ook bij jouw organisatie blijft. Ontwikkel daarvoor een retentiestrategie. Het document hoeft niet te gedetailleerd te zijn. Schrijf gewoon de doelstellingen, de strategieën en de activiteiten van de nonprofit organisatie voor het hele jaar op.

 • Ga aan de Slag met de Systemen

Maak jezelf vertrouwd met het brede scala aan systemen en tools waarover je beschikt – van fondsenwervende platforms tot CRM’s tot taak beheerders en meer. Maar overdrijf dit niet, want dit kan in het begin allemaal overweldigend zijn. Je hebt niet elk gereedschap op aarde nodig om goed werk te kunnen doen, maar door te investeren in een paar belangrijke tools kun je aan de slag gaan.

Hier zijn een paar van ons favorieten:

Er zijn veel krachtige technologieën en tools beschikbaar en het kan gemakkelijk zijn om veel geld uit te geven aan technologie, die je uiteindelijk niet gebruikt. Zorg ervoor om onverwachte hoge kosten te voorkomen dat je abonnementen beheersbaar houdt.

 • Zoek een Kantoor

Als je nog geen fysieke ruimte hebt en dat graag wilt of nodig hebt, is dit het moment om er naar op zoek te gaan. Het is zeer waarschijnlijk dat je een bepaalde vorm van fysieke aanwezigheid nodig hebt zoals een kantoorruimte of serviceruimte waar vrijwilligers of personeelsleden kunnen werken. Je hebt op zijn minst ook een postbus nodig zodat je post kunt ontvangen. Wees bij het kiezen van een kantoor realistisch over jouw behoeften en jouw budget.

10. Hoe je donaties kunt ontvangen

Er zijn vele financieringsmodellen waaruit je kunt kiezen – zodat het zelfs voor enige verwarring kan zorgen. Zelfs dan kunnen sommige nonprofit organisaties zich ‘vast’ voelen zitten en beperkt zijn in hun opties.

Naast het verkrijgen van financiering in een vroeg stadium (meestal in de vorm van subsidies), is het verstandig om aan het begin ook een online donatieplatform op te zetten. Je wilt niet het aanvankelijke momentum dat jouw nonprofit organisatie opbouwt verliezen en de online fondsenwerving is één van de gemakkelijkste en de snelste manieren om geld binnen te halen.

Er is veel donatie software en als je er geen gebruikt, kan de online fondsenwerving behoorlijk inefficiënt of zelfs onmogelijk worden. Het is belangrijk om er een te kiezen die je eenvoudig kunt instellen en beheren, die binnen jouw budget past en jouw donateurs een soepele donatie-ervaring biedt. Je moet op zoek gaan naar een duurzame optie om potentiële donaties aan het begin van jouw fondsenwervende inspanningen niet te missen.

Whydonate is het meest betaalbare donatieplatform dat er is, ze rekenen namelijk 0% platformkosten over de door jouw ontvangen donaties. Onze tarieven zijn de laagste op de markt en we rekenen geen opstartkosten. Bovendien kan ons geoptimaliseerde donatieformulier gemakkelijk in jouw webpagina worden geïntegreerd, zodat jouw donateur kan betalen zonder jouw website te hoeven verlaten. Ga naar Whydonate.com om jouw account aan te maken en je bent klaar om donaties te gaan ontvangen.

Beslissen over een financieringsmodel is bij het starten van een stichting of een nonprofit organisatie cruciaal. Een financieringsmodel kan in verschillende ‘constellaties’ en verhoudingen verschillende financieringsbronnen combineren. Dit hangt af van de aard van de nonprofit organisatie of de stichting die jij start. Hieronder staan de verschillende soorten financiering, die je zou kunnen overwegen.

 • Individuele Donaties

Individuele donateurs kunnen eenmalige of terugkerende donaties geven. Ze geven ook op verschillende manieren: online en offline, via evenementen, veilingen, gepland geven, peer-to-peer fondsenwerving en meer.

 • Subsidies

Subsidies worden meestal door de overheid op lokaal, staats- of federaal niveau gegeven, evenals door particuliere en openbare stichtingen. Over het algemeen hoef je geen geld terug te betalen dat jou via een subsidie is toegekend.

 • Bedrijfs Sponsoring

Bedrijfssponsoring komt meestal in drie primaire vormen:

 1. Filantropisch – een niet-bindende donatie, vergelijkbaar met individuele giften of evenementen.
 2. Sponsoring – incidentele of kortetermijnondersteuning, meestal gebaseerd op evenementen.
 3. Induceert marketing – langdurige thematische betrokkenheid.
 4. donor-matching – wanneer bedrijven donaties die door hun werknemers zijn gedaan, matchen.
 • Lidmaatschaps Kosten

In wezen vragen lidmaatschap programma’s individuen om iets – meestal geld of tijd – bij te dragen aan een organisatie en in ruil daarvoor worden ze op de een of andere manier gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) ermee verbonden en ontvangen ze bepaalde voordelen.

 • Verkoop van Goederen en Diensten

(niet van toepassing op elke nonprofit organisatie) Financiering kan ook binnenkomen door merkartikelen te verkopen om inkomsten te genereren voor jouw organisatie (bijvoorbeeld t-shirts, draagtassen, mokken, koekjes) of kosten in rekening te brengen voor diensten (bijvoorbeeld ziekenhuisfactureren van patiënten, musea vragen toegangsprijzen, theaters verkopen kaartjes, maatschappelijke organisaties vragen contributie, hogescholen hebben collegegeld nodig enzovoort).

 • Donaties in Natura

Voorbeelden van donaties in natura zijn voedsel, kleding en medicijnen. Als jouw organisatie bijvoorbeeld voedsel en water wil brengen naar gebieden die zijn getroffen door natuurrampen, kan het bijvoorbeeld erg handig zijn om voorraden in natura aan te schaffen, zoals voedsel, kleding en water.

Elk van de financieringsbronnen heeft verschillende mogelijkheden en uitdagingen en ook elk van hen heeft zijn voor- en nadelen. Ongeacht welke je ook kiest, ze hebben allemaal moeite en focus nodig.

Bekijk voor meer informatie ons artikel over de belangrijkste financieringsbronnen voor non profitorganisaties.

Tip van een professional: de retentie van donateurs is belangrijk. In een wereld waarin fondsenwervers en nonprofit organisaties heel hard moeten werken om hun organisaties te laten bloeien en hun begunstigden te dienen, zijn donateurs die al hebben aangegeven interesse te hebben in jouw organisatie en bereid waren om te geven aan jouw zaak, van onschatbare waarde. Bovendien is het terugverdienen van verloren donateurs kosteneffectiever dan het verwerven van nieuwe. Het kan 18-24 maanden duren voordat nonprofit organisaties het bedrag dat ze uitgeven terugverdienen om een nieuwe donateur aan te trekken, aangezien de meeste giften over het algemeen twee tot drie keer lager zijn dan de marketing-/rekruteringskosten. Neem wanneer er donaties binnenkomen de tijd om te werken aan een strategie voor het behouden van de donateurs!

11. Het uitstippelen van de toekomst

Hoewel het starten van een stichting of een stichting oprichten of een stichting beginnen een complexe onderneming is, die al veel werk en bewegende delen omvat, valt er in deze vroege dagen iets te zeggen voor het leggen van een fundament voor de toekomst.

Bedenk bijvoorbeeld hoe jouw personeels- en leiderschapsstrategieën zich zullen aanpassen aan jouw groei. Zorg voor strategische plannen om jouw bestuur officieel te laten groeien, om meer vrijwilligers te werven, lidmaatschap programma’s op te zetten en nieuwe personeels posities te creëren.

Allereerst moet je er echter voor zorgen dat je op de hoogte bent van alles wat je moet doen om de naleving te handhaven.

Dit zijn de basisregels:

 • Houd je aan jouw statuten
 • Maak een schema voor bestuursvergaderingen en maak ook notulen
 • Betaal belastingen op niet-gerelateerde activiteiten van meer dan €1.000
 • Houd alle toepasselijke licenties up-to-date (bijvoorbeeld CBF-keurmerk)
 • Houd de gegevens over de werknemers, de vrijwilligers en de donateurs te allen tijde beveiligd

Je moet ook zorgen dat je bij de externe regelgeving, die van invloed is op jouw branche, op een lijn zit. Als je met persoonlijke gezondheidsgegevens omgaat, moet je rekening houden met de naleving van de HIPAA en als je betalingen met creditcards of betaalpassen verwerkt, moet je nadenken over de naleving van de PCI.

Als jouw nonprofit organisatie met kinderen werkt, overweeg dan het strafregister van personen, die vaak met kinderen omgaan, te controleren en voldoe aan alle normen voor het opslaan van die gegevens. Maak voor jouw content contact met een auteursrecht expert en zorg ervoor dat jouw gebruik van muziek, video of andere media in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden.

Tijdens deze stap moet je misschien ook nadenken over mijlpalen, die een mogelijkheid aangeven om jouw nonprofit organisatie te schalen. Het is belangrijk om na enige tijd wat tijd te nemen om na te denken over concrete groeidoelstellingen.

Tip van een professional: als je ze tijdens jouw planning nog niet hebt gemaakt, maak dan een reeks van de belangrijkste prestatie-indicatoren en mijlpalen voor jouw nonprofit organisatie. Deze bieden belangrijke prestatie-informatie waarmee je een duidelijk beeld krijgt van waar je je bevindt. Zonder hen is het moeilijk om later de voortgang te evalueren en bij te houden omdat je niets hebt om jouw resultaten mee te meten en jij niet weet wat ‘succesvol’ voor jouw nonprofit organisatie is.


Stichting FAQ’s

Waarom een Stichting Oprichten

Een stichting kan worden opgericht om gerichte fondsenwerving te vergemakkelijken voor verschillende doelen of inspanningen. Het ondersteunt efficiënte toewijzing van middelen en versterking van impact door structuur, verantwoording en fiscale voordelen te bieden.

Kosten Oprichting Stichting

Kosten die gepaard gaan met het oprichten van een stichting omvatten personeelskosten, administratieve kosten en juridische kosten. Deze kosten variëren meestal van enkele duizenden euro’s tot tienduizenden euro’s, afhankelijk van de locatie, omvang en complexiteit.

Stichting Derdengelden Oprichten

Het oprichten van een stichting voor fondsen van derden houdt in dat er precieze regels worden vastgesteld voor het gebruik van de fondsen, het screenen van mogelijke ontvangers en ervoor zorgen dat het beheer open en eerlijk is. Kosten die verband houden met administratieve, compliance- en juridische opzet zijn cruciale factoren om in overweging te nemen. Het wordt aangeraden om juridisch en financieel advies in te winnen.

Waarom Stichting Oprichten

Om met succes specifieke sociale, educatieve of liefdadige doelen te ondersteunen en aan te pakken, worden stichtingen opgericht. Ze bieden een gestructureerd kader voor de toewijzing van middelen, fondsenwerving en langetermijneffect. Met behulp van stichtingen kunnen mensen, gezinnen of organisaties bijdragen aan doelen waar ze diep om geven, terwijl ze fiscale voordelen ontvangen en organisatorische controle behouden.

Hoe werkt een Stichting

Een stichting wordt gestart met een doel voor ogen, ondersteund door donaties en winstgevend belegd. Het bestuur kiest initiatieven die passen bij het doel van de organisatie en verdeelt de financiering onder de ontvangers. Compliance, transparantie en effectbeoordeling worden gehandhaafd, waardoor een formeel kader ontstaat voor liefdadige inspanningen om een positieve impact te hebben.


Terug naar jou

Nu veel van de fundamentele vragen over het opzetten van een stichting zijn behandeld, ben je nu klaar om je groeipad te volgen en langetermijnactiviteiten te starten. Onthoud om je missie centraal te houden in elk gesprek dat je voert over diensten, financiën en werving. Blijf regelmatig je businessplan, vooral de financiële gegevens, herzien. Houd je mijlpalen in de gaten, zodat je weet dat je op koers bent, en stel zo nodig bij als je merkt dat je je doelen niet haalt. De rol van een non-profitorganisatie is altijd geweest om sociale verandering te creëren en de weg te leiden naar een betere wereld.

Jij bent een pionier van sociale verandering – jij kunt dit doen!

Bij WhyDonate geven we prioriteit aan oplossingen die onze non-profitorganisaties helpen hun donaties te verhogen. We weten dat het starten van financiering met een stichting of het opzetten van een stichting het belangrijkste is. En we weten dat effectieve donatieformulieren een essentieel onderdeel zijn van de duurzaamheid van non-profitorganisaties. Daarom is WhyDonate ontwikkeld om exact aan die behoefte te voldoen door een eenvoudige en betaalbare oplossing te bieden en een probleemloos proces te garanderen voor alle betrokkenen! En bekijk onze nonprofit blog voor meer gratis bronnen.

Versterk Jouw Doel. Creëer Je Stichting Op WhyDonate En Maak Een Positieve Impact.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. WhyDonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

instagram logo
twitter